Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Assessments

Overzicht AssessmentS

Een professioneel assessment door BAPAS arbeidspsychologen met persoonlijkheidsonderzoek, competentiebeoordeling, sterkte/zwakte beoordeling en talentanalyse betaalt zich áltijd uit.

Bij selectie in de vorm van extra zekerheid aan de toegangspoort die u veel geld en ellende kan besparen. Of juist het rendement van de nieuwe manager of professional kan versnellen.

Bij het ontwikkel-assessment van bestaande medewerkers is er een directe lijn naar rendement, via beter functioneren, duidelijkheid over ontwikkelbehoeften en… meer plezier in het werk.

En van een kwaliteit die onze klanten nooit meer naar een ander bureau doet omkijken!

Bij het Selectie-assessment staat de vraag van de opdrachtgever centraal: is een kandidaat geschikt voor de functie en past hij of zij bij de organisatie?

 • Beschikt de persoon over de juiste persoonlijkheid en voldoende sterke intellectuele capaciteiten?
 • Beheerst de kandidaat alle relevante competenties?
 • Concreet advies over geschiktheid en afbreukrisico
 • Indien gewenst: óók aandacht voor ontwikkelpotentieel

Bij het Ontwikkel-assessment staan het belang van de organisatie én van de medewerker centraal en brengen beide hun vragen in. Dat maakt dit assessment altijd uniek:

 • Focus op sterkten, talent, ontwikkelpotentieel en aandachtpunten
 • Onderzoeken van een brede competentie-set
 • Bepalen van ontwikkelpotentieel op basis van aanleg en ambitie

Bij het Loopbaan-assessment staat de medewerker volledig centraal. Waar liggen diens sterken, zwakten en ambities? In welke richting kan de loopbaan het beste voortgezet worden?

 • In kaart brengen van potentie op basis van aanleg en ambitie
 • Onderzoek naar persoonlijke drijfveren, interesses en affiniteit met beroepsrichtingen
 • Onderzoeken van een brede competentie-set
 • Ontwikkelpotentieel voor bepaalde beroepsrichtingen en functieniveaus
 • Concreet advies voor volgende te zetten stap in loopbaan

Voor Outplacement biedt BAPAS een all-in traject dat start met een Loopbaan-assessment, als eerste stap van een 5-fase coachingstraject, met volgende stappen:

 1. Persoon & professional (psychologisch onderzoek bij wijze van ‘loopbaanassessment’)
 2. Kennis (inventarisatie, strategie en toerusting met kennis & informatie)
 3. Toolbox (instrumenten op de arbeidsmarkt)
 4. Vaardigheden (training)
 5. Uitvoering (coaching)

Bij HDD beoordeelt BAPAS de kwaliteit en de effectiviteit van het directieteam of MT in de setting van de huidige en toekomstige organisatie:

 • Focus op geschiktheid / inpasbaarheid in de (nieuwe) functie & organisatie
 • Beoordeling van de learning agility
 • Beoordeling van de zwaarte & kwaliteit van de MT-bijdrage
 • Advies over geschiktheid, verandervermogen en afbreukrisico
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoon nummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

 

Onze gemeente is erg tevreden over de samenwerking met BAPAS bij de selectie en geschiktheidsbeoordeling van Teamleiders. BAPAS schakelt snel en proactief. Ze assesste niet alleen onze voorkeurskandidaten uit de eerste ronde, maar adviseerde voordien ook over het psychologische geschiktheidsprofiel voor onze functies. Hierdoor konden we snel beginnen met onze werving en selectie.

Vooraf vraagt BAPAS erg goed uit wat voor ons wérkelijk belangrijk is. Dit verduidelijkte ons beeld van de ideale kandidaat. De match met het profiel werd helder via uitgebreide rapportages, samen met goede telefonische toelichting. Op basis hiervan gingen we met concrete handvatten het tweede gesprek in. Mede dankzij het assessment konden we goede keuzes maken voor onze nieuwe collega’s.

logo Intermaris

Intermaris schakelt BAPAS structureel in voor zowel selectie- als ontwikkelassessments. Naast het feit dat BAPAS klantgericht is en meedenkt met de ontwikkelingen binnen Intermaris, valt vooral de prijs/kwaliteit verhouding van de onderzoeken positief op.

De BAPAS rapportages zijn zorgvuldig gemaakt. Ze geven niet alleen zicht geven op de geschiktheid of passendheid voor een functie, maar bieden ook concrete handvatten voor ontwikkelafspraken met de nieuwe collega of medewerker. We zijn dan ook erg tevreden over deze samenwerking.

Begin 2020 planden wij 10 ontwikkelassessments bij BAPAS. Toen de pandemie fysiek contact bemoeilijkte, zette het bureau onze assessments om naar online uitvoering, zowel competentie-onderzoek als rollenspel. Als opdrachtgever zijn wij volledig in dit proces meegenomen. Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd, zorgvuldig en tegemoetkomend aan hun persoonlijke situatie.

Het contact met BAPAS voor en tijdens de assessments was professioneel, integer, persoonlijk en warm. Wij zien we geen verschil in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid tussen live of video. Als altijd geven de BAPAS rapportages een enorm herkenbaar beeld van de persoon en de professional, met goede handvatten voor ontwikkeling.

De flexibele, kritische en oplossingsgerichte approach van BAPAS voor het Management Development programma van ons global EMT is ons zeer goed bevallen. Onze verwachtingen waren hoog, onze MT leden kritisch én we wilden een betaalbaar, tailor-made proces. Kortom als opdrachtgever hadden we hoge eisen!

In dit MD-programma ging BAPAS aanmerkelijk verder dan ontwikkelonderzoek en assessments. Haar toegevoegde waarde lag evenzeer in meedenken vanaf ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het programma. Na een aantal maanden intensieve samenwerking met BAPAS zijn onze verwachtingen overtroffen.

De psychologen en de office medewerkers van BAPAS zijn altijd gericht op de vraag van mij als klant. Het bureau voert onze assessments professioneel uit. De rapportages zijn duidelijk, prima te lezen en tevens goed te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de medewerker.

Afspraken voor assessments kunnen altijd vlot worden ingeboekt. Ook van de kandidaten krijgen we goede feedback. Kortom – prima HR partner, goede relatie bij wie je terug komt.

U kunt hier onze voorbeeldrapportages en tarievenlijst aanvragen