Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Assessments

Overzicht AssessmentS

Een professioneel assessment door BAPAS arbeidspsychologen met persoonlijkheidsonderzoek, competentiebeoordeling, sterkte/zwakte beoordeling en talentanalyse betaalt zich áltijd uit.

Bij selectie in de vorm van extra zekerheid aan de toegangspoort die u veel geld en ellende kan besparen. Of juist het rendement van de nieuwe manager of professional kan versnellen.

Bij het ontwikkel-assessment van bestaande medewerkers is er een directe lijn naar rendement, via beter functioneren, duidelijkheid over ontwikkelbehoeften en… meer plezier in het werk.

En van een kwaliteit die onze klanten nooit meer naar een ander bureau doet omkijken!

Bij het Selectie-assessment staat de vraag van de opdrachtgever centraal: is een kandidaat geschikt voor de functie en past hij of zij bij de organisatie?

 • Beschikt de persoon over de juiste persoonlijkheid en voldoende sterke intellectuele capaciteiten?
 • Beheerst de kandidaat alle relevante competenties?
 • Concreet advies over geschiktheid en afbreukrisico
 • Indien gewenst: óók aandacht voor ontwikkelpotentieel

Bij het Ontwikkel-assessment staan het belang van de organisatie én van de medewerker centraal en brengen beide hun vragen in. Dat maakt dit assessment altijd uniek:

 • Focus op sterkten, talent, ontwikkelpotentieel en aandachtpunten
 • Onderzoeken van een brede competentie-set
 • Bepalen van ontwikkelpotentieel op basis van aanleg en ambitie

 

Bij het Loopbaan-assessment staat de medewerker volledig centraal. Waar liggen diens sterken, zwakten en ambities? In welke richting kan de loopbaan het beste voortgezet worden?

 • In kaart brengen van potentie op basis van aanleg en ambitie
 • Onderzoek naar persoonlijke drijfveren, interesses en affiniteit met beroepsrichtingen
 • Onderzoeken van een brede competentie-set
 • Ontwikkelpotentieel voor bepaalde beroepsrichtingen en functieniveaus
 • Concreet advies voor volgende te zetten stap in loopbaan

Voor Outplacement biedt BAPAS een all-in traject dat start met een Loopbaan-assessment, als eerste stap van een 5-fase coachingstraject, met volgende stappen:

 1. Persoon & professional (psychologisch onderzoek bij wijze van ‘loopbaanassessment’)
 2. Kennis (inventarisatie, strategie en toerusting met kennis & informatie)
 3. Toolbox (instrumenten op de arbeidsmarkt)
 4. Vaardigheden (training)
 5. Uitvoering (coaching)

Bij HDD beoordeelt BAPAS de kwaliteit en de effectiviteit van het directieteam of MT in de setting van de huidige en toekomstige organisatie:

 • Focus op geschiktheid / inpasbaarheid in de (nieuwe) functie & organisatie
 • Beoordeling van de learning agility
 • Beoordeling van de zwaarte & kwaliteit van de MT-bijdrage
 • Advies over geschiktheid, verandervermogen en afbreukrisico
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoon nummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

U kunt hier onze voorbeeldrapportages en tarievenlijst aanvragen