Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Human Due Dilgence

Het blijft een raadsel… Waarom bij overname, fusie of participatie wél Financial en Legal, maar geen Human Due Diligence? Zeker – een overnamepartij moet vandaag haar zaken op orde hebben. Maar in onze kenniseconomie ligt de sleutel tot succes van morgen in handen van het human capital, met voorop directie en management. Ook hún kwaliteit, effectiviteit en learning agility vragen kritisch onderzoek.

Management kwaliteit is driver Nr. 1 voor toekomstig succes

Individuele kwaliteit

Wat zijn de afbreukrisico’s van het bestaande management in de nieuwe situatie? Waar liggen de individuele sterkten, zwakten en verbeterpunten? Met de BAPAS Executive Assessments bepalen wij de persoonlijke competenties en SWOTs van directie en MT

Teameffectiviteit

Hoe effectief opereren directie en MT als team? Welke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, of gemist, en waarom? Hoe verlopen de teamprocessen en op welke onderdelen zijn deze te verbeteren? In hoeverre is sprake van gedeelde visie en motivatie?

Organisatie & processen

Effectiviteit van vastleggen, communiceren, implementeren en bestendigen van beleidsbeslissingen. Strategisch verandervermogen. Voorwaardenscheppend HR-beleid. BAPAS onderzoekt ze, vanuit de visie dat de mens en organisatie elkaars kwaliteit bepalen.

Onderzoek, beoordeling en advies

Bij BAPAS Human Due Diligence onderzoeken, beoordelen en beschrijven wij de kwaliteit van de individuele directieleden en managers, alsook van het team als geheel, niet alleen in de setting van de huidige, maar ook toekomstige organisatie. Het onderzoek levert waardevolle informatie voor de investeringsbeslissing vanuit de disciplines human capital en interne organisatie. Komt de fusie, overname of participatie tot stand, dan geven wij praktische adviezen voor de individuele management effectiviteit en het verbeteren van de interne organisatie en haar HR processen.

Wat houdt het Human Due Diligence onderzoek in?

Individuele executive-assessments
Gebruikelijk zijn individuele executive-assessments met persoonlijkheidsonderzoek en competentie-beoordeling. Hoe functioneert een manager in de huidige rol? In hoeverre haalt hij zijn doelen? Waar liggen de sterkten en zwakten? En vooral: hoe sterk is de learning agility, het vermogen onder nieuwe omstandigheden snel nieuw en effectief gedrag te ontwikkelen en toe te passen? En in de nieuwe context even succesvol te zijn als in de oude?

Functioneren als lid van het MT
In een aanvullend, functioneel gericht interview peilen we, in breder perspectief, de inbreng en het functioneren als lid van het MT. Wat is de toegevoegde waarde binnen het team? Hoe sterk zijn de strategische en verandercapaciteiten? Ook de visie en motivatie komen aan bod, zowel voor de huidige als de toekomstige missie en strategie. Hoe groot is het vermogen medewerkers daarvoor te inspireren? Hoe hoog het verbindend vermogen? Het vermogen tot samenwerken en coördineren van de eigen inspanningen met die van anderen?

Faciliteren, communiceren, implementeren en bestendigen van beleid
In persoonlijke interviews, maar ook vanuit andere bronnen, kijken we óók naar de organisatie, de interne communicatie, wijze van vastleggen, communiceren, implementeren en bestendigen van beleid. Tenslotte onderzoeken en beoordelen we het HR voorwaardenscheppend beleid, de kwaliteit van de personeelsinstrumenten, en het vermogen van directie & management om medewerkers te motiveren, te boeien en te binden.

De Human Due Diligence rapportage

De rapportage bevat onze bevindingen en beoordeling op drie gebieden:

  • Kwaliteit individuele directie/MT-leden (competentie, motivatie, groeipotentie)
  • Kwaliteit van het company management
  • Kwaliteit voorwaardenscheppend HR beleid en personeelsinstrumenten

Onze rapportage besluiten we met adviezen en aanbevelingen:

  • Risicoanalyse op de te verwachten performance in de nieuwe omgeving
  • Individuele ontwikkelpotentie van functionele en managementcompetenties 
  • Verbetering van de MT performance en de bestuurskwaliteit 
  • Verbetering of aanpassing van het instrumentarium voor HR-management

Kijken naar de toekomst

In hoeverre bieden successen uit het verleden garanties voor de toekomst? Waar Legal en Financial Due Diligence zich vooral richten op de huidige situatie (validiteit; soliditeit; ‘lijken in de kast’?), kijkt BAPAS Human DD ook naar de toekomst: de mate waarin het management in staat zal zijn eerder succes te herhalen en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.

Onze ‘nieuwe economie’ wordt toenemend beheerst door VUCA-elementen: Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity (vluchtig, ongewis, complex, dubbelzinnig). In deze dynamische omgeving leveren alleen Legal en Financial instrumenten niet meer de gewenste zekerheid voor toekomstprojecties. Zit de waarde van een onderneming vooral in de human factor, zoals kennis, ideeën, motivatie, creativiteit, communicatie, aanpassingsvermogen? Dan is Human een onmisbare 3e discipline binnen elk Due Diligence onderzoek!


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoon nummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

 

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

Voor een gedragsgerichte verdieping op de harde leerstof in onze succesvolle opleiding Controller in een Week, kozen wij voor coaching, met als input gebruiksvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten. In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert.

De lijnen met BAPAS zijn kort en de service is hoog. Deelnemers die de opleiding afrondden gaven aan de tests als leuk en leerzaam te hebben ervaren. De inzichten en adviezen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven.

Al meer dan 15 jaar werken wij met BAPAS voor het testen, assessen en ontwikkelen van financiële professionals. Het BAPAS assessment speelt een belangrijke rol bij het aannemen van een kandidaat bij onze opdrachtgevers. Tenslotte waarderen wij BAPAS als professioneel klankbord en het snel kunnen schakelen naar onze behoefte.

Ons bevalt de wijze waarop BAPAS ieder assessment individueel vormgeeft. Voor elke functie vertaalt men onze eisen en wensen naar een adequaat normprofiel. Tijdens het assessment worden ook de drijfveren, intellectuele capaciteiten en persoonseigenschappen in kaart gebracht: voor de selectie, maar ook als handvat voor ontwikkeling en coaching.