Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Organisaties zijn als levende organismen. Functies en medewerkers evolueren permanent. Als werkgever of HR-professional regisseert u dit proces en denkt u mee in de groei en ontwikkeling van uw medewerkers. Als mensen goed presteren. Ambitie tonen. Toe zijn aan een loopbaanstap. Maar ook als prestaties terugvallen, of als uitdaging en motivatie afnemen. Waar liggen de talenten, ambities en potentie van een medewerker? De oorzaken van minder goed functioneren? Het BAPAS ontwikkel-assessment geeft het antwoord.

Nu OOK mogelijk FACE TO FACE via VIDEO-VERBINDING

Talent, motivatie en ontwikkelpotentie

Het BAPAS Ontwikkelassessment is een gezamenlijke zoektocht van psycholoog en medewerker naar diens talenten, vaardigheden, ambitie en ontwikkelpotentieel. Met oog op de loopbaanontwikkeling binnen de organisatie. Of bij afnemende motivatie in de huidige rol.

Analyse & advies bij disfunctioneren

Functies groeien, eisen veranderen. Groeit een medewerker mee? Is hij in staat en gemotiveerd de benodigde competenties te verwerven of ontwikkelen? En zo niet – welke rollen en niveaus komen in aanmerking op basis van aanleg, motivatie en leervermogen?

Startpunt Persoonlijk Ontwikkelplan

Naast aanleg, capaciteiten, drijfveren en ambities, onderzoekt het BAPAS Ontwikkelassessment de kwaliteiten en capaciteiten en inventariseert het de ontwikkelpunten. Onze rapportage vormt een ideaal uitgangspunt voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Klantvraag is leidend. Medewerker staat centraal.

Personen groeien, functies veranderen. Bij het ontwikkel-assessment staat de medewerker centraal, al dan niet in relatie tot een interne functie. Logischerwijs is elk ontwikkel-assessment uniek, reden ook waarom BAPAS haar ontwikkel-assessments volledig op maat inricht. De onderzoeksvraag van de klant is leidend, de capaciteiten en talenten van de medewerker staan centraal.

Tegen achtergrond van huidige of geambieerde functie?

Is de ontwikkeling in een huidige functie of die naar een geambieerde functie onderdeel van het onderzoek? Dan projecteren wij onze bevindingen & adviezen tegen die achtergrond. Staat de onderzoeksvraag los van enige functie? Dan gaan psycholoog en kandidaat samen op onderzoek naar diens talent, sterkte/zwakte, drijfveren, ambitie en potentie. In de praktijk komt het vaak neer op een combinatie van beide.

Assessmentpsycholoog als onderzoeker, adviseur en coach

Bewustwording, herkenning, inzicht in de eigen talenten, sterkten en zwakten – het ontwikkel-assessment is niet alleen een diagnose-instrument, maar ook vooral een leermiddel en een leerbelevenis. Tegelijk geeft het een boost aan de kritische zelfreflectie. Een volle dag gaat uw medewerker samen met de assessmentpsycholoog op zoek naar zichzelf. Naar de talenten, ontwikkelpunten en – waar nodig – de oorzaken van problemen in de huidige functie.

Geleidelijk komen tijdens het assessment aanleg, vaardigheden en ontwikkelpotentieel in kaart. Ontstaat een sterkte/zwakte beeld van de gedragscompetenties. Veranderen vragen van de organisatie én de medewerker in antwoorden. En vindt vertaling plaats naar de loopbaan, met zowel de huidige als mogelijk toekomstige functies.
Anders dan bij selectie, werken bij het BAPAS ontwikkel-assessment psycholoog en medewerker aan gedeeld inzicht. Dit assessment heeft daardoor duidelijk ook een coachend karakter.

Handvatten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het BAPAS Ontwikkelassessment combineert persoons- en capaciteitenonderzoek met algemene sterkte/zwakte-analyse. Aansluitend inventariseren we samen met de medewerker diens talenten en ontwikkelpunten. Enerzijds hoe die zich verhouden tot de onderzoeksvraag en de organisatiebehoefte anderzijds tot de wensen, en mogelijkheden van de kandidaat. Het totaal van de sterkte-zwakte analyse en de ontwikkelpunten vormt een ideaal startpunt voor een Persoonlijk Ontwikkelplan.

Betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten vertrouwen op onze bevindingen, maar ook dat de kandidaten ons laten weten dat zij de assessmentdag als prettig, leerzaam en bijna altijd als eye-opener hebben ervaren.

Het BAPAS ontwikkelassessment verdient u altijd terug

Directe winst:

  • Organisatie krijgt duidelijkheid over de potentie en ambitie
  • Medewerker krijgt inzicht in de eigen sterkten en zwakten
  • Handvat voor gerichte persoonlijke ontwikkeling
  • Hulpmiddel en second opinion bij loopbaanvervolg
  • Acceptatie van loopbaanbeslissingen

Termijn-winst:

  • Meer rendement: uw medewerker zal beter functioneren
  • Hefboomwerking: ook omgeving en collega’s profiteren
  • Meer plezier, motivatie en succes in het werk
  • Behoud en ontwikkeling van human capital


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Logo Asito

BAPAS ondersteunt ons bij zowel de werving en selectie van kandidaten als bij het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom en loopbaanontwikkeling.

BAPAS is goed bekend met onze organisatie. Jullie psychologen en consultants weten welke eisen we stellen aan kandidaten. Zo komen we samen tot de beste match. Bij dit alles stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs.

In coronatijd assessments afnemen? Ja hoor, dat kan bij BAPAS.
Net voor het coronavirus toesloeg verzochten wij BAPAS een 10-tal assessments uit te voeren. BAPAS schakelde toen ‘noodgedwongen’ snel en klantgericht om van face to face assessments naar assessments via video-verbinding.
BAPAS stelde zich in deze bijzondere tijd professioneel op, dacht goed met ons mee en droeg verschillende opties aan.
Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de samenwerking als geheel en ook de medewerkers ervoeren de begeleiding op afstand als prettig en behulpzaam.

logo zvh wooncorperatie

ZVH schakelt BAPAS in voor selectie- en ontwikkelassessments. Dit doen ze heel zorgvuldig en op maat. BAPAS verdiept zich in de klantvraag en komt samen met ons tot een onderzoek dat de handvatten biedt die we nodig hebben.

Voor ons is belangrijk dat een assessment niet slechts bestaat uit tests met nabespreking, maar dat de assessmentpsycholoog in een gesprek echt de diepte in gaat. Dit maakt de BAPAS onderzoeken persoonlijk, zorgvuldig en de rapportages heel herkenbaar en goed gedragen. Een cadeautje voor jezelf en voor je collega's!

Met BAPAS kwam ik overeen mijn assessment tijdens corona online te laten plaatsvinden. Deze expertise en flexibiliteit van het bureau maakte uitstel overbodig. Inhoudelijk ervoer ik weinig verschil tussen live of via video onderzoek. Als HR-professioneel vind ik het op zich fijner echt tegenover iemand te zitten, omdat je dan een andere band creëert.

Maar ook nu had ik het gevoel had dat ik mijzelf kon zijn en mij goed kon laten zien. Inhoudelijk had het onderzoek voldoende diepgang; er ontstond een goed gesprek, met voor mij nieuwe inzichten en handvatten. De interviewstijl is vriendelijk, kritisch inlevend en onderzoekend, maar niet pushend. Vooral dat laatste vind ik prettig.

Begin 2020 planden wij 10 ontwikkelassessments bij BAPAS. Toen de pandemie fysiek contact bemoeilijkte, zette het bureau onze assessments om naar online uitvoering, zowel competentie-onderzoek als rollenspel. Als opdrachtgever zijn wij volledig in dit proces meegenomen. Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd, zorgvuldig en tegemoetkomend aan hun persoonlijke situatie.

Het contact met BAPAS voor en tijdens de assessments was professioneel, integer, persoonlijk en warm. Wij zien we geen verschil in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid tussen live of video. Als altijd geven de BAPAS rapportages een enorm herkenbaar beeld van de persoon en de professional, met goede handvatten voor ontwikkeling.

BAPAS heeft ons geholpen met ontwikkel- en geschiktheidsassessments. Deze onderzoeken voert het bureau zeer grondig uit. Bovendien wordt al vanaf het eerste contact snel en prettig gecommuniceerd.

Wij hebben nu meerdere assessments afgenomen. Zowel de kandidaten als wijzelf hebben dit als zeer prettig ervaren. De rapportages geven duidelijke handvatten om een goede beslissing te kunnen nemen en verdere ontwikkeling vorm te geven. In één woord: professioneel!

BAPAS levert maatwerk in haar assessments! Ze denken met ons mee en leven zich goed in onze vragen in. De rapportages geven een helder, leesbaar en goed onderbouwd advies. Ook bieden ze concrete handvatten voor vervolggesprekken en voor nadenken over het takenpakket na de indiensttreding.

Dit in tegenstelling tot verschillende andere bureaus waarmee we in het verleden hebben samengewerkt. BAPAS is hiermee een hele goede aanvulling op onze sollicitatieprocedure. Voor ons, maar ook onze sollicitanten. Daarnaast is er gewoon een klik en vinden we de korte lijnen en de goede bereikbaarheid heel prettig!

Bapas Testrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van onze Ontwikkel Assessment rapportage.