Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Outplacement

BAPAS begeleidt en traint met ontslag bedreigde of ontslagen medewerkers van werk naar werk. Met een individueel programma leidt de BAPAS Loopbaancoach uw medewerker stapsgewijs naar inzicht in de eigen talenten, vaardigheden en ambities. Daarna coacht hij de medewerker bij zijn of haar praktische inzet en het opereren op de arbeidsmarkt.

Van werk naar werk in 5 stappen

Goed werkgeverschap verdient u terug

Met outplacement geeft u ook bij ontslag blijk van goed werkgeverschap. Bij BAPAS Arbeidspsychologen weet u zeker dat uw medewerker de beste sturing en begeleiding krijgt naar nieuw werk. Uw kosten blijven beperkt tot €2.900 voor een all-in traject (13 weken).

Fiscaal aantrekkelijk minder transitiekosten

Volgens de werkkostenregeling zijn de kosten van outplacement volledig fiscaal aftrekbaar. In overleg met de medewerker kunt u bovendien de outplacementkosten verrekenen met de transitievergoeding of daarop in mindering brengen.

Meer motivatie, minder verzuim

Door outplacement onderdeel te maken van de ontslagregeling, kunt u als werkgever dure ontslagprocedures of ontslagvergoedingen voorkomen. Medewerkers die gebruik maken van outplacement blijven bovendien beter gemotiveerd en zullen minder verzuimen.

Van werk naar werk in 5 stappen

Het BAPAS outplacement traject is altijd persoonlijk en op maat. We weten dat met ontslag getroffen medewerkers geen behoefte hebben aan open end advisering, maar steun en vooruitgang ervaren in een gestructureerd traject via concrete leerstappen, instrumenten en acties op de arbeidsmarkt.

Op basis van deze planmatige aanpak omvat het BAPAS outplacement traject een 3-maanden programma waarin we met de medewerker 5 stappen afwerken:

  1. Persoon & professional (psychologisch onderzoek bij wijze van ‘loopbaanassessment’)
  2. Kennis (inventarisatie, strategie en toerusting met kennis & informatie)
  3. Toolbox (instrumenten op de arbeidsmarkt)
  4. Vaardigheden (training)
  5. Uitvoering (coaching)

Centraal in elke fase staat een coaching-sessie van 4 uur. Daarnaast is er regelmatig afstemming tussen loopbaancoach en medewerker over de voortgang, met tips en adviezen.

Stap 1: Persoon & professional

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Als arbeidspsychologen weten wij als geen ander dat job succes staat of valt met de juiste competenties op de juiste plaats. Elk outplacement traject starten wij daarom met een loopbaanassessment.

Via een uitgebreide combinatie van psychologische tests en vragenlijsten komen we tot een helder beeld van de persoon, de talenten, drijfveren en ambities. Aansluitend brengen we, samen met de medewerker, diens competenties in kaart en vertalen we deze naar specifieke vaardigheden en personal SWOT’s.

Stap 2: Kennis (opbouw & toerusting)

BAPAS werkt resultaatgericht. Al in deze fase verbinden wij onze kennis van de persoon en de professional met onze expertise in de arbeidsmarkt (bij BAPAS werken arbeidspsychologen, assessmentpsychologen en recruiters samen). Met de medewerker stellen we een professioneel profiel op en vertalen dat naar een longlist van potentieel passende functies.

Op basis van persoonlijke affiniteit & voorkeur van de medewerker én een eerste scan van de arbeidsmarkt maken we samen een shortlist van concrete banen en vacatures. In deze fase leren we de medewerker ook hoe LinkedIn en CV databanken te gebruiken.

Stap 3: Toolbox voor de arbeidsmarktbewerking

In Stap 3 werken Loopbaancoach en medewerker samen aan de praktische toerusting voor het solliciteren: een professioneel en pakkend CV, presentie op de CV databanken, aansprekende profilering op LinkedIn, vorm en inhoud van de motivatiebrief. Ook leert de medewerker een netwerk op te bouwen en te activeren.

Stap 4: Vaardigheden (trainen en oefenen)

Deze fase van het traject is gewijd aan de verwerving, ontwikkeling, training & oefening van praktische vaardigheden. Primair zullen deze gericht zijn op solliciteren, presenteren en het voeren van het sollicitatiegesprek.

Onder meer leert de medewerker interviewtechnieken te herkennen en in een rollenspel daar slagvaardig mee om te gaan.

Stap 5: Uitvoering

De afsluitende fase staat in het teken van praktische coaching en advisering. De strategie, tactiek en ondernomen acties worden geëvalueerd op effectiviteit en eventuele verbeterpunten.

Waar nodig wordt, al dan niet samen met een BAPAS recruiter, geadviseerd over de arbeidsvoorwaarden bij concrete vacatures.

Ontwikkeling en Coaching op competenties

Voor management, staf en senior professionals heeft BAPAS een – doorgaans circa 3 maanden durend – coaching-programma voor de verbetering van functie kritische competenties en de verhoging van persoonlijke effectiviteit. Een ontwikkelassessment is dan zowel nulmeting als vertrekpunt. Het aantal coachings-sessies en hun frequentie kunnen daarbij variëren.

Gecombineerd met een ‘regulier’ outplacement traject ontstaat een programma van circa 6 maanden, waarvan de 2e helft is gewijd aan coaching en competentie-ontwikkeling in de nieuwe of geambieerde beroepsomgeving.

Bapas Stappenplan Personal Coaching
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

 

Voor een gedragsgerichte verdieping op de harde leerstof in onze succesvolle opleiding Controller in een Week, kozen wij voor coaching, met als input gebruiksvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten. In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert.

De lijnen met BAPAS zijn kort en de service is hoog. Deelnemers die de opleiding afrondden gaven aan de tests als leuk en leerzaam te hebben ervaren. De inzichten en adviezen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven.