Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Selectie Assessment

Is uw kandidaat echt geschikt om de functie succesvol te vervullen? Beheerst hij alle competenties? Waar liggen de sterkten, zwakten en afbreukrisico’s? Vragen waarop cv’s en de eigen gesprekken vaak onvoldoende antwoord geven. Onderzoek ‘onder de motorkap’ is nodig: naar de persoon, capaciteiten, competenties, drijfveren… In hoeverre matchen deze met de functie? Ons selectie-assessment geeft u uitsluitsel. Met adviezen die u altijd winst opleveren en voor veel schade kunnen behoeden.

NU OOK mogelijk FACE TO FACE via VIDEO-VERBINDING

Stevige verdieping in functie en organisatie

Centraal staat de geschiktheidsbeoordeling voor de functie. Maar zeker ook belangrijk is diepgaande kennis m.b.t. cultuur, ambities, leiderschap, medewerkers en alle specifieke achtergronden. Dit om met zekerheid te kunnen adviseren tussen perfect match en no-go.

Heldere onderbouwing naar concreet advies

Intelligentie, persoonseigenschappen, drijfveren: in welke mate tonen zij belemmeringen of juist talenten? En de competenties die er op inenten? Wat is ontwikkelbaar, wat moeilijker? Dit alles logisch en begrijpelijk onderbouwd onderweg naar een heldere conclusie.

Contact met de eigen assessmentpsycholoog

Bij BAPAS heeft u direct contact met de eigen assessmentpsycholoog, vanaf intake bij u op het bedrijf t/m toelichting op de bevindingen en het advies. Een professional die – mits gewenst – het liefst uw steun, toeverlaat en HR sparringpartner wil zijn.

Selectie-assessment verdient zich in veelvoud terug

Uiterst geschikt of slechts middelmatig geschikt? In de praktijk een wereld van verschil. In productiviteit, in kwaliteit, in klantgerichtheid, in verbeter-initiatieven, in voorbeeldfunctie, inspiratie en indirect in continuïteit, groei en winst. Voor een medewerker geldt dit al voor 100% , voor een manager, directeur of bestuurder exponentieel.

Maar blijkt iemand later ongeschikt, dan is de situatie veel ernstiger. De schade is in dat geval enorm, zowel financieel als bedrijfsmatig. Tel maar op: afgenomen productiviteit, verloren tijd en hernieuwde kosten van vervanging. En dan nog de demotiverende werking van dit alles op de rest van de organisatie. Kortom: de prijs van een selectie-assessment staat in geen enkele verhouding tot de winst of de mogelijke schade.

Deskundige, betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten vertrouwen op onze conclusies, en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tot een betrouwbaar geschiktheidsadvies te komen. Kandidaten vertellen ons dat ze de assessment-dag als vermoeiend, maar zeker als nuttig, professioneel en leerzaam ervaren. Zelfs wanneer het advies negatief is.

Als opdrachtgever treft u in uw BAPAS assessmentpsycholoog en breed HR specialist een prettig en vooral professioneel en deskundig sparringpartner.

Zonder maat kun je niet meten….

Daarom verdiept de assessmentpsycholoog die het onderzoek gaat uitvoeren zich eerst uiterst grondig in uw organisatie en het gewenste profiel. Aan de orde komen niet alleen de functie zelf, verlangde competenties, gewenste persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten, maar ook de organisatie, de achtergronden, de cultuur, doelen en ambities die de kandidaat moet delen. En vanzelfsprekend is de assessmentpsycholoog nieuwsgierig naar bijzondere aandacht- of twijfelpunten vanuit de opdrachtgever en/of lijnmanagement.

Gedegen ‘waarheidsvinding’

Gedurende het assessment vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Aan het eind van de dag kennen we uw kandidaat door en door: zijn sterkten en talenten, maar ook zijn zwakkere kanten. Wij vormen een duidelijk beeld van belemmeringen, ontwikkelpotentieel en afbreukrisico’s. Per saldo komen we tot een betrouwbaar en concreet onderbouwd oordeel over de mate waarin de kandidaat voor de functie geschikt is.

Rapportage: conclusie en advies

De assessmentrapportages van BAPAS zijn diepgaand, helder en concreet. Maar vooral ook logisch en begrijpelijk redenerend naar het eindoordeel.
De rapportage bestaat uit:

  • een hoofdrapport met de assessmentbevindingen van de psycholoog
  • samenvatting van de uitkomsten van alle tests
  • de competentiewaarderingen
  • alles uitmondend in een conclusie en geschiktheidsoordeel
  • detailaandacht voor sterkten, talenten, afbreukrisico’s,
  • maar ook voor verbeterpunten en ontwikkelmogelijkheden.

 Dit is van grote waarde in begeleiding en coaching als de kandidaat in dienst komt.


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

logo Intermaris

Intermaris schakelt BAPAS structureel in voor zowel selectie- als ontwikkelassessments. Naast het feit dat BAPAS klantgericht is en meedenkt met de ontwikkelingen binnen Intermaris, valt vooral de prijs/kwaliteit verhouding van de onderzoeken positief op.

De BAPAS rapportages zijn zorgvuldig gemaakt. Ze geven niet alleen zicht geven op de geschiktheid of passendheid voor een functie, maar bieden ook concrete handvatten voor ontwikkelafspraken met de nieuwe collega of medewerker. We zijn dan ook erg tevreden over deze samenwerking.

Bapas Voorblad voorbeeldrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van onze Selectie Assessment rapportage.