Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Selectie Assessment

Is uw kandidaat echt geschikt om de functie succesvol te vervullen? Beheerst hij alle competenties? Waar liggen de sterkten, zwakten en afbreukrisico’s? Vragen waarop cv’s en de eigen gesprekken vaak onvoldoende antwoord geven. Onderzoek ‘onder de motorkap’ is nodig: naar de persoon, capaciteiten, competenties, drijfveren… In hoeverre matchen deze met de functie? Ons selectie-assessment geeft u uitsluitsel. Met adviezen die u altijd winst opleveren en voor veel schade kunnen behoeden.

Kwalitatief nummer 1 in de Assessmentmarkt

Stevige verdieping in functie en organisatie

Centraal staat de geschiktheidsbeoordeling voor de functie. Maar zeker ook belangrijk is diepgaande kennis m.b.t. cultuur, ambities, leiderschap, medewerkers en alle specifieke achtergronden. Dit om met zekerheid te kunnen adviseren tussen perfect match en no-go.

Heldere onderbouwing naar concreet advies

Intelligentie, persoonseigenschappen, drijfveren: in welke mate tonen zij belemmeringen of juist talenten? En de competenties die er op inenten? Wat is ontwikkelbaar, wat moeilijker? Dit alles logisch en begrijpelijk onderbouwd onderweg naar een heldere conclusie.

Contact met de eigen assessmentpsycholoog

Bij BAPAS heeft u direct contact met de eigen assessmentpsycholoog, vanaf intake bij u op het bedrijf t/m toelichting op de bevindingen en het advies. Een professional die – mits gewenst – het liefst uw steun, toeverlaat en HR sparringpartner wil zijn.

Selectie-assessment verdient zich in veelvoud terug

Uiterst geschikt of slechts middelmatig geschikt? In de praktijk een wereld van verschil. In productiviteit, in kwaliteit, in klantgerichtheid, in verbeter-initiatieven, in voorbeeldfunctie, inspiratie en indirect in continuïteit, groei en winst. Voor een medewerker geldt dit al voor 100% , voor een manager, directeur of bestuurder exponentieel.

Maar blijkt iemand ongeschikt, dan is de situatie veel ernstiger. De schade is dan enorm, zowel financieel als bedrijfsmatig. Tel maar op: afgenomen productiviteit, verloren tijd en hernieuwde kosten van vervanging. En dan nog de demotiverende werking van dit alles op de rest van de organisatie. Kortom: de prijs van een selectie-assessment staat in geen enkele verhouding tot de winst of de mogelijke schade.

Deskundige, betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten volledig steeds vertrouwen op onze conclusies, en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tot een gedegen geschiktheidsadvies te komen. Kandidaten vertellen ons dat ze de assessment-dag als vermoeiend, maar zeker ook als nuttig, professioneel en leerzaam ervaren. Zelfs wanneer het advies negatief is.

Als opdrachtgever treft u in uw BAPAS assessmentpsycholoog en breed HR specialist uiterst professioneel en deskundig sparringpartner.

Zonder maat kun je niet meten….

Reden waarom uw assessmentpsycholoog zich eerst uiterst grondig in uw organisatie en het gewenste profiel verdiept. Aan de orde komen niet alleen de functie zelf, verlangde competenties, gewenste persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten, maar ook de organisatie, de achtergronden, de cultuur, doelen en ambities die de kandidaat moet delen. En vanzelfsprekend is de assessmentpsycholoog nieuwsgierig naar bijzondere aandacht- of twijfelpunten vanuit de opdrachtgever en/of lijnmanagement.

Gedegen ‘waarheidsvinding’

Gedurende het assessment vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Aan het eind van de dag kennen we uw kandidaat door en door: zijn sterkten en talenten, maar ook zijn zwakkere kanten. Wij vormen een duidelijk beeld van belemmeringen, ontwikkelpotentieel en afbreukrisico’s. Per saldo komen we tot een betrouwbaar en concreet onderbouwd oordeel over de mate waarin de kandidaat voor de functie geschikt is.

Rapportage: conclusie en advies

Wij beschouwen onze rapportages als de beste in de markt.

De assessmentrapportages van BAPAS zijn diepgaand, helder en concreet. Maar vooral ook logisch en begrijpelijk redenerend naar het eindoordeel.

De Rapportage bestaat uit:

  • een hoofdrapport met de assessmentbevindingen van de psycholoog
  • samenvatting van de uitkomsten van alle tests
  • de competentiewaarderingen
  • alles uitmondend in een conclusie en geschiktheidsoordeel
  • detailaandacht voor sterkten, talenten, afbreukrisico’s,
  • maar ook voor verbeterpunten en ontwikkelmogelijkheden, van grote waarde in begeleiding en coaching als de kandidaat in dienst komt.
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van der Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Bapas Voorblad voorbeeldrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van onze Selectie Assessment rapportage.

Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

logo Norkem Chemicals

Al vele jaren worden onze kandidaten voor commerciële functies door BAPAS getest op geschiktheid. Het profiel van de kandidaat wordt afgezet tegen een nauwkeurig samengesteld profiel met de gewenste competenties en persoonseigenschappen.

De assessments van BAPAS zijn professioneel, uitgebreid en BAPAS is altijd in staat om snel te schakelen. De uitkomsten van het onderzoek zijn altijd duidelijk en vormen een belangrijke basis voor de selectie van succesvolle medewerkers en daarmee onze verdere groei.

Anthura is een van de familiebedrijven die meebouwen aan de reputatie en het leiderschap van de Nederlandse sierplantsector. Innovatie en duurzaamheid staan centraal in ons denken en werken, naast doelgerichtheid in handelen en betrouwbaarheid in de relatie.

Dezelfde eigenschappen herkennen wij in BAPAS, sinds vele jaren onze partner voor psychologisch testen en assessment. Bovenal waarderen wij de concreetheid van BAPAS’ rapportages en adviezen, en de fijne, enthousiaste interactie. Het bureau is altijd bereikbaar voor informatie en zorgt voor professionele actie naar Anthura en onze kandidaten. Bij dit alles helpt dat BAPAS thuis is in onze branche en weet welke competenties daarin kritisch zijn.

logo De Bibliotheek AanZet

AanZet is de 4e bibliotheek van het land, met 14 vestigingen, 170 vaste en 500 vrijwillige medewerkers. Wij hebben BAPAS recent ingeschakeld voor de werving en selectie van onze Concern Controller. BAPAS is flexibel en acteert mee met onze wensen.

De voordracht met testrapportage zat goed in elkaar, was heel herkenbaar en hielp ons enorm. Zo’n psychologisch onderzoek geeft veel handvatten. Daarmee kan je echt de diepte in gaan met kandidaten. Uiteindelijk lukte het BAPAS een geschikte nieuwe collega voor ons te vinden.