Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Unieke garantie in Werving & Selectie

Unieke garantie in Werving & Selectie

Unieke no-cure no-pay garantie: wij factureren onze fee niet eerder dan na een half jaar in de praktijk bewezen geschiktheid.
Nemen wij daarmee zelf onverantwoord risico? Geenszins. Onze wervings- en selectiespecialisten komen mede met behulp van uitgebreid psychologisch onderzoek en assessments tot dermate gedegen keuzes, dat wij deze uitzonderlijke garantie willen en kunnen geven.

Bapas Generatieverschillen bij personeelswerving…

Generatieverschillen bij personeelswerving…

Wij horen bij BAPAS Recruitment steeds vaker van opdrachtgevers dat ‘leeftijd niet uitmaakt’ en ‘kennis en ervaring écht het belangrijkst zijn’. Generaliseren is gevaarlijk, maar het laat onverlet dat er tussen generaties verschillen aanwijsbaar zijn. Zoals oudere medewerkers het liefst niet en jongeren sterk zijn in multitasking.

Bapas: Matchen op skills, de toekomst van recruitment

Matchen op skills, de toekomst van recruitment

In de arbeidsmarkt zijn we gewend geraakt om op een traditionele manier te kijken naar vacatures en cv’s. Heeft de kandidaat minder dan drie jaar managementervaring? Dan valt deze persoon af. Maar is dat echt nodig? Het is juist belangrijk om te kijken naar competenties en skills. Ga op zoek naar deze vaardigheden!

Bapas Een corona-proof vacaturetekst

Een corona-proof vacaturetekst

Nu nog meer coronamaatregelen worden versoepeld, kan mogelijk een deel van jouw recruitmentproces weer ‘normaal’ worden ingericht. Zo kan het inwerken mogelijk weer deels op kantoor gebeuren en is een face-to-face kennismaking misschien weer mogelijk. Deze belangrijke zaken dienen ook aandacht te krijgen in vacatureteksten. Hieronder lees je waar je extra op moet letten in coronatijd.

Bapas Thuiswerken, de nieuwe standaard

Thuiswerken, de nieuwe standaard?

Veel voordelen wat betreft thuiswerken; Betere concentratie, minder ziekteverzuim, grotere productiviteit, werk-privé in balans, minder reistijd. thuiswerken roept ook vragen op, want hoe weet je of werknemers thuis wel iets uitvoeren en afspraken nagekomen worden? Hieronder lees je hoe je zorgt voor betrokken werknemers en een stimulerende werkomgeving.

Bapas Kantoor Office Management Room

BAPAS nieuw kantoor in Corona tijd

Na maanden verbouwing en inrichting is ons nieuwe kantoor gereed gekomen. Mooi geworden… Maar omdat alle BAPAS’ers nog thuiswerkten, wordt het kantoor nu in Na maanden verbouwing en inrichting was ons nieuwe kantoor gereed. Mooi geworden… Maar omdat alle BAPAS’ers nog thuiswerkten, wordt het kantoor nu (juni 2020) pas in gebruik genomen.