Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Unieke garantie in Werving & Selectie

Unieke garantie in Werving & Selectie

Unieke no-cure no-pay garantie: wij factureren onze fee niet eerder dan na een half jaar in de praktijk bewezen geschiktheid.
Nemen wij daarmee zelf onverantwoord risico? Geenszins. Onze wervings- en selectiespecialisten komen mede met behulp van uitgebreid psychologisch onderzoek en assessments tot dermate gedegen keuzes, dat wij deze uitzonderlijke garantie willen en kunnen geven.

Lees verder »
Arbeidsmarkt verschuift. BAPAS beweegt mee

De arbeidsmarkt verschuift. BAPAS beweegt mee …

De arbeidsmarkt, die in 2020 snel veranderde in een ruime aanbodmarkt, sloeg in 2021 net zo snel weer om in een krappe vraagmarkt.
BAPAS beweegt mee met 4 Recruitment oplossingen, van low-budget tot executive search en full werving & selectie. Alle zowel inhoudelijk als budgettair op een niveau waarop je het als organisatie zelf niet kan doen.

Lees verder »
Bapas Psychologisch testen of Full Assessment

Psychologisch testen of Full Assessment?

Zowel Online Psychologische Tests als volledige dag-durende Full Assessments worden in de huidige markt alle samengevat onder de noemer “Assessments”.
Verwarrend en misleidend, want daaronder extreme verschillen in kwaliteit, toepassing, diagnostisch bereik, voorspellend vermogen EN prijs. Onder gaan wij in op het verschil. En op wanneer, voor welk instrument te kiezen.

Lees verder »
Bapas Generatieverschillen bij personeelswerving…

Generatieverschillen bij personeelswerving…

Wij horen bij BAPAS Recruitment steeds vaker van opdrachtgevers dat ‘leeftijd niet uitmaakt’ en ‘kennis en ervaring écht het belangrijkst zijn’. Generaliseren is gevaarlijk, maar het laat onverlet dat er tussen generaties verschillen aanwijsbaar zijn. Zoals oudere medewerkers het liefst niet en jongeren sterk zijn in multitasking.

Lees verder »
Bapas: Matchen op skills, de toekomst van recruitment

Matchen op skills, de toekomst van recruitment

In de arbeidsmarkt zijn we gewend geraakt om op een traditionele manier te kijken naar vacatures en cv’s. Heeft de kandidaat minder dan drie jaar managementervaring? Dan valt deze persoon af. Maar is dat echt nodig? Het is juist belangrijk om te kijken naar competenties en skills. Ga op zoek naar deze vaardigheden!

Lees verder »
Bapas Een corona-proof vacaturetekst

Een corona-proof vacaturetekst

Nu nog meer coronamaatregelen worden versoepeld, kan mogelijk een deel van jouw recruitmentproces weer ‘normaal’ worden ingericht. Zo kan het inwerken mogelijk weer deels op kantoor gebeuren en is een face-to-face kennismaking misschien weer mogelijk. Deze belangrijke zaken dienen ook aandacht te krijgen in vacatureteksten. Hieronder lees je waar je extra op moet letten in coronatijd.

Lees verder »
Bapas Thuiswerken, de nieuwe standaard

Thuiswerken, de nieuwe standaard?

Veel voordelen wat betreft thuiswerken; Betere concentratie, minder ziekteverzuim, grotere productiviteit, werk-privé in balans, minder reistijd. thuiswerken roept ook vragen op, want hoe weet je of werknemers thuis wel iets uitvoeren en afspraken nagekomen worden? Hieronder lees je hoe je zorgt voor betrokken werknemers en een stimulerende werkomgeving.

Lees verder »
Bapas Kantoor Office Management Room

BAPAS nieuw kantoor in Corona tijd

Na maanden verbouwing en inrichting is ons nieuwe kantoor gereed gekomen. Mooi geworden… Maar omdat alle BAPAS’ers nog thuiswerkten, wordt het kantoor nu in Na maanden verbouwing en inrichting was ons nieuwe kantoor gereed. Mooi geworden… Maar omdat alle BAPAS’ers nog thuiswerkten, wordt het kantoor nu (juni 2020) pas in gebruik genomen.

Lees verder »
Bapas Unieke garantie in Werving & Selectie

Professioneel assessment verdient zich in veelvoud terug

De afgelopen 10 jaar voerden de BAPAS psychologen meer dan 2.000 assessments uit, in antwoord op evenzovele vragen van opdrachtgevers, problemen van medewerkers of behoeften van organisaties. Vraag is dus of veel van die opdrachtgevers kan zeggen: “‘Blij dat we deze kandidaat niet hebben aangenomen’. ‘Jullie onderzoek heeft ons veel geld bespaard’.”

Lees verder »
Bapas Video-assessment volwaardig alternatief?

Video-assessment volwaardig alternatief?

Assessments via video conferencing: Wat zijn volgens de psychologen van BaAPAS er gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe ervaren klanten en deelnemers deze alternatieve vorm van assessment? In dit artikel onze ervaringen, bevindingen en conclusies.

Lees verder »