Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Generatieverschillen bij personeelswerving…

Generatieverschillen bij personeelswerving…

Terecht horen wij bij BAPAS Recruitment steeds vaker van opdrachtgevers dat ‘leeftijd niet uitmaakt’ en dat ‘kennis en ervaring écht het belangrijkst zijn’. Ook onderkennen organisaties toenemend het belang van diversiteit in bijvoorbeeld teamprocessen.

Generaliseren is gevaarlijk, want ook hier bevestigen de uitzonderingen de regel. Maar het laat onverlet dat er tussen de generaties verschillen aanwijsbaar zijn. Zo blijkt uit onderzoek, dat oudere werknemers meer tijd nodig hebben dan jongere om informatie te filteren en te beoordelen dan hun collega’s van ‘generatie Z’ (geboren in 1995 of later). Ook doen oudere medewerkers het liefst één ding tegelijk, waar jongeren sterk zijn in multitasking. Daar tegenover staat dat ‘oud’ beter tekst kan lezen en interpreteren, waar ‘jong’ sterker is in beeld en geluid. Dat vertaalt zich in voorkeur voor email enerzijds, en social media anderzijds.

Ook de werkhouding verschilt. Oudere werknemers zijn loyaal aan de werkgever, zoeken stabiliteit en zekerheid en houden leven en werk liefst gescheiden. Voor hun werk willen ze offers brengen, en ook kijken ze meestal niet op een uurtje. Ze ‘leven voor hun werk’. Generatie Z is latent op zoek, wil zich niet te lang vastleggen, zoekt kansen om zich te ontwikkelen en om nieuwe ervaringen op te doen. Generatie Z ‘werkt kortom meer om te leven’

Ook interessant: oudere medewerkers beschikken gemiddeld over betere communicatieve vaardigheden dan jongere. Internet, social media en games zijn hier de slechtere leermeesters dan de traditionele persoonlijke en face-to-face communicatie. Ook de leerstijlen verschillen. ‘Ouder’ houdt van serieus blokken, van stap-voor-stap leren, liefst van papier en verwerkt makkelijker abstracte theorie, waar jong liefst spelenderwijs, van video bronnen en in de praktijk leert. Maar is leren écht nodig, dan werkt ook voor generatie Z een formeel inwerktraject het beste.