Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Glossary – snippets en definities

Index

Omschrijvingen


360° feedback

Een 360-graden feedback onderzoek brengt uitgebreid in beeld van de prestaties van medewerkers en helpt bij het bevorderen van hun individuele professionele ontwikkeling en de verbetering van de team prestaties. Er wordt feedback verzameld vanuit verschillende bronnen, waaronder collega’s, leidinggevenden en de medewerker zelf, om een volledig beeld te krijgen. Het feedback onderzoek wordt afgenomen onder supervisie van gekwalificeerde psychologen.

Zie Bapas 360graden Feedback Onderzoek.


Assessments

Een assessment is een proces waarbij de kwaliteiten, prestaties en competenties van een medewerker in een organisatie worden beoordeeld. Het doel is om inzicht te krijgen in de sterke punten en ontwikkelingsgebieden van de medewerker, zodat de organisatie effectieve beslissingen kan nemen met betrekking tot loopbaanontwikkeling, training en personeelsbeheer.

Zie Bapas Overzicht Assessments.


Competentie Management

Competentie management is een proces waarbij een organisatie de vaardigheden, kennis en capaciteiten van haar medewerkers identificeert, ontwikkelt en beheert. Het omvat het vaststellen van de benodigde competenties voor verschillende functies, het beoordelen van de huidige vaardigheden van medewerkers, het plannen van training en ontwikkeling, en het zorgen voor een match tussen de competenties van medewerkers en de organisatiedoelen. Competentie management draagt bij aan het verbeteren van de prestaties en de effectiviteit van een organisatie door ervoor te zorgen dat medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken om hun taken uit te voeren.

Zie Bapas Competentie Management


Human Due Dilligence

Een ‘human due diligence’-onderzoek is een proces waarbij een organisatie grondig wordt doorgelicht op het gebied van personeelsbeheer en human resources. Het richt zich op het analyseren van de menselijke aspecten van de organisatie, zoals personeelsbeleid, cultuur, talentmanagement en arbeidsrelaties. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van de organisatie op het gebied van human resources, wat kan helpen bij strategische besluitvorming, fusies, overnames of herstructureringen.

Zie Bapas Human Due Diligence onderzoek.


Kleurenprofiel Rapportage

Met een Kleurprofiel Rapportage krijgt men een toegankelijke en handige tool om inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, gedragsvoorkeuren en favoriete werkstijlen van uw medewerkers. Dit innovatieve assessment helpt u om uzelf beter te begrijpen en uw professionele ontwikkeling te stimuleren.

Belangrijkste Kenmerken:

  1. Persoonlijk Inzicht: Ontdek uw kleurprofiel en krijg diepgaand inzicht in uw sterke punten, communicatiestijl en interactie met anderen.
  2. Beter Teamwerk: Begrijp hoe uw kleurprofiel samenwerking met collega’s kan verbeteren en conflicten kan verminderen.
  3. Professionele Groei: Gebruik de rapportage om uw leiderschap en professionele ontwikkeling te bevorderen.
  4. Aanpasbaarheid: Pas de Kleurprofiel Rapportage aan uw specifieke behoeften en doelstellingen aan.
  5. Praktische Toepassing: Leer hoe u uw kleurprofiel kunt toepassen in verschillende werksituaties voor optimaal succes.

Zie Bapas’ Kleurenprofiel Rapportages.


Loopbaan assessment

Een loopbaan assessment is een evaluatieproces dat wordt gebruikt om het loopbaantraject van een individu te analyseren en te begeleiden. Het omvat het beoordelen van iemands vaardigheden, interesses, waarden en doelen om te bepalen welke carrièremogelijkheden het beste bij hen passen. Loopbaan assessments kunnen helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot loopbaanontwikkeling, carrièrewijzigingen of opleidingsbehoeften. Ze bieden waardevolle inzichten om een succesvolle en bevredigende loopbaan te plannen en te bevorderen.

Zie Bapas loopbaan-assessment.


MTO Medewerkers tevredenheidsonderzoek

Een Medewerkers Tevredenheidsonderzoek (MTO) is een systematische evaluatie van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers binnen een organisatie. Het MTO is ontworpen om feedback te verzamelen over verschillende aspecten van de werkomgeving, zoals leiderschap, werkcultuur, arbeidsvoorwaarden en carrièreontwikkeling. Dit onderzoek biedt organisaties inzicht in de perceptie van medewerkers en stelt hen in staat verbeteringen aan te brengen om de werkomgeving te optimaliseren en de betrokkenheid en prestaties van medewerkers te verhogen.

Zie Bapas (MTO) Medewerkers tevredenheidsonderzoek


Online Assessment voor Zij-instromer Onderwijs

Het online assessment voor zij-instromers in het onderwijs – de sleutel tot een succesvolle overgang – biedt een gestructureerde benadering voor het evalueren van potentiële docenten die vanuit andere vakgebieden het onderwijs willen betreden. Het helpt bij het identificeren van geschikte kandidaten en het stroomlijnen van het wervingsproces.

Belangrijkste kenmerken:

  1. Aangepast aan Onderwijsbehoeften: Het online assessment is specifiek ontworpen om te voldoen aan de vereisten en competenties die nodig zijn voor effectief onderwijzen.
  2. Beoordeling van Overdraagbare Vaardigheden: Evalueer de overdraagbare vaardigheden en capaciteiten van zij-instromers om te bepalen of ze geschikt zijn voor het onderwijs.
  3. Individuele Ondersteuning: Bied gerichte ondersteuning en opleiding aan zij-instromers om hun succes in het onderwijs te vergroten.
  4. Efficiënt Wervingsproces: Versnel het wervingsproces en zorg ervoor dat zij-instromers snel en effectief kunnen starten.
  5. Data-geïnformeerde Besluitvorming: Maak gebruik van gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen over de selectie en ontwikkeling van zij-instromers.

Zie Bapas Online Assessment voor Zij-instromers in het Onderwijs.


Online Ontwikkel Assessment

Een online ontwikkel assessment is de sleutel tot het identificeren van sterke punten en ontwikkelingsgebieden van individuele medewerkers. Met een online ontwikkel assessment kunt u medewerkers helpen hun vaardigheden te verbeteren en zich aan te passen aan veranderende behoeften op de arbeidsmarkt. Assessments zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden afgenomen onder supervisie van gekwalificeerde psychologen. Omdat de test en evaluaties online worden afgenomen en gecommuniceerd heeft u en uw kandidaten snel inzicht in de uitslagen en evaluaties.

Zie Bapas Online Ontwikkel Assessment.


Online Recruitment met Excecutive Search

Online recruitment met Executive Search is een geavanceerde benadering van het aantrekken van leidinggevend talent via digitale kanalen en uitgebreide zoekmethoden. Dit proces combineert de voordelen van online werving met de expertise van executive search consultants om topkandidaten te identificeren en aan te trekken voor hogere managementposities. Het resultaat is een efficiënte en doelgerichte aanpak om hooggekwalificeerde executives te vinden en aan te nemen, wat essentieel is voor het succes van organisaties

Zie Bapas Online Recruitment met Excecutive Search


Online Selectie Assessment

Een online selectie assessment is een krachtige tool om de juiste kandidaten voor uw organisatie te identificeren. Met behulp van toegesneden tests wordt u in staat gesteld doelgericht de beste talenten te selecteren op basis van specifieke functieprofielen voor uw vacatures. Assessments zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden afgenomen onder supervisie van gekwalificeerde psychologen. Omdat de test en evaluaties online worden afgenomen en gecommuniceerd heeft u en uw kandidaten snel inzicht in de uitslagen en evaluaties.

Zie Bapas Online Selectie Assessment.


Ontwikkel Assessment

Een ontwikkel assessment is een evaluatieproces dat wordt gebruikt om de groei en ontwikkeling van medewerkers in een organisatie te beoordelen. Het richt zich op het identificeren van sterke punten, ontwikkelingsbehoeften en groeipotentieel van individuele medewerkers. Het doel van een ontwikkel assessment is om medewerkers te helpen bij hun professionele groei door middel van gerichte feedback, training en ontwikkelingsplannen. Hierdoor kunnen ze hun vaardigheden en competenties verbeteren om beter te presteren in hun huidige rol of zich voor te bereiden op toekomstige verantwoordelijkheden.

Zie Bapas Ontwikkel-assessments.


Organisatie ontwikkeling

Diensten voor ondersteuning van organisatie-ontwikkeling verwijzen naar professionele dienstverleners die organisaties helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van hun structuur, processen en prestaties. Deze diensten omvatten vaak advies, training, coaching, competentie management, resultaatgerichte functiebeschrijvingen, performance management, personal coaching en het uitvoeren van een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO). Ze zijn ontworpen om organisaties te helpen groeien, efficiënter te worden en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Diensten voor organisatie-ontwikkeling dragen bij aan het realiseren van de doelen en ambities van een organisatie.

Zie Bapas Organisatie ontwikkelingsdiensten.


Outplacement

Outplacement is een proces waarbij een organisatie voormalige medewerkers helpt bij hun overgang naar een nieuwe baan of loopbaan, meestal nadat ze hun huidige functie hebben verloren. Het doel van outplacement is om ondersteuning te bieden bij het vinden van nieuwe werkgelegenheid, vaak via loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining en andere hulpmiddelen. Outplacementprogramma’s zijn bedoeld om de overgang voor ontslagen medewerkers te vergemakkelijken en hen te helpen succesvol elders aan de slag te gaan.

Zie Bapas outplacement-trajecten.


Personal Coaching

Personal Coaching is een individueel begeleidingsproces waarbij een professionele coach een persoon ondersteunt bij het identificeren en bereiken van persoonlijke en professionele doelen. Deze vorm van coaching richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden, het overwinnen van obstakels en het maximaliseren van het potentieel van het individu. Personal Coaching kan verschillende gebieden omvatten, zoals loopbaancoaching, leiderschapscoaching, en persoonlijke ontwikkeling, en is gericht op het bevorderen van groei en welzijn van de medewerker.

Zie Bapas Personal Coaching


Praktijktraining Leidinggeven

Praktijktrainingen leidinggeven zijn educatieve programma’s die gericht zijn op het ontwikkelen van de leiderschapsvaardigheden van individuen in een organisatorische context. Deze trainingen bieden praktische en hands-on ervaringen om leidinggevenden te helpen effectiever te worden in het beheren van teams, het nemen van beslissingen, het communiceren met medewerkers en het bereiken van organisatiedoelen. Ze omvatten vaak simulaties, rollenspellen en casestudies om leiders te voorzien van concrete tools en technieken die ze in de praktijk kunnen toepassen.

Zie Bapas Praktijktraining Leidinggeven


Prestatiemanagement

Prestatiemanagement is een proces dat organisaties gebruiken om de prestaties van hun medewerkers te plannen, volgen en beoordelen. Het omvat het stellen van doelen, het meten van resultaten, het geven van feedback, en het bieden van ondersteuning en ontwikkelingskansen om de individuele en organisatorische doelen te bereiken. Prestatiemanagement is bedoeld om de prestaties te optimaliseren, de productiviteit te verhogen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van medewerkers. Het is een belangrijk onderdeel van talentmanagement en personeelsbeheer binnen organisaties.

Zie Bapas Prestatiemanagement


Recruitment

Prestatiemanagement is een proces dat organisaties gebruiken om de prestaties van hun medewerkers te plannen, volgen en beoordelen. Het omvat het stellen van doelen, het meten van resultaten, het geven van feedback, en het bieden van ondersteuning en ontwikkelingskansen om de individuele en organisatorische doelen te bereiken. Prestatiemanagement is bedoeld om de prestaties te optimaliseren, de productiviteit te verhogen en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van medewerkers. Het is een belangrijk onderdeel van talentmanagement en personeelsbeheer binnen organisaties.

Zie Bapas Recruitment diensten


Resultaatgerichte functiebeschrijving

Resultaatgerichte functiebeschrijvingen zijn documenten die de verantwoordelijkheden, taken en verwachte prestaties van een medewerker in een specifieke functie beschrijven. In tegenstelling tot traditionele functiebeschrijvingen, die zich vaak richten op taken en verantwoordelijkheden, benadrukken resultaatgerichte functiebeschrijvingen de gewenste resultaten en doelstellingen die een medewerker moet bereiken. Deze benadering helpt bij het definiëren van meetbare doelen en het beoordelen van de prestaties op basis van behaalde resultaten, wat bijdraagt aan duidelijke verwachtingen en effectief prestatiebeheer.

Zie Bapas Resultaatgerichte functiebeschrijvingen


Selectie assessment

Een selectie-assessment is een evaluatieproces dat wordt gebruikt bij het selecteren van nieuwe medewerkers voor een organisatie. Het omvat verschillende tests, interviews en beoordelingen om te bepalen of een kandidaat over de juiste vaardigheden, competenties en persoonlijkheidskenmerken beschikt om succesvol te zijn in de functie waarvoor hij of zij solliciteert. Het doel is om de best passende kandidaten te identificeren die bijdragen aan het succes van de organisatie.

Zie Bapas Secetie-assessment.


Werving & Selectie

Werving & Selectie is een HR-praktijk die gericht is op het aantrekken, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. Dit proces omvat het plaatsen van vacatures, het screenen van sollicitaties, het voeren van interviews en het uiteindelijk selecteren van de meest geschikte kandidaten voor de positie. Werving & Selectie is van essentieel belang om de juiste talenten aan te trekken en te behouden, wat bijdraagt aan het succes en de groei van een organisatie.

Zie Bapas Werving & Selectie


ZZP-bemiddeling

ZZP-bemiddeling voor flexibel personeel is een dienstverlening waarbij zelfstandige professionals (ZZP’ers) worden gematcht met organisaties die behoefte hebben aan tijdelijke expertise of specifieke vaardigheden. Bemiddelingsbedrijven fungeren als tussenpersonen en helpen bij het vinden van geschikte ZZP’ers voor opdrachten in verschillende sectoren. Dit stelt organisaties in staat om snel flexibel personeel in te huren om aan projectbehoeften te voldoen. Later kan de organisatie de ZZP-er desgewenst in vaste dienst nemen.

Zie Bapas ZZP-bemiddeling.