Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Kleurenprofielen: geleuter of wel degelijk extra handig inzicht?

Kleurenprofielen: geleuter of wel degelijk extra handig inzicht?

Op verzoek van klanten ontwikkelde BAPAS Arbeidspsychologen in 2020 een kleurprofiel rapportages die het beste van twee werelden verenigen: een voor elke medewerker gemakkelijk te hanteren tool voor zowel inzicht in het eigen gedrag als ook dat van collegas en dit bij behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid van de onderliggende meetinstrumenten.

Organisaties gebruiken kleurprofilering om inzicht te krijgen in elkaars persoonlijkheid en typische gedrag op de werkvloer. Het instrument echter is controversieel. Voorstanders zweren bij de eenvoud en inzichtelijkheid: een simpel model om jezelf en je collega’s beter te begrijpen. Tegenstanders benadrukken het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing en het gevaar van stereotypering.

Er zijn inmiddels heel wat modellen op de markt, variërend van 4 tot 8 kleuren, veelal grafisch weergegeven op een cirkel met hoofd- en tussensegmenten. Het aantal persoonstypen kan oplopen tot 72 (!) in de meer esoterische modellen. De gedragswetenschap spreekt van lekenpsychologie. Bij de lage validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst – altijd kort en simpel – ontstaan ‘sprookjeskastelen op drijfzand’.

Opvallend is dat geen enkel model vertrekt vanuit de meest voor de hand liggende basis: de persoonseigenschappen. Vluchtgedrag? Hoe dan ook: curieus.
BAPAS Arbeidspsychologen volgt deze escape-route niet: gedrag ankert voor ons evident in aanleg en persoonseigenschappen. Deze meten wij volgens het big-five model, de wereldstandaard voor persoonlijkheidsonderzoek. De testuitkomsten vertalen we, samen met de uitkomsten op de affiniteiten- en drijfverentests, naar universeel BLAUW-GEEL-GROEN-ROOD, het klassieke fundament voor alle latere modellen. In totaal worden bij BAPAS, via conversie en weging ruim 500 vragen verwerkt in het onderstaande model:

Voordelen voor de medewerker

Anders dan de meeste bureaus vermelden wij bij onze rapportage alle testuitkomsten. Dus ook bij het Persoonlijke Kleurrapport doen we dit (in overleg met de opdrachtgever). Voor de medewerker krijgen testuitkomsten pas betekenis en reliëf bij vertaling naar natuurlijk gedrag, kwaliteiten, sterkten, valkuilen en aandachtspunten. In het persoonlijke leven, maar in het bijzonder de werksituatie. De Kleurrapportage benoemt ze in extenso. Omdat het model en de tests rusten op universele standaards, zijn ze een loopbaan lang bruikbaar.

Voordelen voor de organisatie en haar HRM
Onze klanten zetten kleurtypologie met succes in bij coaching, teambuilding en verbetering van communicatie en samenwerking binnen projecten en afdelingen. Kortom: doorstroom. Het instrument is niet primair bedoeld voor selectie (al is dat op basis van persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren, samen proxy voor TALENT, alleszins mogelijk). In de praktijk doen medewerkers als team of groep de tests en wordt geen normprofiel aangelegd.

Geen Trojaanse paarden
De open standaards van BAPAS maken het onnodig de organisatie te binden aan de vervolgdiensten van het bureau, een gebruikelijk verdienmodel in de adviesbranche: hoe unieker het ‘product’, des te onmisbaarder de eigenaar, de consultants en hun uren. Achter elk kleurmodel schuilt een businessmodel.
Wat betreft BAPAS: wij adviseren onze klanten graag, maar schuiven geen Trojaanse paarden binnen. Wij hanteren open standaards waarmee klanten zelf kunnen werken, eventueel na een korte training.