Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Online Assessments

Overzicht Online Assessments

Ruim 20 jaar testervaring en altijd hoge klantwaarderingen maken BAPAS Arbeidspsychologen tot onbetwist expert in het vakgebied van psychologisch testen.

WEINIG bureaus halen meer uit het testinstrument en vertalen uitkomsten naar adviezen waar klanten écht wat aan hebben.
GEEN andere bureaus interpreteren de testuitkomsten tegen de achtergrond van de specifieke functie eisen.
GEEN andere bureaus waar een psycholoog dit ook uitgebreid toelicht in een heldere rapportage met logisch onderbouwde conclusie en advies en mogelijke aandachtspunten en afbreukrisico’s.

Graag geven wij u nóg meer informatie. Maar uiteindelijk is er maar één manier om de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de BAPAS assessments te ontdekken.
Probeer het uit!

BAPAS stemt haar online-assessment specifiek af op de functie en op de behoeften van de opdrachtgever:

 • Bij BAPAS beoordeelt & adviseert de arbeidspsycholoog (en nóóit de computer!), GEEN standaard computeruitdraai
 • Voor elke functie ontwerpen wij een specifiek psychologisch ideaal-profiel, waarin per persoonsfacet de voor de functie gewenste uitkomsten worden gevisualiseerd.
 • Uitkomsten worden geïnterpreteerd en beschreven tegen de achtergrond van het psychologisch ideaalprofiel.
 • Concreet advies over potentiële geschiktheid op basis van aanleg en capaciteiten
 • Inclusief afbreukrisico’s, aandacht- en ontwikkelpunten

Waar liggen de sterkten & zwakten en het ontwikkelpotentieel? Van een medewerker, team of afdeling? Met online assessments stelt BAPAS de diagnose:

 • SWOT-scan op aanleg voor de functie-kritische competenties
 • Indien gewenst: sterkte / zwakte uitkomsten t.o.v. een functie-specifiek normprofiel
 • Inrichting testcombinatie naar gelang de onderzoeksvraag
 • Concreet advies over potentiële geschiktheid op basis van aanleg en capaciteiten
 • Bij BAPAS beoordeelt & adviseert de arbeidspsycholoog, GEEN standaard computeruitdraai

De BAPAS 360° feedback scan geeft vanaf werkvloer inzicht in de competentie(s) en de effectiviteit van medewerkers, teams en afdelingen:

 • Heldere rapportage met SWOT-analyse, toelichting en advies
 • Evaluaties door collega’s, manager(s), externen en ‘centrale persoon’ zelf
 • Geeft inzicht in kwaliteit leiderschap, communicatie top-down, medewerkers betrokkenheid, helderheid van processen e.a.
 • Geeft inzicht in kwaliteit afdelingen onderling en/of in kwaliteit vestigingen afgezet tegen interne benchmarks. Mede t.b.v. ‘best practice’ vergelijking.
 • Bij bredere inzet: krachtig instrument bij organisatieontwikkeling
 • BAPAS doet 100% van het (online) veldwerk en management

Online Zij-instroom assessment Onderwijs.

 • Concreet advies over potentiële geschiktheid op basis van aanleg en capaciteiten
 • Uitkomsten worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de 7 SBL competenties
 • Inclusief aandacht- en ontwikkelpunten
 • Bij BAPAS beoordeelt & adviseert de arbeidspsycholoog, GEEN standaard computeruitdraai

In welke richting kan deze medewerker zich het kansrijkst ontwikkelen? Hoe de communicatie binnen teams en afdeling te verbeteren? Hoe breng ik de gewenste teamdiversiteit tot stand?

 • Op het stevige fundament van de testuitkomsten op persoonlijkheid, affiniteiten en drijfveren.
 • Geeft inzicht in de persoonlijkheid van de persoon zelf, maar ook handvatten in de communicatie met anderen
 • Is handig instrument bij doorstroom, maar vanuit de persoonlijk kleur ook nuttig bij instroom en teamsamenstelling.
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

 

Gazelle schakelt BAPAS in voor onder meer het testen en assessen van kandidaten en soms ook medewerkers. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en van het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus maar die rapportages waren vooral in de conclusie niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk en de conclusie is heel concreet. En als je wilt kun je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden. Ook de snelheid van verwerking is ideaal. We hebben de rapportage altijd heel snel in onze mailbox staan.

Logo Asito

BAPAS ondersteunt ons bij zowel de werving en selectie van kandidaten als bij het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom en loopbaanontwikkeling.

BAPAS is goed bekend met onze organisatie. Jullie psychologen en consultants weten welke eisen we stellen aan kandidaten. Zo komen we samen tot de beste match. Bij dit alles stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs.

Anthura is een van de familiebedrijven die meebouwen aan de reputatie en het leiderschap van de Nederlandse sierplantsector. Innovatie en duurzaamheid staan centraal in ons denken en werken, naast doelgerichtheid in handelen en betrouwbaarheid in de relatie.

Dezelfde eigenschappen herkennen wij in BAPAS, sinds vele jaren onze partner voor psychologisch testen en assessment. Bovenal waarderen wij de concreetheid van BAPAS’ rapportages en adviezen, en de fijne, enthousiaste interactie. Het bureau is altijd bereikbaar voor informatie en zorgt voor professionele actie naar Anthura en onze kandidaten. Bij dit alles helpt dat BAPAS thuis is in onze branche en weet welke competenties daarin kritisch zijn.

De flexibele, kritische en oplossingsgerichte approach van BAPAS voor het Management Development programma van ons global EMT is ons zeer goed bevallen. Onze verwachtingen waren hoog, onze MT leden kritisch én we wilden een betaalbaar, tailor-made proces. Kortom als opdrachtgever hadden we hoge eisen!

In dit MD-programma ging BAPAS aanmerkelijk verder dan ontwikkelonderzoek en assessments. Haar toegevoegde waarde lag evenzeer in meedenken vanaf ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het programma. Na een aantal maanden intensieve samenwerking met BAPAS zijn onze verwachtingen overtroffen.

Psychologisch testen is daarom een HR-instrument dat wij min of meer standaard inzetten bij zowel instroom als doorstroom van medewerkers. Sinds vele jaren doen wij voor psychologische testen een beroep op BAPAS.
Bij doorstroom geven de sterkte/zwakte analyse en de aandachtspunten in de BAPAS rapportage handvatten om het loopbaanpad verder uit te stippelen. De persoonsanalyse en de aandachtspunten vanuit de tests van BAPAS zijn voor ons altijd heel herkenbaar!

Als landelijke thuiszorgorganisatie wil TSN haar zorgprofessionals optimale loopbaankansen bieden. Voor MBO-verpleegkundigen liggen die kansen allereerst in doorgroei naar HBO-niveau binnen een wijkteam. Dat vraagt competenties die in de zorg niet vanzelfsprekend zijn, zoals netwerken, leiderschap, plannen, organiseren en een stukje ‘lef en durf’.

Sinds 2015 onderzoekt BAPAS via psychologische en capaciteitentests de aanleg voor dit profiel. Jaarlijks laat TSN zo circa 15 MBO-professionals testen. BAPAS voert deze onderzoeken degelijk en snel uit, met kritisch oog en altijd heldere uitleg. Van hoge waarde is voor ons het specifieke normprofiel. BAPAS levert veel kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs!

U kunt hier onze voorbeeldrapportages en tarievenlijst aanvragen