Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Online Ontwikkel Assessment

Inzicht in de persoon, diens talenten, capaciteiten, affiniteiten en drijfveren is onmisbaar bij de doorstroom van medewerkers. Als fundament onder het persoonlijke groeiplan. Maar ook als ‘handvat’ bij coaching, begeleiding en ontwikkeling. Organisaties benutten daarom psychologisch testen bij hun loopbaanbegeleiding en talentmanagement, maar ook als instrument bij problematisch functioneren.

Psychologisch testen bij ontwikkeling & doorstroom

Talent? Potentie? Tests wijzen de weg

In welke richting kan onze medewerker zich het best ontwikkelen? Wat is de oorzaak van motivatieverlies of minder functioneren? In welke rol kom ik écht tot mijn recht? Het BAPAS Testpakket voor ontwikkeling & doorstroom wijst de weg.

Online-assessment en rapportage op maat

Onze testcombinaties voor ontwikkeling van medewerkers en organisatie stemmen wij specifiek af op de persoon én de klantvraag. Bij BAPAS analyseert, interpreteert en adviseert de arbeidspsychoog, die op basis daarvan zijn verslag, conclusie en advies schrijft.

Sterkten, zwakten en afbreukrisico’s

Onze testrapportages tonen niet alleen de sterkten & zwakten van de medewerker ten opzichte van de functie-eisen, maar benoemen ook waar en in hoeverre ze van invloed zijn op de competenties die kritisch zijn voor succes in de job.

Online-assessment als startpunt voor POP

Waar liggen de talenten, valkuilen en minder sterke punten van uw medewerker? De aanleg voor bepaalde competenties? De meest voor de hand liggende loopbaanrichting? Of de ambitie voor een loopbaanstap? Het BAPAS Testpakket brengt de fundamenteel drijvende of juist beperkende factoren in de persoonsstructuur en de intellectuele capaciteiten in beeld. Daarmee legt het een solide basis onder de persoonlijke ontwikkeling:

In de huidige functie:
Persoonlijke en professionele ontwikkeling, optimaliseren van motivatie en verbeteren van prestaties begint bij inzicht in de eigen persoon, als basis voor de herkenning van het eigen, natuurlijke gedrag en de bewustwording van de voor- en nadelen ervan in de praktijk. Psychologische tests geven de diagnose en het sterkte/zwakte beeld op aanlegniveau. Medewerker en leidinggevende weten precies waaraan ze samen moeten werken. Bij dit testdoel projecteert BAPAS in overleg de testuitkomsten tegen een op maat gemaakt normprofiel.

Voor toekomstige functies:
Psychologische tests geven een helder en volledig beeld van aanleg en talent, de meest belangrijke randvoorwaardelijke factoren om bepaalde competenties snel en soepel te verwerven. Zijn ook de ambitie en motivatie aanwezig, dan ontstaat een betrouwbare indicatie voor de doorgroeipotentie naar bepaalde functies of functieniveaus. Naast het schetsen van de doorgroeipotentie in een specifieke richting, kunnen we ook een breder palet aan ontwikkelmogelijkheden schetsen.

Online-assessment en rapportage op maat

Voor ontwikkeldoeleinden is primair de diagnose belangrijk: hoe zit de persoon ‘in elkaar’, welke aanleg is aanwezig, waar liggen de talenten? Om deze vragen gericht te beantwoorden, zet BAPAS voor de sterkte/zwakte diagnose een zo breed mogelijke testcombinatie in, die naast persoonsstructuur en intellectuele capaciteiten ook de beroepsmatige affiniteiten en de persoonlijke drijfveren in kaart brengt. In bijzondere gevallen voegen wij een stressmeting test toe.

Psychologische tests als basis bij Talentmanagement

Talentmanagement, evenals competentiemanagement, begint met het in kaart brengen van individuele kwaliteiten en talenten. Deze vinden altijd hun basis in de persoon, diens aanleg en ‘natuur’. De één heeft meer aanleg voor plannen en organiseren, de ander is juist impulsief en creatief. De één is analytisch en intellectueel, de ander actiegericht en operationeel. Met onze tests brengen we exact in kaart welke talenten uw mensen van nature hebben, en ook in welke richting ze juist minder talent hebben. Concreet, helder en duidelijk onderbouwd.

BAPAS FPT - Functie-gerelateerde Persoonlijkheid Test

Voor de beroepspraktijk ontwikkelden de psychologen van BAPAS een Big-Five personality test specifiek gericht op de werkende mens. Andere tests geven hier vaak onvoldoende houvast. Voorbeeld: een algemene test meet of iemand thuis ordelijk is, maar hieruit valt niet met zekerheid af te leiden in hoeverre iemand op de ‘werkvloer’ gestructureerd en nauwkeurig is. Voor ons en onze klanten is het van belang juist deze zaken expliciet te meten.

Zo onderzoeken wij in de BAPAS FPT onder andere nadrukkelijk 35 typisch werk-gerelateerde persoonsaspecten waaronder Stressbestendigheid, Sociaal Zelfvertrouwen, Dynamiek, Intellectuele creativiteit, Prestatiemotivatie, Structuur, Nauwkeurigheid, Doorzettingsvermogen, Ethisch handelen, Assertiviteit …

Bij BAPAS tests rond ontwikkeling & doorstroom bent u zeker van een ervaren testpsycholoog, die tekent voor

  • Optimaal samengestelde testcombinaties afgestemd op de klantvraag
  • Gedegen advies over de aanleg voor bepaalde functies, functietypen of functieniveaus
  • Door een consultant opgestelde rapportage (geen automatisch gegenereerde teksten)
  • Individueel advies aan u als opdrachtgever en/of uw kandidaat
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Gazelle schakelt BAPAS in voor onder meer het testen en assessen van kandidaten en soms ook medewerkers. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en van het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus maar die rapportages waren vooral in de conclusie niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk en de conclusie is heel concreet. En als je wilt kun je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden. Ook de snelheid van verwerking is ideaal. We hebben de rapportage altijd heel snel in onze mailbox staan.

Bapas Testrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een Online Ontwikkel Assessment rapportage.