Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Online Ontwikkel Assessment

Inzicht in de persoon, diens talenten, capaciteiten, affiniteiten en drijfveren is onmisbaar bij de doorstroom van medewerkers. Als fundament onder het persoonlijke groeiplan. Maar ook als ‘handvat’ bij coaching, begeleiding en ontwikkeling. Organisaties benutten daarom psychologisch testen bij hun loopbaanbegeleiding en talentmanagement, maar ook als instrument bij problematisch functioneren.

Psychologisch testen bij ontwikkeling & doorstroom

Talent? Potentie? Tests wijzen de weg

In welke richting kan onze medewerker zich het best ontwikkelen? Wat is de oorzaak van motivatieverlies of minder functioneren? In welke rol kom ik écht tot mijn recht? Het BAPAS Testpakket voor ontwikkeling & doorstroom wijst de weg.

Online-assessment en rapportage op maat

Onze testcombinaties voor ontwikkeling van medewerkers en organisatie stemmen wij specifiek af op de persoon én de klantvraag. Bij BAPAS analyseert, interpreteert en adviseert de arbeidspsychoog, die op basis daarvan zijn verslag, conclusie en advies schrijft.

Sterkten, zwakten en afbreukrisico’s

Onze testrapportages tonen niet alleen de sterkten & zwakten van de medewerker ten opzichte van de functie-eisen, maar benoemen ook waar en in hoeverre ze van invloed zijn op de competenties die kritisch zijn voor succes in de job.

Online-assessment als startpunt voor POP

Waar liggen de talenten, valkuilen en minder sterke punten van uw medewerker? De aanleg voor bepaalde competenties? De meest voor de hand liggende loopbaanrichting? Of de ambitie voor een loopbaanstap? Het BAPAS Testpakket brengt de fundamenteel drijvende of juist beperkende factoren in de persoonsstructuur en de intellectuele capaciteiten in beeld. Daarmee legt het een solide basis onder de persoonlijke ontwikkeling:

In de huidige functie:
Persoonlijke en professionele ontwikkeling, optimaliseren van motivatie en verbeteren van prestaties begint bij inzicht in de eigen persoon, als basis voor de herkenning van het eigen, natuurlijke gedrag en de bewustwording van de voor- en nadelen ervan in de praktijk. Psychologische tests geven de diagnose en het sterkte/zwakte beeld op aanlegniveau. Medewerker en leidinggevende weten precies waaraan ze samen moeten werken. Bij dit testdoel projecteert BAPAS in overleg de testuitkomsten tegen een op maat gemaakt normprofiel.

Voor toekomstige functies:
Psychologische tests geven een helder en volledig beeld van aanleg en talent, de meest belangrijke randvoorwaardelijke factoren om bepaalde competenties snel en soepel te verwerven. Zijn ook de ambitie en motivatie aanwezig, dan ontstaat een betrouwbare indicatie voor de doorgroeipotentie naar bepaalde functies of functieniveaus. Naast het schetsen van de doorgroeipotentie in een specifieke richting, kunnen we ook een breder palet aan ontwikkelmogelijkheden schetsen.

Online-assessment en rapportage op maat

Voor ontwikkeldoeleinden is primair de diagnose belangrijk: hoe zit de persoon ‘in elkaar’, welke aanleg is aanwezig, waar liggen de talenten? Om deze vragen gericht te beantwoorden, zet BAPAS voor de sterkte/zwakte diagnose een zo breed mogelijke testcombinatie in, die naast persoonsstructuur en intellectuele capaciteiten ook de beroepsmatige affiniteiten en de persoonlijke drijfveren in kaart brengt. In bijzondere gevallen voegen wij een stressmeting test toe.

Psychologische tests als basis bij Talentmanagement

Talentmanagement, evenals competentiemanagement, begint met het in kaart brengen van individuele kwaliteiten en talenten. Deze vinden altijd hun basis in de persoon, diens aanleg en ‘natuur’. De één heeft meer aanleg voor plannen en organiseren, de ander is juist impulsief en creatief. De één is analytisch en intellectueel, de ander actiegericht en operationeel. Met onze tests brengen we exact in kaart welke talenten uw mensen van nature hebben, en ook in welke richting ze juist minder talent hebben. Concreet, helder en duidelijk onderbouwd.

BAPAS FPT - Functie-gerelateerde Persoonlijkheid Test

Voor de beroepspraktijk ontwikkelden de psychologen van BAPAS een Big-Five personality test specifiek gericht op de werkende mens. Andere tests geven hier vaak onvoldoende houvast. Voorbeeld: een algemene test meet of iemand thuis ordelijk is, maar hieruit valt niet met zekerheid af te leiden in hoeverre iemand op de ‘werkvloer’ gestructureerd en nauwkeurig is. Voor ons en onze klanten is het van belang juist deze zaken expliciet te meten.

Zo onderzoeken wij in de BAPAS FPT onder andere nadrukkelijk 35 typisch werk-gerelateerde persoonsaspecten waaronder Stressbestendigheid, Sociaal Zelfvertrouwen, Dynamiek, Intellectuele creativiteit, Prestatiemotivatie, Structuur, Nauwkeurigheid, Doorzettingsvermogen, Ethisch handelen, Assertiviteit …

Bij BAPAS tests rond ontwikkeling & doorstroom bent u zeker van een ervaren testpsycholoog, die tekent voor

  • Optimaal samengestelde testcombinaties afgestemd op de klantvraag
  • Gedegen advies over de aanleg voor bepaalde functies, functietypen of functieniveaus
  • Door een consultant opgestelde rapportage (geen automatisch gegenereerde teksten)
  • Individueel advies aan u als opdrachtgever en/of uw kandidaat
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Gazelle schakelt BAPAS in voor onder meer het testen en assessen van kandidaten en soms ook medewerkers. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en van het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus maar die rapportages waren vooral in de conclusie niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk en de conclusie is heel concreet. En als je wilt kun je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden. Ook de snelheid van verwerking is ideaal. We hebben de rapportage altijd heel snel in onze mailbox staan.

Voor een gedragsgerichte verdieping op de harde leerstof in onze succesvolle opleiding Controller in een Week, kozen wij voor coaching, met als input gebruiksvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten. In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert.

De lijnen met BAPAS zijn kort en de service is hoog. Deelnemers die de opleiding afrondden gaven aan de tests als leuk en leerzaam te hebben ervaren. De inzichten en adviezen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven.

Jarenlang was ik erg tegen assessments; als loopbaancoach vond ik dat de cliënt het zelf het beste weet. Hoewel ik daar nog steeds achter sta, heb ik via BAPAS de grote toegevoegde waarde van een goed, wetenschappelijk gefundeerd assessment leren ontdekken.

Ik werk vooral met de Big 5, die een helder beeld geeft over iemands persoonlijkheid. Samen met de meer subjectieve informatie uit de gesprekken met cliënten ontstaat daarmee een volledig beeld van iemand. Zowel congruenties als incongruenties daarin vormen stof tot uitwisseling en ontwikkeling. BAPAS zelf ervaren wij als een zeer klantgerichte, sympathieke organisatie, geleid door een deskundige en ondernemende directeur-eigenaar.

Hierbij deel ik mijn goede ervaringen met de psychologische testen van BAPAS. De rapportages tonen duidelijk de aanlegfactoren van een kandidaat. Dat zorgt voor inzicht in de geschiktheid voor een functie, na toetsing aan een normprofiel. Testen kunnen online worden afgenomen en zijn zeer betaalbaar, van verkorte rapportage tot persoonlijkheidstest plus capaciteitentest en uitgebreid online assessment toe.

Ook andere testen, zoals 360 feedback op competenties, kunnen uitkomst bieden in de persoonlijke ontwikkeling. Tevens geeft BAPAS met een deskundig team van arbeidspsychologen inhoudelijk ondersteuning op de interpretatie.

Als intermediair en detacheerder van specialistisch personeel in de mobiliteitsbranche willen wij de beste medewerkers plaatsen bij onze opdrachtgevers, veelal de verkeersafdelingen van overheden. Daarom laten wij nieuwe medewerkers stelselmatig psychologisch testen door BAPAS. Als testspecialist levert BAPAS ons precies de diensten die wij nodig hebben. Het bureau denkt met ons mee en speelt goed in op onze behoeften.

Ook voor bijzondere vragen kunnen we altijd bij BAPAS terecht. De persoonlijke contacten zijn prima. Maar misschien wel het belangrijkste: BAPAS heeft de snelheid er goed in. De testrapportages vind ik vaak al de volgende dag in mijn mailbox!

Als landelijke thuiszorgorganisatie wil TSN haar zorgprofessionals optimale loopbaankansen bieden. Voor MBO-verpleegkundigen liggen die kansen allereerst in doorgroei naar HBO-niveau binnen een wijkteam. Dat vraagt competenties die in de zorg niet vanzelfsprekend zijn, zoals netwerken, leiderschap, plannen, organiseren en een stukje ‘lef en durf’.

Sinds 2015 onderzoekt BAPAS via psychologische en capaciteitentests de aanleg voor dit profiel. Jaarlijks laat TSN zo circa 15 MBO-professionals testen. BAPAS voert deze onderzoeken degelijk en snel uit, met kritisch oog en altijd heldere uitleg. Van hoge waarde is voor ons het specifieke normprofiel. BAPAS levert veel kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs!

logo victoria schoonmaakbedrijf

Ons bedrijf wil méér dan alleen goed geschoolde vakmensen. Regelmatig schakelen we daarom BAPAS in bij entreeselectie, ontwikkelassessments en psychologisch testen. Ook maakte BAPAS voor ons meerdere ‘resultaatgerichte’ functiebeschrijvingen. BAPAS kennen wij als een betrouwbaar bureau dat snel werkt, goed meedenkt en vragen en problemen vertaalt naar oplossingen.

Als adviesbureau levert BAPAS goede prijs/prestatie. In bijzonder blijkt dat bij de selectie van managers, wanneer haar assessment nieuwe inzichten geven in een ogenschijnlijk goede kandidaat. Zeker één maal behoedde dat ons voor een misstap. Dan ben je blij zo’n specialist achter de hand te hebben.

Bapas Testrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een Online Ontwikkel Assessment rapportage.