Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Organisatie Ontwikkeling

Overzicht Organisatieontwikkeling Diensten

Overzicht Organisatie ontwikkeling Diensten

Duidelijkheid voor medewerkers in wat de onderneming van ze verwacht…
Competente en gemotiveerde professionals die kansen krijgen zich te onderscheiden en te groeien in hun loopbaan…
Betrokkenheid van personeel meten en hun ideeën & wensen inventariseren…
Managers coachen op resultaatgericht werken, functioneren & beoordelen, effectief leidinggeven…
HR-professionals trainen in personeelsselectie…
Oorzaken van minder functionerende teams en afdelingen boven water krijgen…

Oorzaken bestrijden in plaats van symptomen
BAPAS Arbeidspsychologen heeft de passie om bedrijven en hun medewerkers ‘beter’ te maken. Dat we daarvoor ook de kennis, ervaring en instrumenten in huis hebben laten wij u graag ontdekken in een vrijblijvend en altijd leerzaam kennismakingsgesprek.

BAPAS MAAKT UW ORGANISATIE GRAAG ‘BETER’

Via competentiemanagement helpt BAPAS de gewenste gedragsvaardigheden of competenties van medewerkers te concretiseren en af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie:

 • Toewijzing van competenties aan functies, nodig voor coaching op gedrag en beoordeling kandidaten bij aanname
 • Advies bij de benoeming van (kern)competenties en hun onderliggende gedrag
 • Duidelijkheid voor elke medewerker over de gewenste vaardigheden in de functie
 • Opstap naar resultaatgericht werken en performance management

Het uitvoeren van functieanalyses en het ombouwen van traditionele TBV-functiebeschrijvingen (Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden) naar ‘resultaatgericht’, oftewel niet de taken benoemen, maar de resultaten die uit de taken moeten resulteren.

 • Duidelijkheid voor medewerker én manager over wat de functie verwacht = startpunt voor ‘eigenaarschap’
 • Per functie: benoeming van resultaatgebieden, doelstellingen en KPI’s
 • Per functie: benoeming van kritische competenties en succesvol gedrag
 • Richtinggevend instrument bij persoonlijke en professionele ontwikkeling

Advies, hulp of projectmatige overstap naar Performance Management en ‘resultaatgerichte’ inrichting en uitvoering van de HR-cyclus:

 • Goede prestaties worden objectief duidelijk, ook voor de medewerker zelf
 • Bij resultaatgericht leiderschap wordt gestimuleerd dat het ‘eigenaarschap’ voor de functie en de daaruit verwachte resultaten ligt bij de functiehouder
 • Transparantie en houvast in functioneren & beoordelen van medewerkers
 • Oorzaken in plaats van symptomen bestrijden; sturing & grip op de organisatie

Via compacte 1-daagse trainingen dragen arbeidspsychologen van BAPAS praktische kennis en vaardigheden over op lijnmanagers en HR professionals:

 • Training 1: Functioneren & beoordelen van medewerkers
 • Training 2: Coachend leidinggeven – theorie en praktijk
 • Training 3: Personeelsselectie – alle stappen van werving tot eindselectie
 • Combinatie van theorie, praktijkoefening en arbeidspsychologische know-how

Gestructureerde arbeidspsychologische coaching op persoonlijke effectiviteit door oorzaakherkenning en stapsgewijze verbetering van minder functioneel gedrag:

 • Persoonlijke SWOT analyse, inzicht in ineffectief gedrag en achterliggende oorzaken
 • Opheffen van blokkades
 • Oefening en verbetering van doelmatig gedrag en specifieke competenties
 • 100% maatwerk, op basis van individueel coaching

Advies en integrale uitvoering van Medewerkerstevredenheidsonderzoek, vanaf concept, samenstelling vragenlijsten en communicatie t/m online veldwerk, rapportage, analyse & evaluatie:

 • Meten van de kwaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers
 • Opstellen van organisatie-SWOT en stellen van operationeel-tactische prioriteiten
 • Onmisbaar bij sturing van de organisatie en de prioritering van beleidskeuzen
 • Uitbesteding van MTO aan een extern specialist is altijd beter dan zelf doen
  (Hogere mate van objectiviteit bewerkstelligt een aanzienlijk hogere en betrouwbaarder respons)
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Waar staat onze interne organisatie nu? Wat is goed geregeld en wat kan beter? Voor een volgende groeispurt zijn stevige interne ankers nodig. Betrokkenheid van medewerkers is dan cruciaal. BAPAS is goed thuis in onze organisatie en was dus ook voor ons MTO de meest voor de hand liggende partner.

Zo’n eerste MTO moet je grondig aanpakken. In overleg met het management en HR richtte BAPAS een breed onderzoek in, dat goed intern werd gecommuniceerd en een hoge respons kreeg. De uitsplitsingen op afdelingsniveau en de prioriteitenmatrix zijn zeer informatief. Ook daardoor hielp dit MTO – en helpt nog steeds – bij onze interne beleidsbeslissingen.

U kunt hier onze voorbeeldrapportages en tarievenlijst aanvragen