Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

BAPAS MTO levert vitale informatie over de kwaliteit van uw organisatie en de betrokkenheid van uw medewerkers. MTO is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij de versterking van uw organisatie en de sturing van uw beleid. Klanten roepen BAPAS MTO in zowel vanwege onze expertise in arbeidspsychologisch onderzoek en organisatieontwikkeling, als onze praktische ervaring met MTO-projecten, die wij van A tot Z uitvoeren, ook bij grote complexe en regionaal vertakte organisaties.

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek? Altijd doen!

Uw medewerkers zijn uw beste adviseurs

Niemand kent de sterke en zwakke punten van uw organisatie beter dan uw eigen medewerkers. Via MTO haalt u deze informatie systematisch boven water. MTO gaat in essentie niet over tevredenheid van medewerkers, maar over de kwaliteit van de organisatie!

Bevlogen personeel presteert beter

De cijfers liegen niet. Betrokken en bevlogen medewerkers produceren meer (21%), verhogen uw winstgevendheid (22%), verzuimen minder (37%) en lopen minder snel de deur uit (65%). MTO toont de pijnpunten en legt de basis voor de beslissing om ze aan te pakken.

Elke organisatie is uniek. Zo ook uw MTO

Bij BAPAS nóóit standaard vragenlijsten. Vanuit onze arbeidspsychologische expertise & ervaring richten wij elk MTO op maat in. Te beginnen met een sterkte/zwakte scan van uw organisatie en trefzekere adviezen over aanpak, thema’s en vragen van het MTO.

Specialistische A tot Z ontzorging & uitvoering MTO-projecten

Van tevreden naar betrokken en bevlogen
Succesvolle organisaties zoeken niet zozeer tevredenheid (passief) van medewerkers, als wel hun betrokkenheid (actief). De reden is simpel: betrokken impliceert tevreden, maar omgekeerd geldt dat niet per se. Medewerkersbetrokkenheid (‘Employee Engagement’) laat zich bovendien concreet vertalen naar klanttevredenheid, productiviteit en winstgevendheid, zoals wetenschappelijk onderzoek laat zien.

Bij organisaties met de hoogste medewerker-betrokkenheid ligt:

 • Productiviteit 21% hoger
 • Klanttevredenheid 10% hoger
 • Winstgevendheid 22% hoger
 • Personeelsverloop 25% lager
 • Ziekteverzuim 37% lager
 • Kwaliteitsgebreken 41% lager
 • Veiligheidsincidenten 48% lager
  Bron: Gallup.com

Betrokken en liefst ook bevlogen medewerkers zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. Zij werken met geestdrift, zijn klantgerichter, productiever, tonen meer inzet en leveren hogere kwaliteit. In onze MTO-projecten brengen wij óók deze belangrijke betrokkenheid helder en gestructureerd in kaart en ook deze per afdeling, business unit en/of per vestiging.

HET BAPAS MTO PROJECT IN 6 STAPPEN

1. Intake, inrichting van het MTO en voorbereiding

Doelen die er toe doen, de praktische meerwaarde
U heeft vast al meerdere doelen in gedachten. Samen met u graaft BAPAS dieper. Wat speelt er echt in uw organisatie, waar twijfelt u aan, alle mogelijke thema’s lopen wij door. Alle doelen vertaalt BAPAS vervolgens naar thema’s en bijbehorende stellingen. Zodat u uitkomsten krijgt waar u écht wat aan heeft. 

Reeds in de voorbereidende fase voegen onze arbeidspsychologische expertise en onze kennis van HR en organisaties veel waarde toe. 

2. Thema's en stellingen

Alle doelen vertaalt BAPAS naar maat op de organisatie toegesneden thema’s en bijbehorende stellingen. We zien erop toe dat deze eenvoudig zijn, eenduidig en valide. Ook houden we ze ‘gesloten’ zodat medewerkers vlot kunnen antwoorden. Elk thema in de vragenlijst wordt afgesloten met een ‘open’ vraag, waarin medewerkers wordt gevraagd om extra meningen en suggesties te geven met betrekking tot het betreffende thema (in aparte rapportage bijlage gerapporteerd).

Daarnaast vragen we naar het belang dat de medewerkers aan de verschillende thema’s toekennen (zie Stap 5, onder het kopje ‘Rapportage(s) bij de prioriteiten matrix) en naar de betrokkenheid, leidend tot NPS scores (zie Stap 5, onder het kopje ‘Rapportage(s) bij Net Promotor Scores)

Dit alles weer gerapporteerd naar afdeling, businessunit en/of per vestiging.

3. Draagvlak en anonimiteit aan de basis van respons

Goede interne communicatie bepaalt de motivatie tot deelname en dus de respons. Hier adviseren en helpen wij bij de communicatie in de lijn, het mobiliseren van interne ambassadeurs, het enthousiasmeren van de medewerkers. Ook leveren wij de concept aankondigingsmail, met uitleg hoe veiligheid en anonimiteit zijn gewaarborgd, hoe de uitkomsten worden gecommuniceerd en vertaald gaan worden naar gezamenlijke verbeteracties.

4. Veldwerk

Deze fase is overwegend operationeel en richt zich op traffic en zorgvuldige data-handling. Onderdelen en aspecten zijn onder meer: programmeren en uitsturen van de vragenlijsten, herinneringen, hosting, data collection en data processing. Op basis van de aangeleverde ‘ruwe’ data stellen wij vervolgens de rapportage(s) op.

5. Analyses en rapportage(s)

Rapportage(s)
De uitkomsten brengen wij onder in 3 rapportages:

 • Hoofdrapport, waarin de organisatiebrede uitkomsten worden toegelicht (die ook gelden als de interne benchmarks waartegen alle afdelings-, of vestigings-resultaten worden afgezet)
 • Deel rapport, waarin de afzonderlijk afdelings- of vestigings-uitkomsten worden toegelicht (en worden vergeleken met de interne benchmarks)
 • Bijlagenrapport, waarin alle meningen en suggesties op de open vragen per thema worden gebundeld.

In de eerste 2 rapportages brengen wij via heldere grafieken, diagrammen en toelichtingen alle uitkomsten op hoofdaspecten (thema’s) en deelaspecten (vragen, stellingen) in beeld.
In het deelrapport is het bijzonder waardevol de oorzaken achter ‘tevredener’ of ‘minder tevreden’ afdelingen of vestigingen in kader van best practice te analyseren. Op welke facetten laat de ene afdeling hogere tevredenheids – en betrokkenheids-cijfers zien dan een andere? Leiderschap? Communicatie? Facilitering? En hoe is dit te dupliceren naar minder betrokken afdelingen of vestigingen?

Prioriteitenmatrix
In het onderzoek peilen we niet alleen de waardering & tevredenheid, maar ook wat medewerkers belangrijk vinden, en dus potentieel urgent. Via een prioriteitenmatrix brengen we deze urgentie in kaart over vier verbeterkwadranten, van ‘laag belang / hoge tevredenheid’ tot ‘hoog belang / lage tevredenheid’. Vanzelfsprekend verdienen de uitkomsten in dit laatste kwadrant juist de hoogste aandacht!

6. Analyse, conclusies, communicatie en verbeteraanpak

Het onderzoek is afgerond, zaak is nu de vruchten te plukken. BAPAS staat u met raad en daad bij. In een gezamenlijke sessie vertalen we de uitkomsten naar achtergronden en oorzaken, en vervolgens naar keuzes voor hun aanpak. Uit de prioriteitenmatrix is hun urgentie af te leiden. En dan: hoe de verbeteringen te realiseren? Hoe besluiten vanaf niveau van directie en MT diep in de operatie te communiceren en uit te voeren? Ook deze after-service is begrepen in de all-in prijs.

Full service – lage kosten

BAPAS levert MTO als full-service. Wij helpen en adviseren u bij het denkwerk, de inrichting van het project, het draaiboek en het opstellen van de vragen, tot en met het veldwerk, de dataverwerking, analyse, rapportage, presentatie en follow-up. Ook delen wij onze kennis en expertise in HR-zaken en organisatieontwikkeling. Omdat wij veel componenten direct kunnen inzetten (vragenlijsten, software, technologie, know-how) houden wij de kosten laag.

Bapas Ad Timmering

Advies van Ad Timmering?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Waar staat onze interne organisatie nu? Wat is goed geregeld en wat kan beter? Voor een volgende groeispurt zijn stevige interne ankers nodig. Betrokkenheid van medewerkers is dan cruciaal. BAPAS is goed thuis in onze organisatie en was dus ook voor ons MTO de meest voor de hand liggende partner.

Zo’n eerste MTO moet je grondig aanpakken. In overleg met het management en HR richtte BAPAS een breed onderzoek in, dat goed intern werd gecommuniceerd en een hoge respons kreeg. De uitsplitsingen op afdelingsniveau en de prioriteitenmatrix zijn zeer informatief. Ook daardoor hielp dit MTO – en helpt nog steeds – bij onze interne beleidsbeslissingen.

Een MTO was nog nieuw voor ons, maar BAPAS hield gedurende het hele traject strak de regie. Eerst helder de organisatie en onze behoeften in kaart brengen en de aanpak daarop afstemmen.

De rapportages overtreffen onze verwachting: diepgaand, uitgebreid en perfect inzichtelijk op alle onderdelen. Met de concrete en daadwerkelijke uitkomsten konden we direct aan de slag. Je kunt heel goed zien waar en op welke punten aandacht nodig is.

Hoe betrokken zijn onze medewerkers? In hoeverre ervaren onze verschillende werkmaatschappijen een gemeenschappelijke identiteit? Belangrijke vragen voor ons personeelsbeleid. Voor het antwoord op deze en andere vragen vroegen wij BAPAS in 2019 voor ons een bedrijfsbreed MTO uit te voeren.

BAPAS voerde het onderzoek kundig en voortvarend uit, met maatwerk en full-service vanaf eerste advies tot de rapportage en evaluatie. Goede verdieping en sparring, professioneel veldwerk, heldere rapportages, concrete conclusies en adviezen. Hoge kwaliteit voor een schappelijke prijs.

Bapas Testrapportage MTO Medewerkersteverdenheidsonderzoek

Graag sturen wij u een voorbeeldrapportage van een MTO hoofd- deelrapport.