Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Vastgelopen in het werk? Problemen met leidinggeven? Optimaal starten in een nieuwe rol? Niet voldoen aan de verwachting van de organisatie of jezelf? Vele voorbeelden waarin individuele coaching uitkomst biedt. Startend vanaf de basis – persoon, aanleg en gedrag – stuurt de BAPAS arbeidspsycholoog stapsgewijs naar hogere persoonlijke effectiviteit. Doel: consequent in de praktijk toepassen van doelmatig functioneel gedrag, leidend tot plezier en succes.

Verhogen van persoonlijke effectiviteit & werkplezier

Individueel maatwerk

In afstemming met de medewerker en de organisatie maakt BAPAS een individueel coaching-plan op. Elk coaching-traject is 100% maatwerk. Achterliggend benut BAPAS structuren, methodieken en expertisen vanuit haar 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van personen en organisaties.

Maximale verdieping

BAPAS coaching richt zich op specifieke functionele problemen, verbeterpunten of blokkades op het werk. Met maximale precisie identificeert en analyseert de arbeidspsycholoog het probleem en de oorzaken in de persoon en het gedrag, en pakt deze samen met de medewerker doelgericht aan.

Hoog rendement

Door de intensieve, persoonlijke en 1-op-1 aanpak levert personal coaching sneller resultaat en meer rendement dan welk traditioneel ontwikkelinstrument ook, zoals studie, opleiding of training. Doelgericht werken medewerker én arbeidspsycholoog samen aan stapsgewijze verbetering.

Wanneer is coaching nuttig of nodig?

In principe kan iedere medewerker in aanmerking komen voor arbeidspsychologische coaching. In de praktijk doorlopen vooral managers en stafmedewerkers een coaching-traject. Maar ook een CEO of DGA kan op enig moment behoefte hebben aan een coach of sparring partner.

Typische aanleidingen voor coaching:

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en blokkades
 • Kritische competenties blijven achter
 • De organisatie wil een high potential sneller ontwikkelen
 • Intern ontbreken van tijd of coachende expertise
 • Behoefte aan externe sparring partner

Typische resultaten van coaching:

 • Inzicht in persoonlijke sterkten en zwakten
 • Herkennen en aanpakken van ineffectief gedrag
 • Specifieke competenties verbeteren
 • Vaardigheden oefenen en versterken
 • Opheffen van blokkades

Het initiatief tot coaching gaat doorgaans uit van de organisatie. Vaak geeft een medewerker zelf de wens aan, in overleg met de leidinggevende. Van belang is dat iemand gemotiveerd is om kritisch naar zichzelf te kijken en te investeren in zijn of haar persoonlijke groei.

Afhankelijk van het doel zet BAPAS in:

 • Personal coaching: ontwikkeling van talenten en vaardigheden
 • Management coaching: ontwikkeling van specifieke managementvaardigheden
 • Executive coaching: manager (ondernemer, directielid, MT-lid) voelt behoefte aan een sparring partner voor advies en het delen van ervaringen en expertise

Waarom coaching bij BAPAS Arbeidspsychologen?

 • Oorzaak en symptoom – specialist in (onderliggend) gedrag
  Problemen op het werk hebben vrijwel altijd te maken met ineffectief gedrag. Meer vakinhoudelijke kennis en vaardigheden lossen het probleem niet op, want de oorzaak ligt dieper: in de persoon en onderliggende aanlegfactoren in de persoonlijkheid. Elk coaching traject bij BAPAS begint daarom met een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Vaak vinden we hier de sleutel tot verbetering. Deze vindt vervolgens plaats via herkenning van de herkomst van het ‘verkeerde’ gedrag, het bewust zijn van de nadelen, en tenslotte gerichte ombuiging.
 • Coaching en sturing op concrete doelen
  Coaching trajecten bij BAPAS richten zich op beter presteren binnen een concrete competentie, functie of organisatie. Organisatie, medewerker en coach benoemen vooraf het te bereiken doel. Naast deze sturende rol ondersteunt de coach met adviezen en praktische aanpak. Of ook signaleert hij hoe er vanuit de werkomgeving beter gefaciliteerd / geholpen kan worden.
 • Bedrijfskundige insteek
  BAPAS hanteert ook voor coaching een gestructureerde, ‘bedrijfsmatige’ aanpak: concrete doelen, duidelijke planning en SMART afspraken. Tijdens het traject oefent de kandidaat praktische competenties als resultaatgerichtheid, procesmatig werken, plannen en organiseren, gesprekstechnieken, verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Aantoonbare verbetering in functioneren
  De gedragsgerichte aanpak van BAPAS leidt tot hogere zelfreflectie. Sterkten en zwakten worden beter begrepen en herkend. Het zelfsturend vermogen neemt toe. Ook krijgt de medewerker handvatten om zijn sterke competenties verder te ontwikkelen en valkuilen te compenseren.

Structuur en opbouw BAPAS coaching

Een coaching traject van BAPAS is altijd op maat. Wel kent het programma een vaste structuur, met onder meer plan van aanpak, persoonlijkheidsonderzoek en afsluitend een rapportage en evaluatie. Het traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Voor een gedragsgerichte verdieping op de harde leerstof in onze succesvolle opleiding Controller in een Week, kozen wij voor coaching, met als input gebruiksvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten. In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert.

De lijnen met BAPAS zijn kort en de service is hoog. Deelnemers die de opleiding afrondden gaven aan de tests als leuk en leerzaam te hebben ervaren. De inzichten en adviezen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven.

Wij zijn blij met de doorvertaling door BAPAS van haar reguliere tests naar kleurprofielen. Deze helpen ons bij de verbetering van de communicatie en samenwerking binnen onze teams.

Zeer waardevol vind ik dat de kleurprofilering aansluit op een ons bekende en vertrouwde testomgeving. Wij waarderen het zeer dat BAPAS niet alleen tests uitvoert, maar ze ook ontwikkelt voor haar klantbehoeften!

De flexibele, kritische en oplossingsgerichte approach van BAPAS voor het Management Development programma van ons global EMT is ons zeer goed bevallen. Onze verwachtingen waren hoog, onze MT leden kritisch én we wilden een betaalbaar, tailor-made proces. Kortom als opdrachtgever hadden we hoge eisen!

In dit MD-programma ging BAPAS aanmerkelijk verder dan ontwikkelonderzoek en assessments. Haar toegevoegde waarde lag evenzeer in meedenken vanaf ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het programma. Na een aantal maanden intensieve samenwerking met BAPAS zijn onze verwachtingen overtroffen.

Al meer dan 15 jaar werken wij met BAPAS voor het testen, assessen en ontwikkelen van financiële professionals. Het BAPAS assessment speelt een belangrijke rol bij het aannemen van een kandidaat bij onze opdrachtgevers. Tenslotte waarderen wij BAPAS als professioneel klankbord en het snel kunnen schakelen naar onze behoefte.

Ons bevalt de wijze waarop BAPAS ieder assessment individueel vormgeeft. Voor elke functie vertaalt men onze eisen en wensen naar een adequaat normprofiel. Tijdens het assessment worden ook de drijfveren, intellectuele capaciteiten en persoonseigenschappen in kaart gebracht: voor de selectie, maar ook als handvat voor ontwikkeling en coaching.

logo Hiltermann Lease

BAPAS heeft onze snel groeiende organisatie prima kunnen helpen bij de professionalisering van het functiehuis, de inrichting van belangrijke HR-processen en het resultaatgericht beschrijven van functies. Ook de managers en ik zelf als HR-professional hebben via BAPAS veel praktische kennis en vaardigheden geleerd, die we bovendien direct kunnen toepassen.

BAPAS is een goede adviseur en partner, die altijd klaar staat en bereid is een stapje extra te zetten. Mijn eigen bijspijkering op HR-gebied door Marten van de Braak heb ik als zeer leerzaam ervaren.