Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Heeft u snel een ervaren medewerker, professional of manager nodig? Voor korte, langere, of nog onbekende tijd? En liefst zonder de lasten van een vast dienstverband? BAPAS biedt maatoplossingen via detachering of ZZP-bemiddeling. U profiteert van de kwaliteit van onze werving en arbeidspsychologische selectie. En vermijdt de rompslomp en risico’s.

Interim professionals mét totale ontzorging

Detachering bij tijdelijke vervanging

Als specialist in HR en recruitment zorgt BAPAS ook voor kwalitatief flexibel personeel. Als interim of vervanging, bij ongeplande werkdruk, bij projecten of bij ziekte of zwangerschap. Administratief professional, marketing manager, interim directeur – BAPAS vindt ze en lost uw probleem kwalitatief.

.

De lusten, niet de lasten en risico’s

Wilt u meer kwaliteit en zekerheid dan een uitzendbureau u kan bieden? BAPAS heeft flexibele oplossingen naar behoefte. Wij vinden de specialist die u zoekt en nemen de formele werkgeversverplichtingen op ons. U krijgt de professional die direct aan de slag kan. BAPAS Flex regelt de rest.

Snelheid en toch kwaliteitsgarantie

100% met uw functie matchende interim professionals zitten vaak niet op de bank of in een bestand. BAPAS werft ze in de markt. Garandeert hun kwaliteit na degelijk geschiktheidsonderzoek.
Presenteert ze desondanks snel. Interim of fulltime – we selecteren met gelijke zorgvuldigheid.

Aanpak even zorgvuldig als bij volledige Werving & Selectie

Interim, detachering, bemiddeling of vaste dienst – voor werving & selectie van professionals hanteren wij een zelfde aanpak. Dat betekent dat wij op zoek gaan naar een kandidaat die in alle opzichten aansluit op uw behoefte. Zo’n perfect match vinden wij veelal eerder in de markt dan in kandidatenbestanden.

Is snelheid geboden? Dan zetten wij alles op alles om al binnen een week een kandidaat te presenteren die voldoet aan de gevraagde kennis en vaardigheden, ervaring, interesse en motivatie. De eerste stappen van ons detacheringsproces – intake, werving, gedegen beoordeling en selectie – lopen daarom parallel aan het reguliere BAPAS Full Recruitment.

Interim of vast – Selectie kwaliteit telt in gelijke mate

Bij interim en detachering is er voor inwerken meestal geen tijd: de medewerker, professional of manager moet direct presteren. Vakinhoudelijke expertise en specifieke ervaring zijn dus belangrijk. Voor te detacheren medewerkers hanteren wij mede daarom de strenge selectie-instrumenten uit onze reguliere W&S. Zo zitten een aantal psychologische tests standaard in het proces. Bij executive functies vullen wij dit aan met competentiegerichte beoordeling. De kwaliteit van onze arbeidspsychologische selectie garandeert u dat de kandidaat niet alleen voldoet op kennis en ervaring, maar zeker ook op gedrag en competenties.

Detacheren of Detavast?

Typische situaties bij keuze voor een van beide flexvarianten:

DETACHERING
 • Vervanging bij ziekte, zwangerschap, sabbatical 
 • Eenmalige projecten & opdrachten 
 • Pieken in de personeelsbehoefte; seizoensdrukte 
 • Tijdelijke specialistische ondersteuning 
 • Bijzondere bedrijfsomstandigheden, zoals verhuizing, reorganisatie, personeelsstop 
 • Flexibilisering van de personeelsvoorziening
DETAVAST
 • Onvoldoende zekerheid of bepaalde personeelsbehoefte structureel is
 • U heeft een medewerker hard nodig, maar weet nog niet of dat voor bepaalde of onbepaalde tijd is
 • Verlengde proeftijd is of wordt een vast deel van het aannameproces

Voordelen BAPAS Flex

Detachering via BAPAS Flex biedt tal van voordelen, direct en indirect:

 • Vrijwaring van werkgeversrisico’s (ziekte, arbeidsongeschiktheid etc.)
 • Maximale financiële transparantie: u betaalt alleen de reëel gewerkte uren, tegen een overeengekomen all-in tarief
 • Flexibiliteit in de duur van de inhuur
 • Geen inspanning en kosten voor personeelsbegeleiding (W&S, opleiding, ontwikkeling, functioneren & beoordelen, Arbo)
 • Geen salarisadministratie
 • Binnenhalen en borgen van nieuwe of specifieke expertise
 • Realiseren van verlengde proeftijd
 • Mogelijkheden om de medewerker zelf in dienst te nemen

Advies van Romy Boiten?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Wij zijn blij met de doorvertaling door BAPAS van haar reguliere tests naar kleurprofielen. Deze helpen ons bij de verbetering van de communicatie en samenwerking binnen onze teams.

Zeer waardevol vind ik dat de kleurprofilering aansluit op een ons bekende en vertrouwde testomgeving. Wij waarderen het zeer dat BAPAS niet alleen tests uitvoert, maar ze ook ontwikkelt voor haar klantbehoeften!

Al meer dan 15 jaar werken wij met BAPAS voor het testen, assessen en ontwikkelen van financiële professionals. Het BAPAS assessment speelt een belangrijke rol bij het aannemen van een kandidaat bij onze opdrachtgevers. Tenslotte waarderen wij BAPAS als professioneel klankbord en het snel kunnen schakelen naar onze behoefte.

Ons bevalt de wijze waarop BAPAS ieder assessment individueel vormgeeft. Voor elke functie vertaalt men onze eisen en wensen naar een adequaat normprofiel. Tijdens het assessment worden ook de drijfveren, intellectuele capaciteiten en persoonseigenschappen in kaart gebracht: voor de selectie, maar ook als handvat voor ontwikkeling en coaching.

Als landelijke thuiszorgorganisatie wil TSN haar zorgprofessionals optimale loopbaankansen bieden. Voor MBO-verpleegkundigen liggen die kansen allereerst in doorgroei naar HBO-niveau binnen een wijkteam. Dat vraagt competenties die in de zorg niet vanzelfsprekend zijn, zoals netwerken, leiderschap, plannen, organiseren en een stukje ‘lef en durf’.

Sinds 2015 onderzoekt BAPAS via psychologische en capaciteitentests de aanleg voor dit profiel. Jaarlijks laat TSN zo circa 15 MBO-professionals testen. BAPAS voert deze onderzoeken degelijk en snel uit, met kritisch oog en altijd heldere uitleg. Van hoge waarde is voor ons het specifieke normprofiel. BAPAS levert veel kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs!