Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Werving en Selectie

‘Werving & Selectie’ is ons toppakket in recruitment van managers tot C-level executives.

Bij deze dienst in de personeelsvoorziening trekken de recruiters en selectie-specialisten van BAPAS alle registers open van hun arbeidspsychologische en bedrijfskundige kennis. Met slechts één doel: werven, beoordelen en selecteren van de kandidaat die niet alleen voldoet aan de eisen van de functie en de verwachtingen van de klant, maar deze ook overtreft.

Uniek: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Alleen BAPAS maakt haar fee 100% afhankelijk van succes on-the-job

BAPAS combineert een lage all-in fee (15 á 19,5%) met een unieke garantie op succesvol functioneren:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname
● alle kosten voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alleen bij en na 6 maanden succesvol functioneren on-the-job

Psychologisch testen en assessment zijn bij BAPAS vanzelfsprekend

BAPAS recruiters kiezen voor kwaliteit en zorgvuldigheid van het selectieproces. Psychologisch testen en competentiegericht assessment vormen standaard onderdeel van ons Werving & Selectie proces. In het belang van de klant én van onszelf: voor ons eigen financiële risico staan we garant voor de kwaliteit van uw kandidaat.

BAPAS business psychologen zijn pur sang selectie-professionals

BAPAS is waarschijnlijk het enige bureau dat zijn recruiters volledig specialiseert en inzet op werving en selectie. Bij het gemiddelde bureau in de branche worden recruiters vooral afgerekend op binnenhalen van nieuwe opdrachten. Bij BAPAS kennen wij maar één criterium: de kwaliteit van onze geselecteerde kandidaten.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een ½ jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht
  NB Veel bureaus brengen bij opdracht een zogenaamde retainer fee in rekening.

 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat
  De usance in de markt. Immers is de prestatie geleverd. Hier gaat BAPAS als enige bureau contrair. In het belang van de klant. Want welke ‘prestatie’ krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?

 3. ALLE werving & selectie kosten voor rekening en risico BAPAS
  Media-inkoop van vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn Recruiter Seat, social media recruitment faciliteiten. Copywriting vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.

 4. Psychologische tests en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon.

 5. Factuur pas na een ½ jaar gebleken geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.

 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Waarom kiezen wij voor kwaliteit?

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar vooral in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Van wie de klant blij wordt. En blij blijft. Zodat wij na zes maanden onze recruitment factuur kunnen sturen.

Ons Werving & Selectie proces:

Eerst de klant en de organisatie…

Bij Full Werving & Selectie gaat het om functies van kritisch belang. De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn voor een baan die doorgaans complex is, uitdagend en het nodige afbreukrisico kent. Maar ook moet hij of zij naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management, ondernemen en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, willen we al deze aspecten liefst even goed leren kennen als u zelf. Maar bij de intake zijn we ook graag een deskundige én kritische sparringpartner die met de klant tot een logisch en aantrekkelijk wervingsprofiel komt.

Daarna de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. Zo zijn in de praktijk voor een manager kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Wél zijn dat de gedragsvaardigheden, de ‘zachte’ competenties die kritisch zijn voor succes. Per functie kunnen deze sterk verschillen. Maar ook per organisatie. Ieder wervingspofiel is daardoor uniek.

Werving, Executive search, Headhunting

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op de topkandidaat die we zoeken. Nooit stellen we ons tevreden met een paar kandidaten, die alleen op CV lijken te voldoen. Met gelijktijdige inzet van pull & push instrumenten mobiliseren wij zowel de actief als passief ‘zoekende’ kandidaten. Zeker in perioden van krapte op de arbeidsmarkt zijn de potentiële toppers juist in die laatste categorie te vinden.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote algemene vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Kwaliteit van de selectie is allesbepalend

Hoe belangrijk een grote pool van kandidaten ook is, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Van het beoordelen van competenties en het herkennen van toptalent. De analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch advies- en assessmentbureau leveren wij hier de kritische meerwaarde: psychologisch en competentiegericht onderzoek vinden wij absoluut een noodzakelijk onderdeel bij geschiktheidsbeoordeling. Anderen laten ze weg vanwege de extra tijd en kosten. Of de kans dat ongewenste zwakten aan het licht komen. Wat niet weet wat niet deert, tenslotte…

Tot slot:

Professionaliteit van de selectie is waar het echt om draait

Neemt BAPAS onverantwoord risico met ons zware garantiepakket? Nee.
Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als arbeidspsychologen bij Full W&S door de kracht van onze selectie. Voor eigen rekening en risico staan we daarom garant voor de kwaliteit van onze kandidaten.


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Advies van Romy Boiten?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.