Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Werving en Selectie

Recruitment in Facilitaire dienstverlening

Teleurstelling met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken?
Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw managers en key professionals toe te vertrouwen aan BAPAS Arbeidspsychologen.


BAPAS heeft een sterke portfolio in de facility branche, in het bijzonder de schoonmaaksector. Zo ondersteunen wij al 20 jaar Asito en haar zusterbedrijven binnen de ADG dienstengroep (35.000 mws) met HR-diensten, van werving & selectie van management, directie en professionals, tot psychologisch testen, assessment en resultaatgerichte functie-analyse. Ook bekende facilitair dienstverleners als HeyDay, Vebego, Hago en Victoria benutten onze specifieke kennis van de branche bij onder meer de beoordeling en selectie van management.

Uniek: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Alleen BAPAS maakt haar fee 100% afhankelijk van succes on-the-job

BAPAS combineert een lage fee (15 á 19,5%) met een unieke garantie op succes on-the-job:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname

● alle kosten van werving & selectie voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alléén na 6 maanden succesvol functioneren

Psychologisch testen en assessment zijn bij BAPAS vanzelfsprekend

Waar andere bureaus zich beperken tot CV-match, richt BAPAS zich op de kwaliteit van het selectieproces en zorgvuldige beoordeling. Online assessment en psychologisch onderzoek zijn vaste delen van ons recruitment proces. Evenals de klant willen wij op elk aspect zeker zijn van de ideale match.

BAPAS business psychologen zijn pur sang selectie-professionals

BAPAS is waarschijnlijk het enige bureau dat zijn recruiters volledig inzet op werving en selectie. Het gemiddelde bureau in de branche rekent zijn recruiters vooral af op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. BAPAS beoordeelt alleen op kwaliteit van geselecteerde kandidaten.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een ½ jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht
  NB Veel bureaus brengen bij opdracht een zogenaamde retainer fee in rekening.
 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat
  De usance in de markt. Immers is de prestatie geleverd. Hier gaat BAPAS als enige bureau contrair. In het belang van de klant. Want welke ‘prestatie’ krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?
 3. ALLE werving & selectie kosten voor rekening en risico BAPAS
  Media-inkoop van vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn Recruiter Seat, social media recruitment faciliteiten. Copywriting vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.
 4. Psychologische tests en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon. 
 5. Factuur pas na een ½ jaar gebleken geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.
 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Waarom kiezen wij voor kwaliteit?

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar zeker ook in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Van wie we weten dat ze de klant blij maken. En dat blijven doen. Zodat wij mogen vertrouwen een half jaar later onze factuur te kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

Kennis van de facilitaire branche

Van Objectleider en Vestigingsmanager tot Algemeen Directeur en leden van MT of RvB – er zijn weinig functies en functieniveaus in de facilitaire branche waarvoor BAPAS de afgelopen jaren geen recruitment-opdrachten uitvoerde. Aan de snelheid en het resultaat waarmee we deze opdrachten tot een goed einde brengen draagt onze kennis van de branche belangrijk bij. Alhoewel wij bij voorkeur ‘vers’ in de markt zelf zoeken, levert ons eigen netwerk van facilitair managers en professionals altijd interessante aanknopingspunten en tips. Naast tempo, zijn opdrachtgevers in de facility branche blij met de trefzekerheid waarmee onze consultants inspelen op nieuwe en bijzondere klantbehoeften.

Branche-ontwikkelingen – nu en toekomst

In de facilitaire sector zagen wij massaal bedrijfsprocessen en HR-aanpak veranderen, tot en met compleet zich transformerende businessmodellen. Een trend van slinkende marges, toenemende concurrentie en race-to-the-bottom op de loonmarkt werd gekeerd door ‘terugkeer’ naar kwaliteit, in samenhang met sociale en technologische innovatie.

In dit dynamische speelveld zijn ook functies en functie-eisen permanent in beweging. De consultants en recruiters van BAPAS spelen qua marktkennis in de voorhoede. Vanuit onze brede rol overzien wij het speelveld voor onze klanten en verbinden hen met kandidaten die niet alleen passen bij functies nu, maar ook bij het facilitaire bedrijf van de toekomst.

Aandacht voor klant

Bij Werving & Selectie van facilitair management en branche-specifieke professionals (Finance, ICT, HR) gaat het vrijwel altijd om functies van kritisch belang. De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn voor een rol die niet zelden complex is, uitdagend en het nodige afbreukrisico kent. Maar ook moet hij of zij naadloos aansluiten bij de onderneming, haar cultuur, ambities, stijl van management, ondernemen en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, zorgen wij voor elke functie eerst deze aspecten liefst even goed te kennen als de opdrachtgever zelf. Zodat wij al tijdens de inventarisatie & voorbereiding kunnen sparren en adviseren.

Daarna de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten. In de praktijk zijn voor een facilitair manager kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Wél zijn dat de gedragsvaardigheden, de competenties die kritisch zijn voor succes. Per functie én per organisatie kunnen deze aanmerkelijk verschillen en leiden tot ‘unieke’ profielen voor persoonseigenschappen en competenties.

Het zwaarwegende belang van persoonlijkheid en competenties zorgt dat de kritische succes factor van de recruitment opdracht niet alleen ligt in het werven, maar vooral ook in het selecteren en beoordelen. BAPAS doet met o.a. psychologische tests, diepte-interviews en competentiegericht assessment, hét specialisme van BAPAS Arbeidspsychologen.

Werving, headhunting en preselectie van facilitair management

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op toppers. Nooit stellen we ons tevreden met één of twee acceptabele kandidaten vanuit eerste zoekactie. Via simultane inzet van pull & push instrumenten genereren we allereerst een maximaal aantal potentieel geschikte kandidaten.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.:

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken, recommendaties
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Selectiekwaliteit is allesbepalend

Hoe belangrijk ook kwantiteit in het voortraject, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Om het beoordelen van competenties en het herkennen van talent. Om analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch bureau leveren wij hier kritische meerwaarde: psychologisch onderzoek en competentiegerichte beoordeling zijn voor ons vanzelfsprekend inclusief.

Tot slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om gaat

Neemt BAPAS onverantwoord risico met haar garantiepakket tot liefst zes maanden na aanname? Nee. Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als assessmentbureau op degelijkheid en professionaliteit in de selectie fase. Daarom vinden wij ook bij werving en selectie van facilitair managers en professionals het risico verantwoord om met onze eigen portemonnee garant te staan voor het goed functioneren van door ons geselecteerde kandidaten.

Advies van Romy Boiten?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

Bapas Testrapportage MTO Medewerkersteverdenheidsonderzoek

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een voordrachtsdocument in het kader van Werving & Selectie.