Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Werving en Selectie

Recruitment Finance professionals

Teleurstelling met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken? Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw managers en professionals toe te vertrouwen aan BAPAS Arbeidspsychologen.

Finance is één van de recruitment disciplines waarin BAPAS van-huis-uit sterk is. Van financieel directeur en corporate controller tot administrateur of debiteurenbeheer: in ons ruim 20-jarige bestaan hebben wij voor opdrachtgevers talloze financieel professionals beoordeeld, en veelal ook vanuit de markt of ons netwerk geworven en geselecteerd. Met plezier zien wij veel van ‘onze’ kandidaten tot de dag van vandaag uitstekend bij relaties functioneren en niet zelden doorstromen naar hogere niveaus.

Uniek: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Alleen BAPAS maakt haar fee 100% afhankelijk van succes on-the-job

BAPAS combineert een lage all-in fee (15 á 19,5%) met een unieke garantie op succesvol functioneren:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname
● alle kosten voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alleen bij en na 6 maanden succesvol functioneren on-the-job

Psychologisch testen en assessment zijn bij BAPAS vanzelfsprekend

BAPAS recruiters kiezen voor kwaliteit en zorgvuldigheid van het selectieproces. Psychologisch testen en competentiegericht assessment vormen standaard onderdeel van ons Werving & Selectie proces. In het belang van de klant én van onszelf: voor ons eigen financiële risico staan we garant voor de kwaliteit van uw kandidaat.

BAPAS business psychologen zijn pur sang selectie-professionals

BAPAS is waarschijnlijk het enige bureau dat zijn recruiters volledig specialiseert en inzet op werving en selectie. Bij het gemiddelde bureau in de branche worden recruiters vooral afgerekend op binnenhalen van nieuwe opdrachten. Bij BAPAS kennen wij maar één criterium: de kwaliteit van onze geselecteerde kandidaten.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een ½ jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft!

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht
  NB Veel bureaus brengen bij opdracht een zogenaamde retainer fee in rekening.
 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat
  De usance in de markt. Immers is de prestatie geleverd. Hier gaat BAPAS als enige bureau contrair. In het belang van de klant. Want welke ‘prestatie’ krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?
 3. ALLE werving & selectie kosten voor rekening en risico BAPAS
  Media-inkoop van vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn Recruiter Seat, social media recruitment faciliteiten. Copywriting vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.
 4. Psychologische tests en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon. 
 5. Factuur pas na een ½ jaar gebleken geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.
 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Het belang van kwaliteit

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar zeker ook in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Waarvan we weten dat de klant er blij van wordt. En wijzelf mogen vertrouwen een half jaar later onze factuur te kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

Kennis van de financiële branche

Het financiële specialisme van BAPAS komt niet uit de lucht vallen. Finance functies verlangen een scala van harde, maar belangrijker nog, heel specifieke ‘zachte’ competenties. En dat belang neemt toe met het niveau van de functie. In de praktijk blijken de harde functie-eisen voor financials doorgaans vrij gemakkelijk te matchen. Daarentegen kennen de aanlegfactoren in persoonlijkheid en de gedragsvaardigheden vaak aanzienlijke afbreukrisico’s, waarvan de impact oploopt met het belang van de positie.

Geschiktheidsprofiel en psychologische selectie van financials

Financials dienen emotioneel stabiel te zijn, stressbestendig, ook bovengemiddeld overtuigend en assertief, zeker in leidinggevende en control functies, onderzoekend en analytisch sterk, nuchter, niet te meegaand, zakelijk belang voorop. Van nature zien wij hen graag nauwkeurig, gestructureerd, bedachtzaam en voorzien van een hoge mate van doorzettingsvermogen en ambitie. Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, in de beroepsgroep veelal geen natuurlijke affiniteit, maken daarnaast vaak het verschil, zeker op (hoger) managementniveau.

Het zwaarwegende belang van persoonlijkheid en competenties zorgt dat de kritische succes factor van de recruitment opdracht niet alleen ligt in het werven, maar vooral ook in het selecteren en beoordelen. BAPAS doet met o.a. psychologische tests, diepte-interviews en competentiegericht assessment, hét specialisme van BAPAS Arbeidspsychologen.

Eerst de klant en de organisatie…

De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn. Zeker bij een managementrol die complex is, uitdagend en met afbreukrisico. Maar ook moet men naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, zorgen wij voor elke functie deze en vele andere aspecten even goed te kennen als de opdrachtgever zelf. Zodat wij al tijdens de inventarisatie met de opdrachtgever kunnen sparren en adviseren.

Daarna de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. In de praktijk zijn voor een financieel manager of professional kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Wél zijn dat de gedragsvaardigheden die kritisch zijn voor succes. Voor een financial beginnen deze bij denkkracht en persoonlijke effectiviteit. Bij stijgend niveau neemt het belang toe van realisatiekracht, leiderschap en de daarbij behorende competenties. Zeker geldt dit ook voor de interpersoonlijke en beïnvloedingsvaardigheden. Per functie én per organisatie kan het arrangement verschillen. Financieel directeur, Financial manager, Business Control, Corporate controller, Hoofd financiële administratie, accountant: per functie én organisatie zijn ook voor financials onze profielen ‘uniek’.

Werving, Executive search, Headhunting

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op toppers. Nooit stellen we ons tevreden met één of twee acceptabele kandidaten vanuit eerste zoekactie. Via simultane inzet van pull & push instrumenten genereren we allereerst een maximaal aantal potentieel geschikte kandidaten.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.:

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken, recommendaties
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Selectiekwaliteit is allesbepalend

Hoe belangrijk ook kwantiteit in het voortraject, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Om het beoordelen van competenties en het herkennen van talent. Om analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch bureau leveren wij hier kritische meerwaarde: psychologisch onderzoek en competentiegerichte beoordeling zijn voor ons vanzelfsprekend inclusief.

Tot slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om gaat

Neemt BAPAS onverantwoord risico met haar garantiepakket tot liefst zes maanden na aanname? Nee. Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als assessmentbureau door de gedegenheid en professionaliteit in de selectie fase. Daarom vinden wij het ook bij werving en selectie van financieel managers en specialisten geen risico om met onze eigen portemonnee garant te staan voor het goed functioneren van door ons geselecteerde kandidaten.

Advies van Gillian van Jaaren?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

Bapas Testrapportage MTO Medewerkersteverdenheidsonderzoek

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een voordrachtsdocument in het kader van Werving & Selectie