Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Werving en Selectie

Recruitment Sales professionals

Teleurstelling met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken?
Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw sales managers en sales professionals toe te vertrouwen aan BAPAS Arbeidspsychologen.


BAPAS is als geen ander bureau thuis in commercie en sales. Met 20 jaar directe en 40 jaar indirecte ervaring (onze oprichters Ad en Monique Timmering hebben een solide achtergrond in sales, marketing en management), hebben wij bij BAPAS honderden sales professionals gerekruteerd, getest, beoordeeld, opgeleid, getraind, gecoacht en ook aangestuurd.

Uniek: U betaalt 2/3 van onze fee pas na 7 maanden bewezen geschiktheid

Onze recruitment fee hangt 100% af van job succes

BAPAS combineert een lage all-in fee (15 á 19,5%) met een unieke garantie op succesvol functioneren:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname
Wel pas facturering van …
● 33% van de fee na de maand proeftijd
● 67% van de fee na totaal 7 maanden bewezen geschiktheid

Psychologisch testen en assessment zijn bij ons vanzelfsprekend

Waar andere bureaus zich beperken tot CV-match, richt BAPAS zich op de kwaliteit van het selectieproces en zorgvuldige beoordeling. Psychologische tests en competentiegericht assessment zijn vaste delen van ons recruitment proces. Evenals de klant willen wij zeker zijn van geschiktheid en juiste match.

BAPAS recruiters zijn selectie-specialisten. En dat houden we zo

BAPAS is waarschijnlijk het enige bureau dat zijn consultants volledig specialiseert en inzet op werving en selectie. Bij het gemiddelde bureau in de branche worden recruiters vooral afgerekend op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Bij BAPAS draait alles om de kwaliteit van geselecteerde kandidaten.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een 7 maanden lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 7-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht

  NB Veel bureaus brengen bij opdracht een zogenaamde retainer fee in rekening.

 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat

  De usance in de markt. Immers is de prestatie geleverd. Hier gaat BAPAS als enige bureau contrair. In het belang van de klant. Want welke ‘prestatie’ krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?

 3. 33% van de fee wordt gefactureerd niet eerder dan na de maand proeftijd.

  Indien het dienstverband binnen de proeftijd opgezegd wordt, ongeacht door werkgever of door kandidaat, volgt GEEN factuur.

 4. 67% van de fee wordt pas gefactureerd na 7 maanden bewezen geschiktheid. Niet geschikt gebleken? Dan volgt geen factuur.

  Wij staan met onze eigen portemonnee garant voor de kwaliteit van de door ons voorgedragen kandidaat!

 5. ALLE werving & selectie kosten voor rekening en risico BAPAS !

  Media-inkoop: > 30 vacaturesites, CV-banken, social media recruitment faciliteiten.
  Inkoop licenties en recruitment instrumentarium,  waaronder aantal professionele LinkedIn Recruiterseats, multiposting diensten, AI software.
  Personele kosten voor: verdieping in functie en organisatie, SEO copywriting vacaturetekst, uitplaatsen van de vacature op talloze vacaturesites, response-management, Search en Headhunting, telefonische selectie-interviews met kandidaten, psychologisch testen, indien voldoende vervolgens door naar volgende ronde: psychologisch diepte interview obv testuitkomsten, waarna competentiegerichte assessments, voordracht(en) van geschikt beoordeelde kandidaten, communicatie met opdrachtgever, onderzoek en beoordeling.

 6. Psychologische tests en competentiegericht assessment

  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als een geblinddoekte triatlon.

 7. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris.

  Bij lagere salarissen geldt 19,5%, bij hogere salarissen loopt het percentage terug naar 15%, opdat de fee niet onnodig hoog wordt.

Waarom kiezen wij voor kwaliteit?

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar zeker ook in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Van wie we weten dat ze de klant blij maken. En dat blijven doen. Zodat wij met een gerust hart een half jaar later onze factuur mogen en kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

Kennis van de commerciële beroepsgroep

Acquisitie & new business, relatiebeheer, sales management, sales support, field sales, executive sales, consultatieve sales, verkoop buitendienst, verkoop binnendienst… Van Junior accountmanager tot Salesmanager, Salesdirecteur en Commercieel directeur weten wij vanuit eigen achtergrond en ervaring welke vaardigheden gewenst zijn. Maar belangrijker nog: welke persoonseigenschappen en gedragscompetenties doorslaggevend zijn. Als geen ander kennen wij daarna het belang van de persoonlijke ambitie en de match met de cultuur en de commerciële aanpak van de organisatie.

Persoonseigenschappen en gedragscompetenties

Commerciële functies vragen een bijzondere combinatie van harde competenties en interpersoonlijke vaardigheden. Hun aard, inhoud en onderlinge balans verschilt per functie, niveau en organisatie. Waar de ‘zachte’ competenties zich relatief gemakkelijk laten herkennen en qua aanleg laten meten, ligt bij commerciële functies de uitdaging voor de assessor vooral bij de ‘hardere’ competenties rond persoonlijke effectiviteit, realisatiekracht en eventueel ook leiderschap. Het afbreukrisico bij mindere beheersing neemt toe met zwaarte en belang van de positie. Vooral in de ‘altijd ambitieuze’ commerciële beroepsgroep maakt dit geschiktheidsbeoordeling bij loopbaangroei extra uitdagend.

Peter’s Principle en sales

Peter’s Principle werd geformuleerd door dr. Laurence J. Peter en houdt – gesimplificeerd – in dat medewerkers net zo lang worden gepromoveerd tot ze een niveau bereiken waarop ze niet meer functioneren. Zeker in commercie en sales is dit een bekend fenomeen. De beste accountmanager wordt vaak tot teamleider verheven, de beste teamleider tot salesmanager en vervolgens wellicht commercieel directeur. De beste accountmanager zal echter lang niet altijd een goede teamleider of salesmanager zijn, sterker nog… is dat meestal niet.

Deze geschiktheid ligt opgesloten in de persoonlijkheid. Wordt voor een verkoper een zo hoog mogelijke extraversie verlangd – hij kan niet hartelijk, sociabel, avontuurlijk en optimistisch genoeg zijn – in een leidinggevende functie worden meer afstand, enige reserve en risicoafweging verlangd. Het merendeel van de verkopers is ‘typisch’ weinig bedachtzaam, minder procesgericht en gestructureerd. Het hoeft geen betoog dat in een hogere commerciële functie juist deze eigenschappen kritisch zijn. Psychologisch en competentiegericht onderzoek leggen dit alles ‘genadeloos’ bloot.

Wij zijn selectie-specialisten

Wij bij BAPAS zijn selectie-specialisten. Wij weten welke persoonsstructuur en competenties voor welke commerciële functie van kritisch belang zijn. Wij herkennen en meten die, met psychologische tests en competentiegericht onderzoek. Kwaliteitsbeoordeling van medewerkers, bestaand of beoogd, is ons kernspecialisme. Als geen ander bureau besteden wij tijd en aandacht aan het uitfilteren van de topkandidaten.

Het zwaarwegende belang van persoonlijkheid en competenties zorgt dat de kritische succes factor van de recruitment opdracht niet alleen ligt in het werven, maar vooral in het selecteren en beoordelen. BAPAS doet met o.a. psychologische tests, diepte-interviews en competentiegericht assessment, hét specialisme van BAPAS Arbeidspsychologen.

 

Zo organiseren wij ons recruitment-traject

Eerst de klant en de organisatie…

Bij Full Werving & Selectie gaat het i.h.a. om functies van kritisch belang. De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn voor een baan die doorgaans complex en uitdagend is, en afbreukrisico kent. Maar ook moet hij of zij naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management, ondernemen en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, willen we al deze aspecten liefst even goed leren kennen als u zelf. Bij de intake zijn we daarbij ook graag een deskundige én kritische sparringpartner die met de klant tot een logisch, aantrekkelijk en haalbaar wervingsprofiel komt.

Daarná de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. In de praktijk zijn voor een commercieel manager of professional kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend.Wél zijn dat de gedragsvaardigheden, de ‘zachte’ competenties die kritisch zijn voor succes. Voor een verkoper beginnen deze doorgaans bij resultaatgerichtheid, doorzettingsvermogen, initiatief en veelal ook intellectuele creativiteit. Bij stijgend niveau neemt het belang toe van realisatiekracht, leiderschap en de dito competenties en beïnvloedingsvaardigheden. Elke rol kent een eigen arrangement. Sales directeur, Commercieel manager, Accountmanager, medewerker Binnendienst of Buitendienst – per functie, branche, productgroep en organisatie zijn de aanleg- en competentieprofielen ‘uniek’.

Werving, Executive search, Headhunting

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op de top-kandidaat die we zoeken. Nooit stellen we ons tevreden met een paar kandidaten, die alleen op CV lijken te voldoen. Met gelijktijdige inzet van pull & push instrumenten mobiliseren wij zowel de actief als passief ‘zoekende’ kandidaten. Zeker in perioden van krapte op de arbeidsmarkt zijn de potentiële toppers juist in die laatste categorie te vinden.

De basis van elke campagne ligt in online job marketing met onze ingekochte volumen contracten:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote algemene vacaturesites, o.a. Indeed (premium betaald), Jobbird, LinkedIn aangekochte jobslots, etc.,etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Maar belangrijker in deze krappe arbeidsmarkt is onze actieve executive search, onze headhunting, die steunt op:

 • Licenties op een aantal (dure) professionele LinkedIn\ Recruiterseats, waar wij uiterst gericht potentieel geschikte kandidaten kunnen traceren en benaderen.
 • Licenties zijn op zich niet voldoende. Voor de optimale kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst aan kandidaten worden aan de wervingsspecialist hoge eisen gesteld.
  Verlangd wordt de juiste persoonlijkheid: analytisch vermogen, hang naar uitdaging, structuur, nauwkeurigheid, intellectuele creativiteit. En natuurlijk daarbovenop heel erg veel kennis en ervaring, nodig om onze recruiterseats tot in de perfectie te benutten.
 • Onze wervings-specialisten zijn hierop geselecteerd en opgeleid en hebben daarnaast ook nog de meest geavanceerde (ook AI) technieken tot in de puntjes onder de knie.

Kwaliteit van de selectie is allesbepalend

Hoe belangrijk een grote pool van kandidaten ook is, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Van het kundig beoordelen van competenties en het herkennen van toptalent. De analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch advies- en assessmentbureau leveren wij hier de kritische meerwaarde: psychologisch en competentiegericht onderzoek vinden wij absoluut een noodzakelijk onderdeel bij geschiktheidsbeoordeling. Anderen laten ze weg vanwege de extra tijd en kosten. En de kans dat ongewenste zwakten aan het licht komen. Wat niet weet wat niet deert, tenslotte…

Tot Slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om draait

Want hoe groot de nood ook is, het is ALTIJD beter ietsje later een top-kandidaat in dienst te nemen, dan een paar weken eerder snel maar de eerste de beste een arbeidscontract aan te bieden.

Neemt BAPAS onverantwoord risico met ons zware garantiepakket?    Nee!

Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als arbeidspsychologen bij Full W&S door de kracht van onze selectie. Voor eigen rekening en risico staan we daarom garant voor de kwaliteit van onze kandidaten.


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Advies van Romy Boiten?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

logo Heyday

Onze lastige Werving & Selectie opdrachten besteden wij graag uit aan BAPAS. Segmentdirecteur, BD Manager, Marketing Manager - vind maar eens een goede in onze specialistische IFM-branche. BAPAS stroopt de mouwen op en levert ze alle drie!

Ons spreken bij BAPAS aan: de persoonlijke aanpak en de attente, zorgvuldige communicatie, ook richting kandidaten. En natuurlijk de superdegelijke selectie, resulterend in voordrachten van uitstekende eindkandidaten. NB. Jullie Pien Coenraad blijft iedereen bij ons in positieve zin verbazen; haar combi van professionaliteit en dienstverlenend is top!

Logo Asito

BAPAS ondersteunt ons bij zowel de werving en selectie van kandidaten als bij het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom en loopbaanontwikkeling.

BAPAS is goed bekend met onze organisatie. Jullie psychologen en consultants weten welke eisen we stellen aan kandidaten. Zo komen we samen tot de beste match. Bij dit alles stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs.

Sinds begin 2019 helpt en adviseert BAPAS ons bij de werving & selectie van onder meer Thuiszorgmanagers en een Programmamanager. Als eerste valt ons op het degelijke proces, vanaf het voortraject, de formulering van het profiel en de vacature, tot en met het zoeken, selecteren en aanbieden van kandidaten.

Ook de methode van BAPAS vind ik fijn: kandidaten niet alleen werven, maar ze ook testen, assessen en ons rapporteren over de resultaten van het onderzoek. BAPAS werkt punctueel, is toegankelijk en houdt ons sterk betrokken bij de voortgang. Tot slot vinden wij de nazorg heel sterk, ook naar de kandidaten toe.

logo motosport store

Ervaren technisch personeel is schaars in automotive. Zeker in de Noordkop. Ook een commercieel-administratieve duizendpoot vind je hier niet snel. Een collega tipte ons BAPAS. Amsterdams bureau - nieuwe ervaring. Maar wel een positieve: beide vacatures zijn nu ingevuld!

Toen eenmaal het zoekprofiel strak stond leverde de campagne mooie respons. Psychologisch testen gaf extra zekerheid. Zelf zouden we zulke kandidaten niet hebben gevonden.

logo De Bibliotheek AanZet

AanZet is de 4e bibliotheek van het land, met 14 vestigingen, 170 vaste en 500 vrijwillige medewerkers. Wij hebben BAPAS recent ingeschakeld voor de werving en selectie van onze Concern Controller. BAPAS is flexibel en acteert mee met onze wensen.

De voordracht met testrapportage zat goed in elkaar, was heel herkenbaar en hielp ons enorm. Zo’n psychologisch onderzoek geeft veel handvatten. Daarmee kan je echt de diepte in gaan met kandidaten. Uiteindelijk lukte het BAPAS een geschikte nieuwe collega voor ons te vinden.

De samenwerking is ons heel goed bevallen. Met een goede intake als basis, waarin BAPAS goed luistert, scherp is en kennis van zaken laat zien, liep het  werving & selectieproces heel goed. Het  tempo zat er goed in, de persoonlijke aandacht is fijn en de lijnen waren kort. Ook de voordrachtrapportages en testrapportages waren voor ons heel waardevol en uitgebreid. Zo kreeg je een duidelijk beeld van de krachten, ontwikkelpunten en eventuele zwaktes van de kandidaten. Wij kwamen samen met BAPAS, en met de kandidaat tot de #dejuistematch.

 

BAPAS heeft ons ondersteund bij de werving en selectie van een Locatiemanager. Een lastige opgave, gezien de niche markt waarin wij actief zijn. BAPAS heeft ons ontzorgd en is vanaf het begin transparant geweest over de haalbaarheid. De voordracht en testrapportage van de kandidaat was voor ons waardevol en gaf een goed beeld van de kandidaat in de praktijk. Wij hebben de match gevonden!

De recruiters van BAPAS zijn heel servicegericht en dachten graag met ons mee in onze zoektocht naar talent die zich wilden inzetten voor de versnelling van de energietransitie in Nederland. Desiré en Shara hebben zich enorm flexibel opgesteld, hebben zelfs onze kernwaarden meegenomen in het selectieproces van kandidaten, en hielden ons goed op de hoogte tijdens het gehele recruitmentproces. Door de combinatie van de inzet van de recruiters én de inzichten van de psychologische assessment hebben wij een nieuwe 'Reller' aangenomen voor de rol Business & Financial Controller die gaat meewerken aan onze duurzame missie: een duurzaam thuis voor iedereen. Veel dank aan Desiré en Shara voor de fijne samenwerking!

Bapas Testrapportage MTO Medewerkersteverdenheidsonderzoek

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een voordrachtsdocument in het kader van Werving & Selectie.