Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Hier een overzicht van hoe klanten over ons oordelen:

BAPAS is al 13 jaar onze vaste partner in Recruitment. Kenmerkend voor onze samenwerking:
- Wij voelen ons KLANT: wij voelen ons gezien, gehoord en begrepen
- Wij worden ONTZORGD
- Wij voelen BETROKKENHEID: hele fijne samenwerking
- Wij waarderen het PRO-ACTIEF meedenken
- Wij houden van het EFFICIËNTE proces en de samenwerking
- Wij vinden de PERSOONLIJKE COMMUNICATIE fijn: interesse in de mens achter de mens
- Wij stellen de PROFESSIONELE benadering richting de kandidaten erg op prijs

 

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

Gazelle schakelt BAPAS in voor onder meer het testen en assessen van kandidaten en soms ook medewerkers. Wat ons vooral aanspreekt is de helderheid van de rapportage en van het advies. We hebben wel eens gewerkt met andere bureaus maar die rapportages waren vooral in de conclusie niet to the point.

De rapportages van BAPAS zijn overzichtelijk en de conclusie is heel concreet. En als je wilt kun je inzoomen voor meer diepte, toelichting en achtergronden. Ook de snelheid van verwerking is ideaal. We hebben de rapportage altijd heel snel in onze mailbox staan.

logo Heyday

Onze lastige Werving & Selectie opdrachten besteden wij graag uit aan BAPAS. Segmentdirecteur, BD Manager, Marketing Manager - vind maar eens een goede in onze specialistische IFM-branche. BAPAS stroopt de mouwen op en levert ze alle drie!

Ons spreken bij BAPAS aan: de persoonlijke aanpak en de attente, zorgvuldige communicatie, ook richting kandidaten. En natuurlijk de superdegelijke selectie, resulterend in voordrachten van uitstekende eindkandidaten.

Waar staat onze interne organisatie nu? Wat is goed geregeld en wat kan beter? Voor een volgende groeispurt zijn stevige interne ankers nodig. Betrokkenheid van medewerkers is dan cruciaal. BAPAS is goed thuis in onze organisatie en was dus ook voor ons MTO de meest voor de hand liggende partner.

Zo’n eerste MTO moet je grondig aanpakken. In overleg met het management en HR richtte BAPAS een breed onderzoek in, dat goed intern werd gecommuniceerd en een hoge respons kreeg. De uitsplitsingen op afdelingsniveau en de prioriteitenmatrix zijn zeer informatief. Ook daardoor hielp dit MTO – en helpt nog steeds – bij onze interne beleidsbeslissingen.

Een MTO was nog nieuw voor ons, maar BAPAS hield gedurende het hele traject strak de regie. Eerst helder de organisatie en onze behoeften in kaart brengen en de aanpak daarop afstemmen.

De rapportages overtreffen onze verwachting: diepgaand, uitgebreid en perfect inzichtelijk op alle onderdelen. Met de concrete en daadwerkelijke uitkomsten konden we direct aan de slag. Je kunt heel goed zien waar en op welke punten aandacht nodig is.

Logo Asito

BAPAS ondersteunt ons bij zowel de werving en selectie van kandidaten als bij het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom en loopbaanontwikkeling.

BAPAS is goed bekend met onze organisatie. Jullie psychologen en consultants weten welke eisen we stellen aan kandidaten. Zo komen we samen tot de beste match. Bij dit alles stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs.

Logo Actor Informatisering

Al een flink aantal jaren werken wij samen met BAPAS voor het afnemen van assessments.
De rapportages zijn helder, uitgebreid en duidelijk. Mochten er toch vragen zijn, dan kan er altijd gespard worden. De rapportages zijn voor ons een tool bij de Werving & Selectie, maar ook zeker van grote meerwaarde voor de ontwikkeling en of coaching van de medewerker.
Het meedenken en de snelheid waarin Bapas werkt, maakt dat wij al jaren naar volle tevredenheid samenwerken!

Ons bureau groeide in 15 jaar gezond door. Volstond voorheen één functiebeschrijving, namelijk die van Adviseur, waren er inmiddels 12 nodig. Onze prioriteit is medewerkers zich op de juiste resultaatgebieden te laten ontwikkelen en doelgericht te laten werken.

BAPAS heeft met veel enthousiasme en kennis onze resultaatgerichte functieprofielen neergezet. Naast luisteren, vragen en samenvatten was BAPAS een scherpe gesprekspartner. Haar gesprekken met onze medewerkers en managers zijn als prettig ervaren. BAPAS heeft ons goed op weg geholpen naar een stevige basis van waaruit wij verder kunnen.

Onze gemeente is erg tevreden over de samenwerking met BAPAS bij de selectie en geschiktheidsbeoordeling van Teamleiders. BAPAS schakelt snel en proactief. Ze assesste niet alleen onze voorkeurskandidaten uit de eerste ronde, maar adviseerde voordien ook over het psychologische geschiktheidsprofiel voor onze functies. Hierdoor konden we snel beginnen met onze werving en selectie.

Vooraf vraagt BAPAS erg goed uit wat voor ons wérkelijk belangrijk is. Dit verduidelijkte ons beeld van de ideale kandidaat. De match met het profiel werd helder via uitgebreide rapportages, samen met goede telefonische toelichting. Op basis hiervan gingen we met concrete handvatten het tweede gesprek in. Mede dankzij het assessment konden we goede keuzes maken voor onze nieuwe collega’s.

In coronatijd assessments afnemen? Ja hoor, dat kan bij BAPAS.
Net voor het coronavirus toesloeg verzochten wij BAPAS een 10-tal assessments uit te voeren. BAPAS schakelde toen ‘noodgedwongen’ snel en klantgericht om van face to face assessments naar assessments via video-verbinding.
BAPAS stelde zich in deze bijzondere tijd professioneel op, dacht goed met ons mee en droeg verschillende opties aan.
Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de samenwerking als geheel en ook de medewerkers ervoeren de begeleiding op afstand als prettig en behulpzaam.

logo Intermaris

Intermaris schakelt BAPAS structureel in voor zowel selectie- als ontwikkelassessments. Naast het feit dat BAPAS klantgericht is en meedenkt met de ontwikkelingen binnen Intermaris, valt vooral de prijs/kwaliteit verhouding van de onderzoeken positief op.

De BAPAS rapportages zijn zorgvuldig gemaakt. Ze geven niet alleen zicht geven op de geschiktheid of passendheid voor een functie, maar bieden ook concrete handvatten voor ontwikkelafspraken met de nieuwe collega of medewerker. We zijn dan ook erg tevreden over deze samenwerking.

logo Norkem Chemicals

Al vele jaren worden onze kandidaten voor commerciële functies door BAPAS getest op geschiktheid. Het profiel van de kandidaat wordt afgezet tegen een nauwkeurig samengesteld profiel met de gewenste competenties en persoonseigenschappen.

De assessments van BAPAS zijn professioneel, uitgebreid en BAPAS is altijd in staat om snel te schakelen. De uitkomsten van het onderzoek zijn altijd duidelijk en vormen een belangrijke basis voor de selectie van succesvolle medewerkers en daarmee onze verdere groei.

Voor een gedragsgerichte verdieping op de harde leerstof in onze succesvolle opleiding Controller in een Week, kozen wij voor coaching, met als input gebruiksvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten. In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert.

De lijnen met BAPAS zijn kort en de service is hoog. Deelnemers die de opleiding afrondden gaven aan de tests als leuk en leerzaam te hebben ervaren. De inzichten en adviezen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven.

Jarenlang was ik erg tegen assessments; als loopbaancoach vond ik dat de cliënt het zelf het beste weet. Hoewel ik daar nog steeds achter sta, heb ik via BAPAS de grote toegevoegde waarde van een goed, wetenschappelijk gefundeerd assessment leren ontdekken.

Ik werk vooral met de Big 5, die een helder beeld geeft over iemands persoonlijkheid. Samen met de meer subjectieve informatie uit de gesprekken met cliënten ontstaat daarmee een volledig beeld van iemand. Zowel congruenties als incongruenties daarin vormen stof tot uitwisseling en ontwikkeling. BAPAS zelf ervaren wij als een zeer klantgerichte, sympathieke organisatie, geleid door een deskundige en ondernemende directeur-eigenaar.

Hoe betrokken zijn onze medewerkers? In hoeverre ervaren onze verschillende werkmaatschappijen een gemeenschappelijke identiteit? Belangrijke vragen voor ons personeelsbeleid. Voor het antwoord op deze en andere vragen vroegen wij BAPAS in 2019 voor ons een bedrijfsbreed MTO uit te voeren.

BAPAS voerde het onderzoek kundig en voortvarend uit, met maatwerk en full-service vanaf eerste advies tot de rapportage en evaluatie. Goede verdieping en sparring, professioneel veldwerk, heldere rapportages, concrete conclusies en adviezen. Hoge kwaliteit voor een schappelijke prijs.

logo zvh wooncorperatie

ZVH schakelt BAPAS in voor selectie- en ontwikkelassessments. Dit doen ze heel zorgvuldig en op maat. BAPAS verdiept zich in de klantvraag en komt samen met ons tot een onderzoek dat de handvatten biedt die we nodig hebben.

Voor ons is belangrijk dat een assessment niet slechts bestaat uit tests met nabespreking, maar dat de assessmentpsycholoog in een gesprek echt de diepte in gaat. Dit maakt de BAPAS onderzoeken persoonlijk, zorgvuldig en de rapportages heel herkenbaar en goed gedragen. Een cadeautje voor jezelf en voor je collega's!

Met BAPAS kwam ik overeen mijn assessment tijdens corona online te laten plaatsvinden. Deze expertise en flexibiliteit van het bureau maakte uitstel overbodig. Inhoudelijk ervoer ik weinig verschil tussen live of via video onderzoek. Als HR-professioneel vind ik het op zich fijner echt tegenover iemand te zitten, omdat je dan een andere band creëert.

Maar ook nu had ik het gevoel had dat ik mijzelf kon zijn en mij goed kon laten zien. Inhoudelijk had het onderzoek voldoende diepgang; er ontstond een goed gesprek, met voor mij nieuwe inzichten en handvatten. De interviewstijl is vriendelijk, kritisch inlevend en onderzoekend, maar niet pushend. Vooral dat laatste vind ik prettig.

Sinds begin 2019 helpt en adviseert BAPAS ons bij de werving & selectie van onder meer Thuiszorgmanagers en een Programmamanager. Als eerste valt ons op het degelijke proces, vanaf het voortraject, de formulering van het profiel en de vacature, tot en met het zoeken, selecteren en aanbieden van kandidaten.

Ook de methode van BAPAS vind ik fijn: kandidaten niet alleen werven, maar ze ook testen, assessen en ons rapporteren over de resultaten van het onderzoek. BAPAS werkt punctueel, is toegankelijk en houdt ons sterk betrokken bij de voortgang. Tot slot vinden wij de nazorg heel sterk, ook naar de kandidaten toe.

logo motosport store

Ervaren technisch personeel is schaars in automotive. Zeker in de Noordkop. Ook een commercieel-administratieve duizendpoot vind je hier niet snel. Een collega tipte ons BAPAS. Amsterdams bureau - nieuwe ervaring. Maar wel een positieve: beide vacatures zijn nu ingevuld!

Toen eenmaal het zoekprofiel strak stond leverde de campagne mooie respons. Psychologisch testen gaf extra zekerheid. Zelf zouden we zulke kandidaten niet hebben gevonden.

Wij zijn blij met de doorvertaling door BAPAS van haar reguliere tests naar kleurprofielen. Deze helpen ons bij de verbetering van de communicatie en samenwerking binnen onze teams.

Zeer waardevol vind ik dat de kleurprofilering aansluit op een ons bekende en vertrouwde testomgeving. Wij waarderen het zeer dat BAPAS niet alleen tests uitvoert, maar ze ook ontwikkelt voor haar klantbehoeften!

Arons Zorg heeft de afgelopen twee jaar een mooie professionalisering doorgemaakt. Een laatste stap was het neerzetten van de operationeel leidinggevende laag binnen onze WMO tak. BAPAS heeft in korte tijd een tiental assessments uitgevoerd naar de geschiktheid en het potentieel van zowel medewerkers als externe kandidaten. Dit pakte het bureau snel op, maar ook secuur en kwaliteitsgericht.

De rapportages zitten goed in elkaar, geven duidelijke adviezen en handvatten voor onze besluitvorming. Medewerkers en sollicitanten waarderen de ruimte die ze kregen voor vragen, en voelen zich serieus genomen. Tot slot vallen de korte lijntjes en het snelle schakelen positief op. Kortom: we kunnen BAPAS van harte aanbevelen!

Anthura is een van de familiebedrijven die meebouwen aan de reputatie en het leiderschap van de Nederlandse sierplantsector. Innovatie en duurzaamheid staan centraal in ons denken en werken, naast doelgerichtheid in handelen en betrouwbaarheid in de relatie.

Dezelfde eigenschappen herkennen wij in BAPAS, sinds vele jaren onze partner voor psychologisch testen en assessment. Bovenal waarderen wij de concreetheid van BAPAS’ rapportages en adviezen, en de fijne, enthousiaste interactie. Het bureau is altijd bereikbaar voor informatie en zorgt voor professionele actie naar Anthura en onze kandidaten. Bij dit alles helpt dat BAPAS thuis is in onze branche en weet welke competenties daarin kritisch zijn.

Begin 2020 planden wij 10 ontwikkelassessments bij BAPAS. Toen de pandemie fysiek contact bemoeilijkte, zette het bureau onze assessments om naar online uitvoering, zowel competentie-onderzoek als rollenspel. Als opdrachtgever zijn wij volledig in dit proces meegenomen. Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd, zorgvuldig en tegemoetkomend aan hun persoonlijke situatie.

Het contact met BAPAS voor en tijdens de assessments was professioneel, integer, persoonlijk en warm. Wij zien we geen verschil in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid tussen live of video. Als altijd geven de BAPAS rapportages een enorm herkenbaar beeld van de persoon en de professional, met goede handvatten voor ontwikkeling.

Logo ADG dienstengroep

BAPAS heeft onze lastige W&S opdracht succesvol en met groot enthousiasme en inzet volbracht. Door de jarenlange samenwerking kent BAPAS de ADG groep en haar werkmaatschappijen goed en snapt zij wie bij ons passen en welke criteria wij belangrijk vinden.

De samenwerking verliep uiterst prettig: ik voelde mij steeds echt als klant behandeld. Ook de kandidaten waardeerden de betrokkenheid, persoonlijke en professionele benadering van BAPAS en gaven te kennen met plezier terug te kijken op hun werving & selectieproces.

De flexibele, kritische en oplossingsgerichte approach van BAPAS voor het Management Development programma van ons global EMT is ons zeer goed bevallen. Onze verwachtingen waren hoog, onze MT leden kritisch én we wilden een betaalbaar, tailor-made proces. Kortom als opdrachtgever hadden we hoge eisen!

In dit MD-programma ging BAPAS aanmerkelijk verder dan ontwikkelonderzoek en assessments. Haar toegevoegde waarde lag evenzeer in meedenken vanaf ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het programma. Na een aantal maanden intensieve samenwerking met BAPAS zijn onze verwachtingen overtroffen.

Psychologisch testen is daarom een HR-instrument dat wij min of meer standaard inzetten bij zowel instroom als doorstroom van medewerkers. Sinds vele jaren doen wij voor psychologische testen een beroep op BAPAS.
Bij doorstroom geven de sterkte/zwakte analyse en de aandachtspunten in de BAPAS rapportage handvatten om het loopbaanpad verder uit te stippelen. De persoonsanalyse en de aandachtspunten vanuit de tests van BAPAS zijn voor ons altijd heel herkenbaar!

logo De Bibliotheek AanZet

AanZet is de 4e bibliotheek van het land, met 14 vestigingen, 170 vaste en 500 vrijwillige medewerkers. Wij hebben BAPAS recent ingeschakeld voor de werving en selectie van onze Concern Controller. BAPAS is flexibel en acteert mee met onze wensen.

De voordracht met testrapportage zat goed in elkaar, was heel herkenbaar en hielp ons enorm. Zo’n psychologisch onderzoek geeft veel handvatten. Daarmee kan je echt de diepte in gaan met kandidaten. Uiteindelijk lukte het BAPAS een geschikte nieuwe collega voor ons te vinden.

Aandelenhandelaar is een attractief beroep. Toch is het niet makkelijk de juiste mensen te vinden. BAPAS helpt ons geweldig via online recruitment. Dit zorgt voor veel sollicitaties, en van veelal goede kwaliteit. Het profiel van een handelaar is erg specifiek. BAPAS vertaalde onze briefing naar een pakkende advertentie met een trefzeker profiel.

Wij zijn zeer te spreken over het meedenken, de uitvoering van de vacaturetekst en de adviezen bij de invulling van de vacature! BAPAS komt over als een bevlogen, gemotiveerde organisatie. Men werkt niet alleen voortvarend, maar maakt ook het hoe en waarom van de aanpak duidelijk.

Hierbij deel ik mijn goede ervaringen met de psychologische testen van BAPAS. De rapportages tonen duidelijk de aanlegfactoren van een kandidaat. Dat zorgt voor inzicht in de geschiktheid voor een functie, na toetsing aan een normprofiel. Testen kunnen online worden afgenomen en zijn zeer betaalbaar, van verkorte rapportage tot persoonlijkheidstest plus capaciteitentest en uitgebreid online assessment toe.

Ook andere testen, zoals 360 feedback op competenties, kunnen uitkomst bieden in de persoonlijke ontwikkeling. Tevens geeft BAPAS met een deskundig team van arbeidspsychologen inhoudelijk ondersteuning op de interpretatie.

Logo AXECO Corporate Finance

Afgelopen zomer hebben wij gebruik gemaakt van de 360-graden feedback tool van BAPAS. Er zijn veel partijen die een dergelijke tool kunnen aanbieden, maar bij BAPAS vonden wij precies wat wij nodig hadden: doelgerichtheid en een praktische aanpak.

De energieke benadering sprak mij erg aan. Alle medewerkers binnen onze organisatie konden via deze methode open en anoniem feedback geven. Uiteindelijk leidde dat tot mooie rapportages die voor de medewerkers dienden als een nuttige spiegel.

BAPAS heeft ons geholpen met ontwikkel- en geschiktheidsassessments. Deze onderzoeken voert het bureau zeer grondig uit. Bovendien wordt al vanaf het eerste contact snel en prettig gecommuniceerd.

Wij hebben nu meerdere assessments afgenomen. Zowel de kandidaten als wijzelf hebben dit als zeer prettig ervaren. De rapportages geven duidelijke handvatten om een goede beslissing te kunnen nemen en verdere ontwikkeling vorm te geven. In één woord: professioneel!

Logo Burst

Wij maken bij onze selectie gebruik van een testcombinatie die BAPAS per functie afstemt op het meest wenselijke aanlegprofiel. BAPAS levert daarna binnen een paar werkdagen een uitvoerig rapport met belangrijke persoonlijkheidskenmerken maar ook informatie over verbale en numerieke capaciteit.

Goede service en rapporten die ons in staat stellen de juiste kandidaat te selecteren. BAPAS heeft kundige medewerkers die met je meedenken. En niet onbelangrijk: die zeer vriendelijk en prettig zijn om mee samen te werken.

Al meer dan 15 jaar werken wij met BAPAS voor het testen, assessen en ontwikkelen van financiële professionals. Het BAPAS assessment speelt een belangrijke rol bij het aannemen van een kandidaat bij onze opdrachtgevers. Tenslotte waarderen wij BAPAS als professioneel klankbord en het snel kunnen schakelen naar onze behoefte.

Ons bevalt de wijze waarop BAPAS ieder assessment individueel vormgeeft. Voor elke functie vertaalt men onze eisen en wensen naar een adequaat normprofiel. Tijdens het assessment worden ook de drijfveren, intellectuele capaciteiten en persoonseigenschappen in kaart gebracht: voor de selectie, maar ook als handvat voor ontwikkeling en coaching.

De psychologen en de office medewerkers van BAPAS zijn altijd gericht op de vraag van mij als klant. Het bureau voert onze assessments professioneel uit. De rapportages zijn duidelijk, prima te lezen en tevens goed te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de medewerker.

Afspraken voor assessments kunnen altijd vlot worden ingeboekt. Ook van de kandidaten krijgen we goede feedback. Kortom – prima HR partner, goede relatie bij wie je terug komt.

Logo Greenwheels

Greenwheels werkt al jaren samen met BAPAS Arbeidspsychologen voor het testen van kandidaten voor vacatures. Door hun grondige persoonlijkheidstest, intelligentietests en persoonlijke affiniteitentest krijgen we niet alleen een heel goed beeld van onze mogelijk nieuwe collega’s, maar hebben we ook een heel mooi rapport in handen voor hun latere ontwikkelpad binnen Greenwheels.

BAPAS is praktisch en slagvaardig, denkt mee met de behoeften van ons als klant. Het bureau staat altijd open voor vragen en beantwoordt deze snel en professioneel.

logo Hiltermann Lease

BAPAS heeft onze snel groeiende organisatie prima kunnen helpen bij de professionalisering van het functiehuis, de inrichting van belangrijke HR-processen en het resultaatgericht beschrijven van functies. Ook de managers en ik zelf als HR-professional hebben via BAPAS veel praktische kennis en vaardigheden geleerd, die we bovendien direct kunnen toepassen.

BAPAS is een goede adviseur en partner, die altijd klaar staat en bereid is een stapje extra te zetten. Mijn eigen bijspijkering op HR-gebied door Marten van de Braak heb ik als zeer leerzaam ervaren.

Als intermediair en detacheerder van specialistisch personeel in de mobiliteitsbranche willen wij de beste medewerkers plaatsen bij onze opdrachtgevers, veelal de verkeersafdelingen van overheden. Daarom laten wij nieuwe medewerkers stelselmatig psychologisch testen door BAPAS. Als testspecialist levert BAPAS ons precies de diensten die wij nodig hebben. Het bureau denkt met ons mee en speelt goed in op onze behoeften.

Ook voor bijzondere vragen kunnen we altijd bij BAPAS terecht. De persoonlijke contacten zijn prima. Maar misschien wel het belangrijkste: BAPAS heeft de snelheid er goed in. De testrapportages vind ik vaak al de volgende dag in mijn mailbox!

Bapas Logo Sportcity

SportCity werkt al bijna 10 jaar naar volle tevredenheid samen met BAPAS. Voor al onze managementfuncties laten we kandidaten vooraf door BAPAS psychologisch testen. Waar nodig nemen we een aanvullend assessment af.

De rapportages zijn altijd helder en overzichtelijk. Daarnaast zijn ze altijd binnen enkele dagen binnen. En als we aangeven dat er spoed is, kan het vaak op de dag zelf ook nog. En dit zonder extra kosten. Ook voor informatie over de arbeidsmarkt en advies voor advertenties kunnen we altijd bij BAPAS terecht. Kortom, een prettige en kundige zakenpartner.

BAPAS levert maatwerk in haar assessments! Ze denken met ons mee en leven zich goed in onze vragen in. De rapportages geven een helder, leesbaar en goed onderbouwd advies. Ook bieden ze concrete handvatten voor vervolggesprekken en voor nadenken over het takenpakket na de indiensttreding.

Dit in tegenstelling tot verschillende andere bureaus waarmee we in het verleden hebben samengewerkt. BAPAS is hiermee een hele goede aanvulling op onze sollicitatieprocedure. Voor ons, maar ook onze sollicitanten. Daarnaast is er gewoon een klik en vinden we de korte lijnen en de goede bereikbaarheid heel prettig!

Als landelijke thuiszorgorganisatie wil TSN haar zorgprofessionals optimale loopbaankansen bieden. Voor MBO-verpleegkundigen liggen die kansen allereerst in doorgroei naar HBO-niveau binnen een wijkteam. Dat vraagt competenties die in de zorg niet vanzelfsprekend zijn, zoals netwerken, leiderschap, plannen, organiseren en een stukje ‘lef en durf’.

Sinds 2015 onderzoekt BAPAS via psychologische en capaciteitentests de aanleg voor dit profiel. Jaarlijks laat TSN zo circa 15 MBO-professionals testen. BAPAS voert deze onderzoeken degelijk en snel uit, met kritisch oog en altijd heldere uitleg. Van hoge waarde is voor ons het specifieke normprofiel. BAPAS levert veel kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs!

logo variopool

De sterke groei van Variopool stelde ons voor nieuwe uitdagingen. Een belangrijke stap vooruit was de overgang van taakgericht naar resultaatgericht werken. BAPAS beschreef onze functies opnieuw en gaf handvatten om meer doelgericht te werken. Deze nieuwe benadering leidde door de hele organisatie tot een duidelijk verwachtingskader ten aanzien van resultaatgericht werken.

De dienstverlening in dit project van BAPAS was professioneel en prettig, zowel voor medewerkers als managers. Laagdrempelig in de benadering en gesprekken, hoogwaardig in de output. We blijven inzetten op ‘resultaatgericht’, en hierin regelmatig met BAPAS samenwerken.

logo victoria schoonmaakbedrijf

Ons bedrijf wil méér dan alleen goed geschoolde vakmensen. Regelmatig schakelen we daarom BAPAS in bij entreeselectie, ontwikkelassessments en psychologisch testen. Ook maakte BAPAS voor ons meerdere ‘resultaatgerichte’ functiebeschrijvingen. BAPAS kennen wij als een betrouwbaar bureau dat snel werkt, goed meedenkt en vragen en problemen vertaalt naar oplossingen.

Als adviesbureau levert BAPAS goede prijs/prestatie. In bijzonder blijkt dat bij de selectie van managers, wanneer haar assessment nieuwe inzichten geven in een ogenschijnlijk goede kandidaat. Zeker één maal behoedde dat ons voor een misstap. Dan ben je blij zo’n specialist achter de hand te hebben.

logo Zaan Primair

BAPAS brengt de potentie van onze kandidaat zij-instromers professioneel in kaart met een online assessment. De uitkomsten worden afgezet en geïnterpreteerd tegen de zeven SBL competenties. Primair komen daarmee eventuele afbreukrisico’s in beeld.

Ook zijn de rapporten nuttig als handvat bij coaching en begeleiding. Het team van BAPAS denkt op deskundige en zeer prettige wijze mee. De snelheid is top en de rapportages zijn zeer volledig.

De samenwerking is ons heel goed bevallen. Met een goede intake als basis, waarin BAPAS goed luistert, scherp is en kennis van zaken laat zien, liep het  werving & selectieproces heel goed. Het  tempo zat er goed in, de persoonlijke aandacht is fijn en de lijnen waren kort. Ook de voordrachtrapportages en testrapportages waren voor ons heel waardevol en uitgebreid. Zo kreeg je een duidelijk beeld van de krachten, ontwikkelpunten en eventuele zwaktes van de kandidaten. Wij kwamen samen met BAPAS, en met de kandidaat tot de #dejuistematch.

 

BAPAS heeft ons ondersteund bij de werving en selectie van een Locatiemanager. Een lastige opgave, gezien de niche markt waarin wij actief zijn. BAPAS heeft ons ontzorgd en is vanaf het begin transparant geweest over de haalbaarheid. De voordracht en testrapportage van de kandidaat was voor ons waardevol en gaf een goed beeld van de kandidaat in de praktijk. Wij hebben de match gevonden!

De recruiters van BAPAS zijn heel servicegericht en dachten graag met ons mee in onze zoektocht naar talent die zich wilden inzetten voor de versnelling van de energietransitie in Nederland. Desiré en Shara hebben zich enorm flexibel opgesteld, hebben zelfs onze kernwaarden meegenomen in het selectieproces van kandidaten, en hielden ons goed op de hoogte tijdens het gehele recruitmentproces. Door de combinatie van de inzet van de recruiters én de inzichten van de psychologische assessment hebben wij een nieuwe 'Reller' aangenomen voor de rol Business & Financial Controller die gaat meewerken aan onze duurzame missie: een duurzaam thuis voor iedereen. Veel dank aan Desiré en Shara voor de fijne samenwerking!