Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Video-assessment volwaardig alternatief?

Video-assessment volwaardig alternatief?

Assessments via video conferencing? Zijn er gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe ervaren klanten en deelnemers deze alternatieve vorm van assessment? Tijdens de recente lockdown gaven klanten en kandidaten er regelmatig voorkeur aan. In dit artikel onze ervaringen, bevindingen en conclusies.

Twee recente assessmentprojecten maakte BAPAS bij wijze van pilot coronaproof door de face-to-face onderdelen – competentiegericht onderzoek en rollenspel – uit te voeren via conference video.Video-assessment was voor BAPAS niet geheel onbekend. De methodiek benutten wij soms eerder bij kandidaten op afstand. Nieuw in de recente video-pilots was de inzet van Zoom voor meerdere deelnemers, waaronder een rollenspel-acteur. Met in totaal 25 individuele assessments vormen de opdrachten een prima testcase voor de vergelijking van online met traditioneel face-to-face onderzoek.

Beide projecten waren verbonden met interne reorganisatie en personele doorstroom. Klantvragen variërend van ‘selectieassessment met bepaling van ontwikkelpunten’ tot ‘ontwikkelassessment‘ met potentieelbeoordeling richting functieverzwaring’.

Complexe klantvraag vergt een volledig assessment-onderzoek. BAPAS voert dit gebruikelijk uit in twee fasen. In fase 1 een combinatie van online psychologische tests op persoonseigenschappen, affiniteiten, drijfveren en intellectuele capaciteiten. Samen geven deze een beeld van de persoon, diens talenten en potenties. Via competentiegericht onderzoek – in deze beide projecten dus niet live bij BAPAS maar via video – onderzoekt de psycholoog in fase 2 de competenties die zich in de beroepspraktijk hebben ontwikkeld ‘op’ de aanwezige talenten, en hun verdere groeipotentie.

Voor beide opdrachten ontwikkelde BAPAS een projectplan met veel aandacht voor informatievoorziening en communicatie. Vooraf informeerden wij de medewerkers uitgebreid over het assessment, en in het bijzonder het video-interview. Zowel duur (circa 3 uur) als zwaarte kunnen worden ervaren als ‘pittig’. Zeker bij toevoeging van een rollenspel voor de beoordeling van gedrag in kritische situaties op het werk. Met algemene tips en aanwijzingen bereidden we de kandidaten voor op de sessie en haar vervolg.

Bevindingen van medewerkers en kandidaten

Reacties van kandidaten die de BAPAS psychologen optekenden bij de nabespreking aan het eind van het onderzoek:

  • ‘Zo’n videoassessment went onverwacht snel. Na een paar minuten voer je een gesprek alsof je fysiek tegenover elkaar zit’.
  • ‘Inhoudelijk ervaar ik weinig verschil tussen live of via video. Ik had het gevoel dat ik mijzelf kon zijn en me goed kon laten zien. Er ontstond een goed gesprek, met inhoud, voor mij nieuwe inzichten en nuttige praktische handvatten’.
  • ‘Leuk en leerzaam stil te staan bij jezelf, je sterke en minder sterke kanten en hoe dat zich in je werk vertaalt. Puzzelstukjes vielen voor mij wel in elkaar’.

Bevindingen van de BAPAS psychologen

De videoassessments werden voorjaar 2020 uitgevoerd door drs. Marten van de Braak, hoofd assessments & psychologisch testen, en Pien Coenraad MSc., beiden ervaren BAPAS assessoren. Van de Braak: ‘Video went heel snel. Na een paar minuten heb je niet meer door dat het gesprek anders is dan normaal. Interviews worden even snel persoonlijk’. Ook bij de cliënt ervaart hij geen verschil. ‘Van de kandidaten krijg ik alleen maar positieve feedback. Ze nemen het gesprek serieus. Ze zitten meestal thuis, maar bereiden zich goed voor, zorgen voor een rustige en ongestoorde omgeving. Bij de lengte van ons interview heb je sowieso de tijd iemand echt goed te leren kennen. Online vormt hierin geen barrière, ook niet bij het rollenspel’.

‘Inhoud en diepgang van het videogesprek verschillen niet van live’, vat Pien Coenraad haar ervaringen samen. ‘Kandidaten zijn in gelijke mate bereid zich open en kwetsbaar op te stellen. Als ze dat minder doen, kan je dat met eenzelfde aanpak als bij live interview verbeteren’.  Wel ziet ze enige nuances in het communicatie-palet: ‘Verbaal is er geen verschil. Verder let ik vooral op mimiek, de betrouwbaarste bron van non-verbale informatie. Enigszins miste ik wel het informele contact, samen naar de koffieautomaat, onderweg wat leerzame ‘small talk’.

Klantreacties

Beide opdrachtgevers toonden zich tevreden over het assessmentproject, zowel organisatorisch als inhoudelijk en qua opgeleverde resultaten. Onderwijskoepel Stichting Simonscholen: ‘Als opdrachtgever zijn wij volledig meegenomen in het proces van live naar online. Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd, zorgvuldig uitgevoerd en tegemoetkomend aan hun persoonlijke situatie. Het contact met BAPAS was professioneel, integer, maar ook persoonlijk en warm. Als opdrachtgever zien we geen onderscheid in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid tussen eerdere ‘live’ assessment rapportages of de bevindingen van nu in videoassessments. Waar de kandidaten al bij ons werkzaam zijn geven de rapportages als altijd een herkenbaar beeld van de persoon en de professional, maar ook met verrassende nieuwe inzichten, goede handvatten voor verdere ontwikkeling’ en een helder onderbouwd advies.

Conclusie 1: Besparing op tijd en kosten

Waar het video-assessment op kwaliteit en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een traditioneel live assessment, wint het zonder twijfel op het harde aspect van organisatie en kosten. Het video-assessment valt zeer goed in te plannen, en de klant en/of kandidaat bespaart aanzienlijk op reistijd en reiskosten.

Conclusie 2: Volwaardig alternatief

Hoewel ons full video-assessment uit corona-nood werd geboren, beschouwt BAPAS het inmiddels, op basis van de positieve ervaringen van alle betrokken, als volwaardig alternatief voor het traditionele ‘live’ assessment. Als zodanig zullen wij het in de toekomst blijven aanbieden aan bestaande en nieuwe klanten, met als positieve spin-off de besparing op reistijd & reiskosten voor kandidaten op afstand.

encing? Zijn er gevolgen voor de kwaliteit en betrouwbaarheid? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe ervaren klanten en deelnemers deze alternatieve vorm van assessment? Tijdens de recente lockdown gaven klanten en kandidaten er regelmatig voorkeur aan. In dit artikel onze ervaringen, bevindingen en conclusies.

Twee recente assessmentprojecten maakte BAPAS bij wijze van pilot coronaproof door de face-to-face onderdelen – competentiegericht onderzoek en rollenspel – uit te voeren via conference video.Video-assessment was voor BAPAS niet geheel onbekend. De methodiek benutten wij soms eerder bij kandidaten op afstand. Nieuw in de recente video-pilots was de inzet van Zoom voor meerdere deelnemers, waaronder een rollenspel-acteur. Met in totaal 25 individuele assessments vormen de opdrachten een prima testcase voor de vergelijking van online met traditioneel face-to-face onderzoek.

Beide projecten waren verbonden met interne reorganisatie en personele doorstroom. Klantvragen variërend van ‘selectieassessment met bepaling van ontwikkelpunten’ tot ‘ontwikkelassessment‘ met potentieelbeoordeling richting functieverzwaring’.

Complexe klantvraag vergt een volledig assessment-onderzoek. BAPAS voert dit gebruikelijk uit in twee fasen. In fase 1 een combinatie van online psychologische tests op persoonseigenschappen, affiniteiten, drijfveren en intellectuele capaciteiten. Samen geven deze een beeld van de persoon, diens talenten en potenties. Via competentiegericht onderzoek – in deze beide projecten dus niet live bij BAPAS maar via video – onderzoekt de psycholoog in fase 2 de competenties die zich in de beroepspraktijk hebben ontwikkeld ‘op’ de aanwezige talenten, en hun verdere groeipotentie.

Voor beide opdrachten ontwikkelde BAPAS een projectplan met veel aandacht voor informatievoorziening en communicatie. Vooraf informeerden wij de medewerkers uitgebreid over het assessment, en in het bijzonder het video-interview. Zowel duur (circa 3 uur) als zwaarte kunnen worden ervaren als ‘pittig’. Zeker bij toevoeging van een rollenspel voor de beoordeling van gedrag in kritische situaties op het werk. Met algemene tips en aanwijzingen bereidden we de kandidaten voor op de sessie en haar vervolg.

Bevindingen van medewerkers en kandidaten

Reacties van kandidaten die de BAPAS psychologen optekenden bij de nabespreking aan het eind van het onderzoek:

  • ‘Zo’n videoassessment went onverwacht snel. Na een paar minuten voer je een gesprek alsof je fysiek tegenover elkaar zit’.
  • ‘Inhoudelijk ervaar ik weinig verschil tussen live of via video. Ik had het gevoel dat ik mijzelf kon zijn en me goed kon laten zien. Er ontstond een goed gesprek, met inhoud, voor mij nieuwe inzichten en nuttige praktische handvatten’.
  • ‘Leuk en leerzaam stil te staan bij jezelf, je sterke en minder sterke kanten en hoe dat zich in je werk vertaalt. Puzzelstukjes vielen voor mij wel in elkaar’.

Bevindingen van de BAPAS psychologen

De videoassessments werden voorjaar 2020 uitgevoerd door drs. Marten van de Braak, hoofd assessments & psychologisch testen, en Pien Coenraad MSc., beiden ervaren BAPAS assessoren. Van de Braak: ‘Video went heel snel. Na een paar minuten heb je niet meer door dat het gesprek anders is dan normaal. Interviews worden even snel persoonlijk’. Ook bij de cliënt ervaart hij geen verschil. ‘Van de kandidaten krijg ik alleen maar positieve feedback. Ze nemen het gesprek serieus. Ze zitten meestal thuis, maar bereiden zich goed voor, zorgen voor een rustige en ongestoorde omgeving. Bij de lengte van ons interview heb je sowieso de tijd iemand echt goed te leren kennen. Online vormt hierin geen barrière, ook niet bij het rollenspel’.

‘Inhoud en diepgang van het videogesprek verschillen niet van live’, vat Pien Coenraad haar ervaringen samen. ‘Kandidaten zijn in gelijke mate bereid zich open en kwetsbaar op te stellen. Als ze dat minder doen, kan je dat met eenzelfde aanpak als bij live interview verbeteren’.  Wel ziet ze enige nuances in het communicatie-palet: ‘Verbaal is er geen verschil. Verder let ik vooral op mimiek, de betrouwbaarste bron van non-verbale informatie. Enigszins miste ik wel het informele contact, samen naar de koffieautomaat, onderweg wat leerzame ‘small talk’.

Klantreacties

Beide opdrachtgevers toonden zich tevreden over het assessmentproject, zowel organisatorisch als inhoudelijk en qua opgeleverde resultaten. Onderwijskoepel Stichting Simonscholen: ‘Als opdrachtgever zijn wij volledig meegenomen in het proces van live naar online. Onze medewerkers ervoeren hun assessment als goed georganiseerd, zorgvuldig uitgevoerd en tegemoetkomend aan hun persoonlijke situatie. Het contact met BAPAS was professioneel, integer, maar ook persoonlijk en warm. Als opdrachtgever zien we geen onderscheid in kwaliteit, diepgang en betrouwbaarheid tussen eerdere ‘live’ assessment rapportages of de bevindingen van nu in videoassessments. Waar de kandidaten al bij ons werkzaam zijn geven de rapportages als altijd een herkenbaar beeld van de persoon en de professional, maar ook met verrassende nieuwe inzichten, goede handvatten voor verdere ontwikkeling’ en een helder onderbouwd advies.

Conclusie 1: Besparing op tijd en kosten

Waar het video-assessment op kwaliteit en betrouwbaarheid niet onderdoet voor een traditioneel live assessment, wint het zonder twijfel op het harde aspect van organisatie en kosten. Het video-assessment valt zeer goed in te plannen, en de klant en/of kandidaat bespaart aanzienlijk op reistijd en reiskosten.

Conclusie 2: Volwaardig alternatief

Hoewel ons full video-assessment uit corona-nood werd geboren, beschouwt BAPAS het inmiddels, op basis van de positieve ervaringen van alle betrokken, als volwaardig alternatief voor het traditionele ‘live’ assessment. Als zodanig zullen wij het in de toekomst blijven aanbieden aan bestaande en nieuwe klanten, met als positieve spin-off de besparing op reistijd & reiskosten voor kandidaten op afstand.