Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Als u voor iemand of een team/afdeling in de organisatie vraagtekens zet bij het optimaal functioneren en u daar niet goed uw vingers achter krijgt. U wilt inzicht in mogelijke verbeterpunten!

Anonimiteit voor de individuele respondenten wordt bereikt door de waarderingen binnen een (sub)groep, bijvoorbeeld ‘medewerkers’, te middelen. Individuele feedback is dan niet te herleiden tot een persoon zelf. Naast de waarderingen op functie-relevant gedrag is er ruimte voor vrije opmerkingen. Het geheel wordt gegoten in een heldere geanonimiseerde rapportage

Natuurlijk moeten voor het goed functioneren zo veel mogelijk medewerkers in de omgeving van de meedoen en zal van hen gevraagd worden on-line vragenlijsten in te vullen. Voor het management is het belangrijk input te leveren voor de juiste vragen. Maar voor de rest verzorgt BAPAS de gehele organisatie, opmaak vragen, opstellen profielen, voortgang en de rapportages.

De hoogte van de kosten hangen natuurlijk samen met de omvang van de functionarissen en afdelingen waarop het onderzoek zich zal moeten richten. Per functie die in het onderzoek centraal staat, betaalt men €175 éénmalige instelkosten. Daarboven een all-in prijs van €195 per rapportage. Daarboven zijn geen andere kosten te verwachten.