Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Loopbaan Assessment

Het BAPAS loopbaanassessment richt zich op medewerkers die een versnelling, verandering of nieuwe richting in hun loopbaan zoeken, of dat doen op aanraden van hun werkgever. Dit assessment wordt ingezet op individuele wens of behoefte, of ook in het kader van een reorganisatie of vanuit de wens de interne mobiliteit te verhogen.

Nu OOK mogelijk FACE TO FACE via VIDEO-VERBINDING

Medewerker staat centraal

 

Bij ons loopbaanassessment zit de medewerker in de driver’s seat. Waar liggen mijn talenten, sterkten en zwakten? Heb ik leidinggevend talent? Ik ben uitgekeken op mijn functie en zoek nieuwe uitdaging. Wat zijn mijn sterkste kanten? En mijn beste kansen? Dit assessment geeft de antwoorden.

Analyse van persoon, drijfveren en talenten

Het BAPAS loopbaanassessment neemt een volle dag in beslag. Via tests, vragenlijsten en psychologisch en competentiegericht onderzoek brengen wij de ambities, affiniteiten en talenten in beeld. Vervolgens gaan wij mét de persoon op zoek naar de best passende functietypen en branches.

Vertaalslag naar de arbeidsmarkt

Persoonsonderzoek en talentanalyse: wat kan ik er mee? Zijn geschikte functies ook haalbaar? En in de markt beschikbaar? Voor deze vertaalslag werkt de arbeidspsycholoog in het loopbaanassessment samen met BAPAS recruitment, dé kenners van de arbeidsmarkt.

Loopbaanassessment is altijd maatwerk

Anders dan in het Ontwikkelassessment staat in het Loopbaanassessment niet alleen de medewerker als professional centraal, maar ook diens eigen vragen, wensen en behoeften. In overleg met de opdrachtgever én de kandidaat worden de insteek en opzet van het onderzoek bepaald. Ook de medewerker zelf heeft daarin een belangrijke stem. En zelfs een beslissende stem als de organisatie inhoudelijk geen belanghebbende is in het loopbaanvervolg, zoals bijvoorbeeld bij outplacement.

Omdat het onderzoek meestal twee ‘eigenaren’ kent – organisatie en medewerker – is het loopbaanassessment altijd uniek en op maat. Samen gaan arbeidspsycholoog en de medewerker op zoek naar diens talenten, sterke en minder sterke competenties, drijfveren, ambitie, beroepsmatige affiniteiten en ontwikkelpotentieel. Die we vervolgens met medewerking van BAPAS recruiters vertalen naar de beste kansen in de arbeidsmarkt.

Concrete oplossing bij uiteenlopende vraagstelling?

Typische vragen en behoeften waarop het loopbaanassessment het antwoord geeft:

Medewerker is opdrachtgever:

 • Ik ben uitgekeken op mijn functie en toe aan een nieuwe loopbaanstap
 • Waar liggen mijn aanleg en mijn talenten?
 • Welke functierichtingen passen bij mijn talent en welke juist niet?
 • Loopbaanoriëntatie: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar liggen mijn kansen?
 • Welke competenties moet ik ontwikkelen voor de door mij gewenste loopbaanstap?

Organisatie is opdrachtgever:

 • Welke competenties en talenten heeft onze medewerker die nu niet worden benut?
 • Welke andere rollen passen bij onze medewerker, naast de huidige?
 • Loopbaanassessment als onderdeel van een sociaal pakket
 • Bij fusie, overname of reorganisatie
 • Bij outplacement

Alle info voor een juiste én kansrijke loopbaanstap

Het loopbaanassessment is het meest persoonlijke van alle BAPAS assessments. In elke fase staan persoon en behoefte van de medewerker centraal.

Niet alleen geven wij handvatten en adviezen voor het vervolg van de loopbaan, maar ook maken wij vanuit de persoonseigenschappen, interesses en drijfveren duidelijk waarom bepaalde keuzes beter matchen. Met als gevolg: meer zelfkennis, meer kans je talenten te ontplooien, meer kans op job succes en dus meer motivatie en werkplezier.

Praktische handvatten voor het loopbaanvervolg

Primair vinden we het belangrijk dat het assessment de zelfreflectie vergroot en concrete handvatten biedt voor het loopbaanvervolg en de eigen keuzes daarin. Maar BAPAS neemt de kandidaat daarin ook aan de hand, geeft goed zicht op welk type beroepsmatige werkzaamheden het beste past en op welk niveau.

Het advies vertalen we tevens naar concrete functies, mét een korte evaluatie van de behoefte en kansen ervoor in de arbeidsmarkt. Als vervolgstap zou BAPAS recruitment daar ook nog concreet hulp bij kunnen beiden.

Assessmentpsycholoog als onderzoeker, adviseur en coach

Bewustwording, herkenning, inzicht in de eigen talenten, sterkten en zwakten – het loopbaanassessment is vooral een leermiddel en een leerbelevenis. Een volle dag gaat de medewerker samen met de psychologen van BAPAS op zoek naar zichzelf. Naar de talenten, ontwikkelpunten en – waar nodig – de oorzaken van problemen in de huidige functie.

Loopbaan-assessment met 360° feedback scan

Voorafgaand aan het ontwikkel- of het loopbaanassessment zet BAPAS vaak ook een 360° feedback scan in. Hierin geven respondenten uit de werkomgeving van de kandidaat een waardering ten aanzien van diens sterkere en eventueel zwakkere competenties. Deze mening van direct betrokkenen geeft aanvullend op het verdere onderzoek waardevolle informatie en verhoogt daarbij ook de acceptatie van talenten en ontwikkelpunten. Met positief effect op de motivatie deze te willen verbeteren.

Loopbaan-coaching en outplacement

Een loopbaanassessment maakt ook standaard deel uit van het BAPAS Outplacement programma. Niet verwonderlijk: voor een nieuwe start in de loopbaan moet je optimaal zijn voorbereid en toegerust. Daarom verzorgen wij een onderzoek met een uitgebreide scan van de arbeidsmarkt op functies die het beste matchen met de aanwezige competenties, talenten en ervaring.

Het BAPAS loopbaanassessment betaalt zichzelf altijd terug

Tegenover de beperkte investering van een loopbaanassessment staat een fors aantal voordelen die zich vaak zelfs ook direct financieel laten vertalen:

Bij interne bestemming:

 • Organisatie krijgt duidelijkheid over de potentie en ambitie
 • Medewerker krijgt inzicht in de eigen sterkten en zwakten
 • Handvat voor gerichte persoonlijke ontwikkeling
 • Beter functioneren en hoger HR-rendement
 • Verhoging van medewerkerstevredenheid

Bij externe bestemmingen:

 • Acceptatie van loopbaanbeslissingen
 • Concreet bewijs van goed werkgeverschap
 • Waardevol cadeau bij een eventueel afscheid


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Kan BAPAS acht high potentials voor het leiderschapsprogramma van ons moederbedrijf ADG uit de markt halen én selecteren – over vier professionele profielen? Geen eenvoudige vraag die wij stelden aan BAPAS, nadat andere bureaus faalden. Ik ben onder de indruk hoe BAPAS deze lastige opdracht succesvol volbracht. En binnen de gestelde tijd.

BAPAS hield iedereen aangesloten, stemde elke processtap zorgvuldig af en gaf ons steeds proactief een overzicht van de kandidaten in proces. Wij zijn zeer content met het eindresultaat; wij kregen kandidaten aan tafel die wij echt als potentiële leiders zien. De uitgebreide voordracht- en testrapportages zijn een mooi uitgangspunt voor hun verdere ontwikkeling.

Logo Asito

BAPAS ondersteunt ons bij zowel de werving en selectie van kandidaten als bij het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom en loopbaanontwikkeling.

BAPAS is goed bekend met onze organisatie. Jullie psychologen en consultants weten welke eisen we stellen aan kandidaten. Zo komen we samen tot de beste match. Bij dit alles stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs.

In coronatijd assessments afnemen? Ja hoor, dat kan bij BAPAS.
Net voor het coronavirus toesloeg verzochten wij BAPAS een 10-tal assessments uit te voeren. BAPAS schakelde toen ‘noodgedwongen’ snel en klantgericht om van face to face assessments naar assessments via video-verbinding.
BAPAS stelde zich in deze bijzondere tijd professioneel op, dacht goed met ons mee en droeg verschillende opties aan.
Wij zijn zeer tevreden over de kwaliteit en de samenwerking als geheel en ook de medewerkers ervoeren de begeleiding op afstand als prettig en behulpzaam.

Wij zijn blij met de doorvertaling door BAPAS van haar reguliere tests naar kleurprofielen. Deze helpen ons bij de verbetering van de communicatie en samenwerking binnen onze teams.

Zeer waardevol vind ik dat de kleurprofilering aansluit op een ons bekende en vertrouwde testomgeving. Wij waarderen het zeer dat BAPAS niet alleen tests uitvoert, maar ze ook ontwikkelt voor haar klantbehoeften!

logo Hiltermann Lease

BAPAS heeft onze snel groeiende organisatie prima kunnen helpen bij de professionalisering van het functiehuis, de inrichting van belangrijke HR-processen en het resultaatgericht beschrijven van functies. Ook de managers en ik zelf als HR-professional hebben via BAPAS veel praktische kennis en vaardigheden geleerd, die we bovendien direct kunnen toepassen.

BAPAS is een goede adviseur en partner, die altijd klaar staat en bereid is een stapje extra te zetten. Mijn eigen bijspijkering op HR-gebied door Marten van de Braak heb ik als zeer leerzaam ervaren.

Als landelijke thuiszorgorganisatie wil TSN haar zorgprofessionals optimale loopbaankansen bieden. Voor MBO-verpleegkundigen liggen die kansen allereerst in doorgroei naar HBO-niveau binnen een wijkteam. Dat vraagt competenties die in de zorg niet vanzelfsprekend zijn, zoals netwerken, leiderschap, plannen, organiseren en een stukje ‘lef en durf’.

Sinds 2015 onderzoekt BAPAS via psychologische en capaciteitentests de aanleg voor dit profiel. Jaarlijks laat TSN zo circa 15 MBO-professionals testen. BAPAS voert deze onderzoeken degelijk en snel uit, met kritisch oog en altijd heldere uitleg. Van hoge waarde is voor ons het specifieke normprofiel. BAPAS levert veel kwaliteit tegen aantrekkelijke prijs!

Bapas Testrapportage selectie assessment

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van onze Loopbaan Assessment rapportage!