Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Kleurenprofiel rapportage

De BAPAS kleurprofiel rapportage is een toegankelijke en handige tool voor inzicht in persoonlijkheid, gedragsvoorkeuren en favoriete werkstijlen. BAPAS ontwikkelde het model en de onderliggende meettechniek in 2020, op verzoek van klanten om de testuitkomsten van hun medewerkers te vertalen naar kleurprofielen, te gebruiken bij onder meer coaching en teambuilding. Eenvoud en toegankelijkheid van het kleurformat gaan aldus niet ten koste van de validiteit en betrouwbaarheid van de individuele testuitkomsten, dé achilleshiel van de meeste ander kleurtypologieën.

Laagdrempelige HR tool voor coaching, samenwerking en teamproces

Ontwikkeling van individu, teams en organisatie

In welke richting kan deze medewerker zich het kansrijkst ontwikkelen? Hoe de communicatie binnen teams en afdeling te verbeteren? Hoe breng ik de gewenste teamdiversiteit tot stand? Kleurprofilering helpt dit soort vragen op te lossen.

Kleurrapportages vanuit open standaards & tests

Waar bureaus een eigen vragenlijstje als basis gebruiken, genereert BAPAS kleurprofielen op basis van de testuitkomsten voor persoonlijkheid, affiniteiten en drijfveren die ze inzet bij selectie, assessment en ontwikkeling.

BAPAS levert u de tools. Daarna doet u het zelf.

De HR adviesmarkt kent tientallen kleurmodellen, met evenzovele exploitanten. In al hun verscheidenheid hebben deze één doel gemeen: binnenloodsen van coaches en consultants. Veelal schuilt achter elk kleurmodel een ‘trojaans paard’.

Gemakkelijk, snel te begrijpen, snel te implementeren

Mensen zijn complex. Iemand volledig doorgronden vraagt een professioneel assessment of langdurig samenzijn. Van belang is daar vooral het gedrag op de werkvloer, met name bij samenwerken en communiceren. Zeker bij moderne bedrijven, met hun wisselende teams, vluchtige samenwerkingsverbanden en snelle doorstroom van personeel. Kleurtypering op individuele voorkeurstijl is dan een makkelijk hulpmiddel om elkaar in werksituaties snel te kunnen ‘plaatsen’ en begrijpen.

Betrouwbaarheid en validiteit

Bureaus spelen in op deze trend met een veelheid van modellen voor beschrijving van de mens, in bijzonder de ‘werkende mens’. Het basale 4-kleurenmodel van Carl Jung, gebaseerd op de klassieke indeling vuur (rood), water (blauw), lucht (geel) en aarde (groen), wordt daarbij opgeblazen naar exotische paletten met soms tientallen persoonstypen, die de complexiteit hérscheppen die ze pogen te ontvluchten.

Er zijn inmiddels heel wat modellen op de markt, variërend van 4 tot 8 kleuren, veelal grafisch weergegeven op een cirkel met hoofd- en tussensegmenten. Het aantal persoonstypen kan oplopen tot 72 (!) in de meer esoterische modellen. De gedragswetenschap spreekt van leken-psychologie. Bij de lage validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst – altijd kort en simpel – ontstaan ‘sprookjeskastelen op drijfzand’.

De echte basis is altijd de persoonlijkheid (Big Five model)

Opvallend is dat geen enkel model vertrekt vanuit de meest voor de hand liggende basis: de persoonlijkheid. BAPAS volgt deze route niet: gedrag, ook op de werkvloer, ankert voor ons evident in persoonseigenschappen. Deze meten wij volgens het big-five model, de wereld-standaard voor persoonlijkheidsonderzoek. De gecombineerde uitkomsten van onze standaard tests voor personality, affiniteiten en drijfveren vertalen we via weldoordachte conversies naar universeel BLAUW-GEEL-GROEN-ROOD, de klassieke basis voor alle modellen. In totaal verwerkt BAPAS totaal ruim 500 testvragen in het onderstaande model:

Bapas kleurencodes

De rapportage

De Kleurrapportage omvat 15 pagina’s, dan wel 25 pagina’s inclusief testuitkomsten (bijlage; optioneel). Overzicht van de inhoud:

 • Inleiding & toelichting
 • Informatie over kleurprofilering, de voordelen, nadelen en risico’s
 • Aanwijzing voor gebruik, do’s & dont’s bij werken met kleurmodellen
 • Persoonlijk kleurprofiel (grafisch, met toelichting)
 • Beschrijving van de 4 kleuren, met nadruk op de 2 hoogst scorende
 • Typische persoonlijke sterkten
 • ‘Waar houd je niet van, of heb je moeite mee?
 • Potentieel sterke competenties
 • Leiderschap: ‘jouw favoriete stijlen, motieven; aandachtpunten’
 • Tips voor de medewerker zelf (op basis van dominante kleur of eventueel 2 kleuren)
 • Tips voor effectief omgaan met collega’s (4 kleurtypen)
 • Toelichting bij de 2 minst sterke kleuren en hun aandachtpunten
 • Optioneel: bijlage met testuitkomsten en toelichting (meerprijs)

Kracht en voordelen van kleurrapportages

De rapportage biedt een medewerker primair inzicht in zichzelf, de natuurlijke stijl en voorkeur van werken, samenwerken, communiceren en (eventueel) leiding geven. Belangrijke, zo niet essentiële meerwaarde ontstaat door onderlinge deling van profielen binnen een groep (team, project, afdeling). Elk groepslid krijgt dan inzicht in de werkstijlen, voorkeuren en het typische gedrag van de collega’s met wie hij samenwerkt, en hoe je met elk van de vier kleuren het effectiefst kunt omgaan.

Optioneel: testuitkomsten

In overleg met de opdrachtgever bevat de rapportage ook de testuitkomsten onderliggend aan het persoonlijke kleurprofiel. De medewerker krijgt daarmee extra aanknopingspunten voor herkenning van dit profiel, de ermee samenhangende voorkeuren, werkstijlen, sterkten, valkuilen en aandachtpunten. Omdat het model en de tests rusten op universele standaards, zijn ze een loopbaan lang bruikbaar.

Voordelen voor de organisatie en haar HRM

Onze klanten zetten kleurtypologie met succes in bij coaching, teambuilding en verbetering van communicatie en samenwerking binnen projecten en afdelingen. Kortom: doorstroom. Het instrument is niet primair bedoeld voor selectie (al is dat op basis van persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren, samen proxy voor TALENT, alleszins mogelijk). In de praktijk doen medewerkers als team of groep de tests en wordt geen normprofiel aangelegd.

Geen Trojaanse paarden

De open standaards van BAPAS maken het onnodig de klantorganisatie te binden aan de vervolgdiensten van het bureau, een gebruikelijk verdienmodel van ‘kleurspecialisten’: hoe unieker het ‘product’, des te onmisbaarder de eigenaar, de consultants en hun uren. Achter elk kleurmodel schuilt een businessmodel… Wat betreft BAPAS: wij adviseren onze klanten graag, maar smokkelen geen Trojaanse paarden binnen. Wij hanteren standaards waarmee klanten zelf kunnen werken, eventueel na een korte training

BAPAS FPT - Functie-gerelateerde Persoonlijkheid Test

Eén van de steunpilaren van de Kleurrapportage is de FPT, de door BAPAS psychologen ontwikkelde Big-Five personality test gericht op de werkende mens. Onder de 35 persoonsfacetten van de FPT daarom ook werkgerelateerde aspecten als Stressbestendigheid, Sociaal Zelfvertrouwen, Dynamiek, Intellectuele creativiteit, Prestatiemotivatie, Structuur, Nauwkeurigheid, Doorzettingsvermogenv, Ethisch handelen, Assertiviteit.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Wij zijn blij met de doorvertaling door BAPAS van haar reguliere tests naar kleurprofielen. Deze helpen ons bij de verbetering van de communicatie en samenwerking binnen onze teams.

Zeer waardevol vind ik dat de kleurprofilering aansluit op een ons bekende en vertrouwde testomgeving. Wij waarderen het zeer dat BAPAS niet alleen tests uitvoert, maar ze ook ontwikkelt voor haar klantbehoeften!

Bapas Testrapportage Kleurrapportage

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van onze Kleurenprofiel rapportage.